خانه / دانلود

دانلود

استانداردها و مراجع مربوط به سیستم‌های مدیریت کیفیت در این بخش بارگذاری (Upload) شده‌اند؛ تا شما -حسب نیاز- نسبت به برداشت (Download) و استفاده از آنها اقدام نمایید. بسیاری از مراجع فارسی در پُرتال مؤسسه ملّی استاندارد و تحقیقات صعنتی ایران در دسترس هستند و کاربران می‌توانند از پیوند (فهرست استانداردهای ملّی) به آنها دسترسی داشته باشند.
چنانچه شما در خارج از ایران زندگی می کنید، یا به هر طریق دیگر دسترسی و خرید این استانداردها و منابع از مراجع اصلی (نظیر خرید از فروشگاه سازمان بین‌المللی ISO، فروشگاه BSI و …) برایتان امکان‌پذیر باشد، این بخش برای شما در نظر گرفته نشده است.

دانلود گزارش فنّی ISO/TR 31004 ویرایش ۲۰۱۳ (ISO/TR 31004 2013)

این گزارش فنّی، راهنمایی‌هایی برای سازمان برای مدیریت ریسک اثربخش ضمن اجرای استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵ (ISO 31000 2009) را فراهم می‌سازد. این امر موارد زیر را فراهم می‌سازد: • یک رویکرد ساخت‌یافته برای سازمان در زمینه‌ی انتقال مناسبات مدیریت ریسک به منظور سازگاری با  ISO 31000، به شیوه‌ای متناسب …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵ (ISO 31000 2009)

هدف از استاندارد دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵: مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها (ISO 31000 2009)، ارائه‌ی اصول و رهنمودهای عمومی در مورد مدیریت ریسک است. این استاندارد می‌تواند مورد استفاده هر بنگاه عمومی، خصوص یا اجتماعی، انجمن، گروه یا فرد قرارگیرد. بنابراین این استاندارد خاص هیچ صنعت یا بخشی …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۴۵۶۰ (ISO 31010 2009)

هدف از تدوین استاندارد ملّی ایران ۱۴۵۶۰: مدیریت ریسک، تکنیک‌های ارزیابی ریسک (ISO 31010 2009)، پشتیبانی از استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۵: مدیریت ریسک، اصول و رهنمودها (ISO 31000 2009) است و راهنمایی‌ها در رابطه با انتخاب و به‌کارگیری تکنیک‌هایی نظام‌مند برای ارزیابی ریسک ارائه می‌دهد. ارزیابی ریسک انجام شده مظابق …

ادامه نوشته »

دانلود استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۶ (ISO Guide 73 2009)

هدف از تدوین استاندارد ملّی ایران ۱۳۲۴۶: مدیریت ریسک، واژگان (ISO Guide 73 2009)، ارائه‌ی اصطلاحات عام مرتبط با مدیریت ریسک است و بر آن است تا یک درک دوطرفه و هم‌خوان با توصیف فعالیّت‌های مرتبط با مدیریت ریسک و هم‌چنین یک رویکرد منطقی و منسجم به این فعالیّت‌ها را …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۹۰۱۱ ویرایش ۲۰۱۰ (ISO 10019 2010)

ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت راهنمایی برای مدیریت یک برنامه ممیزی، در طرح‌ریزی و هدایت ممیزی سیستم مدیریت و همچنین شایستگی و ارزیابی ممیز و یک تیم ممیزی فراهم می‌نماید. ایزو ۱۹۰۱۱ برای استفاده ممیزان، سازمان‌هایی که سیستم‌های مدیریت را پیاده‌سازی نموده‌اند و سازمان‌هایی که متعهد به …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۰۰۱۹ ویرایش ۲۰۰۵ (ISO 10019 2005)

ایزو ۱۰۰۱۹ راهنمای برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان فراهم می‌نماید. این استاندارد راهنمایی برای فرآیند ارزیابی صلاحیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت و اعتماد به این امر که نیازها و انتظارات سازمان از …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۰۰۱۸ ویرایش ۲۰۱۲ (ISO 10018 2012)

ایزو ۱۰۰۱۸ مدیریت کیفیت – راهنمایی‌هایی برای مشارکت و شایستگی کارکنان راهنمایی‌ که مشارکت و شایستگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. یک سیستم مدیریت کیفیت وابسته به مشارکت کارکنان دارای صلاحیت و مسیر‌ تعیین شده و هماهنگ برای ایشان در سازمان، می‌باشد. تعیین، توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۰۰۱۷ ویرایش ۲۰۰۳ (ISO 10017 2003)

گزارش فنّی ایزو ۱۰۰۱۷ راهنمای روش‌های آماری برای ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ روش‌های آماری که تغییراتی را تشریح می‌نمایند که می‌توان در نتایج و رفتار فرآیندها، حتی هنگامی که دارای ثبات هستند، مشاهده نمود. روش‌های آماری اجازه می‌دهند استفاده بهتری از اطّلاعات در دسترس برای تصمیم‌گیری شده و در نتیجه به …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۰۰۱۵ ویرایش ۱۹۹۹ (ISO 10015 1999)

ایزو ۱۰۰۱۵ سیستم کیفیت – راهنمایی‌هایی برای آموزش راهنمایی‌هایی برای یاری سازمان برای رسیدگی به مباحث آموزشی فراهم می‌نماید. ایزو ۱۰۰۱۵ می‌تواند هنگامی که تفسیر ”تحصیلات“ و ”آموزش“ در استانداردهای ایزو سیستم‌های مدیریت کیفیت مورد نیاز باشد مورد استفاده قرارگیرد. هر نوع ارجاع به ”آموزش“ شامل هرگونه آموزش و تحصیلات …

ادامه نوشته »

دانلود ایزو ۱۰۰۱۴ ویرایش ۲۰۰۶ (ISO 10014 2006)

ایزو ۱۰۰۱۴ سیستم کیفیت – راهنمایی‌هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی که برای رسیدگی توسط مدیریت ارشد است. این استاندارد راهنمایی‌هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی از طریق استفاده از اصول مدیریت کیفیت ارائه می‌نماید. این استاندارد استفاده از اصول مدیریت و انتخاب روش‌ها و ابزاری که قادر …

ادامه نوشته »