خانه / آموزش / تعمیق در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

تعمیق در ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

رهبری

استاندارد ISO 9001 2015 برای مدیرانی که فلسفه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت را پذیرفته‌اند یک فرصت جدید برای توسعه‌ی مهارت‌های رهبری ایشان است. رهبری با مقدمه‌ی ISO 9001 2015 هنگامی که – انطباق با سیستم مدیریت کیفیت، تصمیمی راهبُردی تلقی می‌شود – آغاز و تا پایان این استاندارد بین‌المللی که از …

ادامه نوشته »

اصول مدیریت کیفیت

در مقدمه‌ی استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 هفت اصل بیان می‌شود که مجموعه‌ای از باورهای بنیادین، هنجارها و ارزش‌های پذیرفته شده در سیستم‌های مدیریت کیفیت تلقی می‌شوند. از اصول مدیریت کیفیت می‌توان برای هدایت و بهبود عملکرد سازمان بهره بُرد. چنانچه شما در مسیر طراحی و پیاده‌سازی یا انتقال به …

ادامه نوشته »

مدیریت دانش

مدیریت دانش می‌تواند به در دسترس قراردادن نظام‌مند اطّلاعات و اندوخته‌های علمی و تجربی سازمان، به گونه‌ای که به‌هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند؛ تعبیر شود. بنابراین مدیریت دانش سازمانی، دستیابی به …

ادامه نوشته »

تفکر مبتنی بر ریسک

تفکر مبتنی بر ریسک موضوعی‌ است که همه‌ی ما به ‌شکل غیرارادی و اغلب ناخودآگاهانه، برای بدست آوردن بهترین نتیجه، انجامش می‌دهیم. مفهوم ریسک همیشه به طور ضمنی در ISO 9001  مورد توجه بوده است؛ امّا در ویرایش جدید صریح‌تر بدان پرداخته شده و رویکردی برای کل سیستم مدیریت ایجاد …

ادامه نوشته »