خانه / دانلود / مشارکت و شایستگی کارکنان

مشارکت و شایستگی کارکنان

دانلود ایزو ۱۰۰۱۸ ویرایش ۲۰۱۲ (ISO 10018 2012)

ایزو ۱۰۰۱۸ مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مشارکت و شایستگی کارکنان راهنمایی‌ که مشارکت و شایستگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. یک سیستم مدیریت کیفیت وابسته به مشارکت کارکنان دارای صلاحیت و مسیر‌ تعیین شده و هماهنگ برای ایشان در سازمان، می‌باشد. تعیین، توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، …

ادامه نوشته »