کاربرگ محدودسازی (Containment Worksheet)

در نوشته‌های پیشین، نکات مهم در رابطه با طرح نگرانی‌های عمده که باید در جلسات واکنش سریع، درج شد. تابلوی پی‌گیری واکنش سریع نسبت به کیفیت (Quality Fast Response Tracking Board) باید شامل طرح نگرانی‌های کیفی داخلی (مانند عدم‌انطباق‌های شناسایی شده در ایستگاه‌های کاری) و نگرانی‌های کیفی خارجی (مانند محصولات …

ادامه نوشته »

لجستیک بیرونی یاExternal Logistic

آخرین ماده‌ی آموزشی QIP به لجستیک بیرونی یا External Logistic می‌پردازد. این عنوان از این رو انتخاب شده است که این مجموعه از الزامات بر فرآیندهای دریافت از تأمین‌کنندگان و ارسال برای مشتریان تمرکز دارد. تحقق الزامات لجستیکی سهم غیر-قابل انکاری در توسعه‌ی فعالیّت‌های تجاری شامل ایجاد ارزش افزوده برای …

ادامه نوشته »

مدیریت تغییرات یا Managing Change

تجربه‌ی سالیان تحلیل مغایرت‌ها بیان‌گر ریسک بالایی در کیفیت محصولات و تأمین رضایت مشتری به هنگام تغییرات مهندسی است. جدای از الزامات پاسخ به درخواست‌های تغییرات مهندسی، انباشته‌های تولید شد با ویرایش‌هی سابق مدارک مهندسی از مواد اوّلیه تا محصولات نهایی، از منابع مهم ریسک تغییرات مهندسی قلمداد می‌شوند. ضمن …

ادامه نوشته »

کنترل فرآیندها و قطعات یا P&PC

ترتیب اولویّت‌های قرارگیری منابع QIP در وب‌سایت، با انتظارات و درخواست‌های مخاطبین تعیین شده و در ادامه‌ی این ارائه ترجمه‌ی بخش کنترل فرآیندها و قطعات یا Part and Process Control در نظر گرفته است. این مجموعه از سئوالات چک‌لیست دارای ماده‌ی آموزشی نیست، بنابراین در ادامه: الزام اصلی با فونت …

ادامه نوشته »