خانه / دانلود / مدیریت خدمات مشاوره

مدیریت خدمات مشاوره

دانلود ایزو ۱۰۰۱۹ ویرایش ۲۰۰۵ (ISO 10019 2005)

ایزو ۱۰۰۱۹ راهنمای برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان فراهم می‌نماید. این استاندارد راهنمایی برای فرآیند ارزیابی صلاحیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت و اعتماد به این امر که نیازها و انتظارات سازمان از …

ادامه نوشته »