خانه / بایگانی برچسب: دامنه سیستم مدیریت کیفیت

بایگانی برچسب: دامنه سیستم مدیریت کیفیت

بخش 4- محیط سازمان

1-4 شناخت سازمان و محیط آن سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبُردی و مؤثر بر توانایی دستیابی به نتیجه/ ‌نتایج مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید. سازمان باید اطلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگری نماید. تبصره …

ادامه نوشته »