خانه / دانلود / مستندسازی سیستم مدیریت

مستندسازی سیستم مدیریت

دانلود ایزو ۱۰۰۱۳ ویرایش ۲۰۰۱ (ISO 10013 2001)

گزارش فنّی ایزو ۱۰۰۱۳ راهنمایی‌هایی برای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت راهنمایی‌هایی برای توسعه و نگه‌داری مستندات لازم برای سیستم مدیریت کیفیت ارائه می‌نماید. گزارش فنّی ایزو ۱۰۰۱۳ می‌تواند برای استانداردهایی غیر از سیستم‌های مدیریت کیفیت ایزو، برای مدارک سایر سیستم‌های مدیریت مورد استفاده قرارگیرد؛ نظیر سیستم‌های مدیریت محیط زیستی و …

ادامه نوشته »