خانه / دانلود / روش‌های آماری

روش‌های آماری

دانلود ایزو ۱۰۰۱۷ ویرایش ۲۰۰۳ (ISO 10017 2003)

گزارش فنّی ایزو ۱۰۰۱۷ راهنمای روش‌های آماری برای ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ روش‌های آماری که تغییراتی را تشریح می‌نمایند که می‌توان در نتایج و رفتار فرآیندها، حتی هنگامی که دارای ثبات هستند، مشاهده نمود. روش‌های آماری اجازه می‌دهند استفاده بهتری از اطّلاعات در دسترس برای تصمیم‌گیری شده و در نتیجه به …

ادامه نوشته »