کاربرگ محدودسازی (Containment Worksheet)

در نوشته‌های پیشین، نکات مهم در رابطه با طرح نگرانی‌های عمده که باید در جلسات واکنش سریع، درج شد. تابلوی پی‌گیری واکنش سریع نسبت به کیفیت (Quality Fast Response Tracking Board) باید شامل طرح نگرانی‌های کیفی داخلی (مانند عدم‌انطباق‌های شناسایی شده در ایستگاه‌های کاری) و نگرانی‌های کیفی خارجی (مانند محصولات …

ادامه نوشته »

کاستن ریسک یا Risk Reduction

فلسفه‌ی کاهش ریسک، از نخستین ویرایش‌های سیستم‌های مدیریت کیفیت در تأکید بر پیش‌گیری به جاری اصلاح مورد توجه بوده است. از سالیان آغاز به توسعه‌ی سیستم‌های مدیریت، اشاره به مسائل بالقوه دایر بر الزام به مدیریت ریسک‌ها بوده است. تا قبل از ویرایش ۲۰۱۶، استانداردهای زنجیره‌ی تأمین خودرو صراحتاً مدیریت …

ادامه نوشته »

آموزش یا Training

تلاش برای توسعه‌ی سیستم‌های مدیریت بدون توجه ویژه به کارکنان مثمر اثربخشی نخواهد بود. آموزش، ایمنی و انگیزش از مباحث اصلی در حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی هستند که همواره از دغدغه‌های مدیران برای تحقق اخلاقی اهداف سازمان محسوب می‌شوند. این ماده‌ی آموزشی از مجموعه‌ی QIP نگرشی عمیق‌تر در زمینه‌ی آموزش، …

ادامه نوشته »

کنترل محصول نامنطبق یا Control of NC Product

بخش دوّم مواد آموزشی QIP Material به الزامات مشترک گروه PSA و GM در رابطه با محصولات نامنطبق می‌پردازد. شیوه‌های رسیدگی به محصولات نامنطبق و مشکوک و تشریح چگونگی مدیریت دیداری برای پیش‌گیری از اختلاط و ارسال یا استفاده‌ی ناخواسته‌ی آنها، هدف اصلی این ماده‌ی آموزشی است. این مجموعه‌ی آموزشی …

ادامه نوشته »