خانه / دانلود / مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها

مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها

دانلود گزارش فنّی ISO/TR 31004 ویرایش ۲۰۱۳ (ISO/TR 31004 2013)

این گزارش فنّی، راهنمایی‌هایی برای سازمان برای مدیریت ریسک اثربخش ضمن اجرای استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵ (ISO 31000 2009) را فراهم می‌سازد. این امر موارد زیر را فراهم می‌سازد: • یک رویکرد ساخت‌یافته برای سازمان در زمینه‌ی انتقال مناسبات مدیریت ریسک به منظور سازگاری با  ISO 31000، به شیوه‌ای متناسب …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵ (ISO 31000 2009)

هدف از استاندارد دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵: مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها (ISO 31000 2009)، ارائه‌ی اصول و رهنمودهای عمومی در مورد مدیریت ریسک است. این استاندارد می‌تواند مورد استفاده هر بنگاه عمومی، خصوص یا اجتماعی، انجمن، گروه یا فرد قرارگیرد. بنابراین این استاندارد خاص هیچ صنعت یا بخشی …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۴۵۶۰ (ISO 31010 2009)

هدف از تدوین استاندارد ملّی ایران ۱۴۵۶۰: مدیریت ریسک، تکنیک‌های ارزیابی ریسک (ISO 31010 2009)، پشتیبانی از استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵: مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها (ISO 31000 2009) است و راهنمایی‌ها در رابطه با انتخاب و به‌کارگیری تکنیک‌هایی نظام‌مند برای ارزیابی ریسک ارائه می‌دهد. ارزیابی ریسک انجام شده مظابق …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۶ (ISO Guide 73 2009)

هدف از تدوین استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۶: مدیریت ریسک، واژگان (ISO Guide 73 2009)، ارائه‌ی اصطلاحات عام مرتبط با مدیریت ریسک است و بر آن است تا یک درک دوطرفه و هم‌خوان با توصیف فعالیّت‌های مرتبط با مدیریت ریسک و هم‌چنین یک رویکرد منطقی و منسجم به این فعالیّت‌ها را …

ادامه نوشته »