خانه / دانلود / مدیریت پیکره‌بندی

مدیریت پیکره‌بندی

دانلود ایزو ۱۰۰۰۷ ویرایش ۲۰۰۳ (ISO 10007 2003)

ایزو ۱۰۰۰۷ سیستم‌های مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مدیریت پیکره‌بندی که در اعمال مدیریت پیکره‌بندی فنّی و اجرایی در طول چرخه‌ی عمر یک محصول به سازمان کمک می‌کند. مدیریت پیکره‌بندی می‌تواند برای برآورده‌سازی الزامات مربوط به شناسایی و قابلیّت ردیابی محصول در این استاندارد بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد. برای …

ادامه نوشته »