خانه / بایگانی برچسب: طرف‌های ذی‌نفع

بایگانی برچسب: طرف‌های ذی‌نفع

آشنایی با ISO 9001 2015

تا کنون بیش از میلیون‌ها سازمان برای بهبود عملکرد کیفی از ISO 9001 بهره برده‌اند. نسخه‌ی جدید این استاندارد بین‌المللی تضمین می‌نماید که ارتباط با بازار روز را حفظ نموده و همچنان بهترین گزینه برای بهبود عملکرد و تحقق مزیّت‌های تجاری ایشان است. استاندارد جدید، فرصتی بزرگ برای سازمان شماست …

ادامه نوشته »

بخش 4- محیط سازمان

1-4 شناخت سازمان و محیط آن سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبُردی و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه/ ‌نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید. سازمان باید اطلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید. تبصره …

ادامه نوشته »