خانه / الزامات ISSR

الزامات ISSR

شرایط ویژه و امکان تعلیق گواهینامه

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد. با کاربُرد عملیّاتی …

ادامه نوشته »

الزامات ISSR برای حل مسئله

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد. با کاربُرد عملیّاتی …

ادامه نوشته »

اهداف کیفی و طرح‌ریزی تحقّق آنها

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد. با کاربُرد عملیّاتی …

ادامه نوشته »

الزامات فن‌آوری اطّلاعات در ISSR

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد. با کاربُرد عملیّاتی …

ادامه نوشته »

روش‌های طراحی و توسعه در ISSR

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد. با کاربُرد عملیّاتی …

ادامه نوشته »