خانه / آموزش / فرآیند انتقال به ISO 9001: 2015

فرآیند انتقال به ISO 9001: 2015

خودارزیابی و اقدام برای انتقال

خودارزیابی یک بازنگری جامع و سیستماتیک اقدامات و نتایج سازمان در قبال یک استاندارد مشخص می‌باشد. از آنجا که خودارزیابی، با هدف بررسی وضعیّت سازمان و شناخت موقعیّت آن نسبت به تحقُق اهداف نظیر طراحی و پیاده‌سازی استاندارد ISO 9001 2015 انجام می‌شود، اجرای آن لااقل پیش از تکمیل فرآیند …

ادامه نوشته »

انتقال به ISO 9001: 2015

انتقال فرآیندی‌ست که با هدف تغییر اساسی سیستم مدیریت جاری سازمان از  مرجعی نظیر ISO 9001 2008  به مرجعی دیگر نظیر ISO 9001 2015 اجرا می‌شود. در فرآیند انتقال، گام‌های طراحی، پیاده‌سازی، ممیزی داخلی توسط سازمان انجام شده و سپس سطح آمادگی سازمان برای انتقال ضمن خودارزیابی تعیین می‌شود. در …

ادامه نوشته »

طرح‌ریزی فرآیند انتقال

انتقال فرآیندی‌ست که با هدف تغییر اساسی سیستم مدیریت جاری سازمان از  مرجعی نظیر ISO 9001 2008  به مرجعی دیگر نظیر ISO 9001 2015 اجرا می‌شود. در فرآیند انتقال، گام‌های طراحی، پیاده‌سازی، ممیزی داخلی توسط سازمان انجام شده و سپس سطح آمادگی سازمان برای انتقال ضمن خودارزیابی تعیین می‌شود. در …

ادامه نوشته »

تغییرات ISO 9001: 2015

تا کنون بیش از میلیون‌ها سازمان برای بهبود عملکرد کیفی خود از استانداردهای بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱  بهره برده‌اند. نسخه‌ی جدید این استاندارد بین‌المللی تضمین می‌نماید که ارتباط خود با بازار روز را حفظ نموده و همچنان بهترین گزینه برای بهبود عملکرد و تحقق مزیّت‌های تجاری ایشان است. استاندارد ISO 9001 …

ادامه نوشته »