خانه / آموزش

آموزش

ممیزی داخلی IATF 16949

ممیزی داخلی IATF 16949 فرآیندی‌ست که که توسط خود سازمان، برای تدوین شواهد ممیزی و ارزیابی آن‌ها جهت تعیین سطح انطباق با معیارهای این استاندارد بین‌المللی اجرا می‌شود. ممیزی داخلی می‌تواند مبنایی برای خوداظهاری سازمان در مورد انطباق به‌وجود آورد. استاندارد IATF 16949 رویکردی فرآیندی که مبتنی بر چرخه‌ی طرح، اجرا، بررسی …

ادامه نوشته »

مستندسازی IATF 16949

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبُردی در سازمان است که می‌تواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنایی دقیق برای طرح‌های توسعه پایدار فراهم ‌نماید، و استاندارد بین‌المللی IATF 16949 پُرکاربردترین استاندارد در این زمینه ا‌ست که توسط سازمان‌‌های حاضر در زنجیره‌ی تأمین صنایع اتومبیل استفاده می‌شود. بر …

ادامه نوشته »

آشنایی با IATF 16949

تا کنون بیش از میلیون‌ها سازمان برای بهبود عملکرد کیفی خود از استانداردهای بین‌المللی ایزو ۹۰۰۱ و استانداردهای صنفی مبتنی بر آن نظیر IATF 16949 بهره برده‌اند. نسخه‌ی جدید استاندارد بین‌المللی IATF 16949 تضمین می‌نماید که از سطح بالاتری از ارزش و اعتبار برخوردار بوده و ارتباط خود با بازار …

ادامه نوشته »

کیفیت در زنجیره‌ی تأمین خودرو

برای سازمان‌های حاضر در زنجیره‌ی تأمین خودرو، پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش موضوعی حیاتی است. این امر به ایشان یاری می‌رساند تا همواره از رسیدگی به نیازها و انتظارات مشتریان اطمینان داشته باشند سازمان IATF در سال 2016 استاندارد جدید مدیریت کیفیت در صنعت خودرو، موسوم به IATF 16949 …

ادامه نوشته »

یک‌پارچه‌سازی

اصولاً سازمان‌های حاضر در زنجیره‌هایی تأمین مختلف با سیستم‌های مدیریتی متنوعی مواجه‌اند، که بی‌توجّهی به استقرار کامل، بدون ابهام و بدون تناقض آنها منجر به تحمیل هزینه‌های طراحی‌وتوسعه سیستم بدون دستیابی به منافع مادی و تجاری خواهدشد. عارضه‌ی مشهودی که  منجر به کاهش اعتماد به تأثیر سیستم‌های مدیریت بر کسب‌وکار …

ادامه نوشته »

ممیزی با رویکرد فرآیندی

استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 اتخاذ یک رویکرد فرآیندی را هنگام توسعه، پیاده‌سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده‌‌سازی الزامات مشتری ترویج می‌نماید. رویکرد فرآیندی موجب دستیابی به نتایج هماهنگ و قابل پیش‌بینی از طریق شناسایی و مدیریت فعالیّت‌های اجرایی در قالب …

ادامه نوشته »

هماهنگ‌سازی با اهداف

استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 اتخاذ یک رویکرد فرآیندی را هنگام توسعه، پیاده‌سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده‌‌سازی الزامات مشتری ترویج می‌نماید. رویکرد فرآیندی موجب دستیابی به نتایج هماهنگ و قابل پیش‌بینی از طریق شناسایی و مدیریت فعالیّت‌های اجرایی در قالب …

ادامه نوشته »

کاربرد آمار در مدیریت فرآیندها

استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 اتخاذ یک رویکرد فرآیندی را هنگام توسعه، پیاده‌سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده‌‌سازی الزامات مشتری ترویج می‌نماید. رویکرد فرآیندی موجب دستیابی به نتایج هماهنگ و قابل پیش‌بینی از طریق شناسایی و مدیریت فعالیّت‌های اجرایی در قالب …

ادامه نوشته »

خودارزیابی و اقدام برای انتقال

خودارزیابی یک بازنگری جامع و سیستماتیک اقدامات و نتایج سازمان در قبال یک استاندارد مشخص می‌باشد. از آنجا که خودارزیابی، با هدف بررسی وضعیّت سازمان و شناخت موقعیّت آن نسبت به تحقُق اهداف نظیر طراحی و پیاده‌سازی استاندارد ISO 9001 2015 انجام می‌شود، اجرای آن لااقل پیش از تکمیل فرآیند …

ادامه نوشته »

انتقال به ISO 9001: 2015

انتقال فرآیندی‌ست که با هدف تغییر اساسی سیستم مدیریت جاری سازمان از  مرجعی نظیر ISO 9001 2008  به مرجعی دیگر نظیر ISO 9001 2015 اجرا می‌شود. در فرآیند انتقال، گام‌های طراحی، پیاده‌سازی، ممیزی داخلی توسط سازمان انجام شده و سپس سطح آمادگی سازمان برای انتقال ضمن خودارزیابی تعیین می‌شود. در …

ادامه نوشته »