خانه / NSA, PCPA و QSB+ / ممیزی چندلایه‌ی فرآیند (LPA)

ممیزی چندلایه‌ی فرآیند (LPA)

خواستگاه اصلی LPA را می‌توان CQI-8 2005 کارگروه AIAG ایالات متحده دانست. نکته‌ی مورد توجه این‌جاست که ماده‌ی آموزشی LPA در QIP Material گروه PSA بر اساس همین نگارش از راهنما تدوین شده است، امّا سئوالات چک‌لیست بر مبنای CQI-8 2nd Edition 2014 تنظیم شده است. به همین دلیل چک‌لیست QIP جامع‌تر از ماده‌ی آموزشی 06 (ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند) بوده و شامل سئوالاتی است که در اسلاید آموزشی درج نشده‌اند.

موضوع حائز اهمیّت دیگر در رابطه با LPA درج آن در الزامات جدید OEMها، الزامات خاص مشتریان و استاندارد IATF 16949 است.

از آنجا که سئوالات در زمینه‌ی LPA تبدیل به سئوالی پر-تکرار میان مخاطبین سایت شده بود، تصمیم گرفته شد که راهنمای آن به زبان فارسی در اختیار علاقمندان و مخاطبین قرار گیرد؛ و اکنون شما می‌توانید اسلایدهای آموزشی LPA را در انتهای نوشته دانلود فرمایید.

در رابطه با ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند به موارد زیر توجه داشته باشید:

ممیزی‌های چندسطحی فرآیند توسط یک تیم چند انتظامی (چند وظیفه‌ای و چند سطحی) که  مراحل کلیدی فرآیند برای ممیزی چندلایه‌ی فرآیند را شناسایی می‌نمایند؛ اجرا می‌شود.
ایشان باید این مراحل را مبتنی بر ریسک محصولات انتخاب نموده باشند،
و ضمن آن دروس آموخته شده، ایمنی، مراحل بحرانی فرآیندها و مشخصّات ویژه‌ی محصولات و فرآیندها در نظر گرفته شده باشد.

در تعیین دامنه‌ی ممیزی چند لایه بایستی سوابق مشکلات کیفی، سوابق برگشت محصولات از نزد مشتری و سوابق شکایت‌ها و هشدارهای ایشان در نظر گرفته شده باشد.

ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند در پای کار و با مالکیّت مدیر تولید (ساخت) اجرا می‌شوند.
چنانچه ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند به هنگام توسعه‌ی محصولات انجام شده باشند،
مدیر توسعه‌ی محصولات مالک ممیزی خواهد بود.

ممیزی‌های چندلایه‌، فرآیندها و الزامات جاری را تقویت می‌نمایند؛
و برای توسعه‌ی فرآیندهای اولیّه و آزمایشی در نظر گرفته نشده است.
این ممیزی‌ها کوتاه مدّت هستند؛
و به شکل منظم و زمان‌بندی شده مبتنی بر معیارهای مشخّص برای تواتر ممیز‌ها انجام می‌شوند.

سطوح مختلف پرسنل کارخانه فرآیندهای تولید (ساخت) را با سئوالات مشابه ممیزی می‌نمایند.
تفویض اختیار قابل قبول نیست.
نتایج ممیزی هم‌زمان ثبت می‌شوند،
اقدامات اصلاحی تعیین می‌شوند،
و خلاصه‌ی آنها در بازنگری‌های مدیریت مطرح می‌شود.

مناطق ممیزی شده، باید متناسب با سطح اختیارات مخاطب، ممیزی می‌شوند.
سطوح بالاتر از مدیریت که ممیزی چندلایه‌ی فرآیند را به انجام می‌رسانند، عمدتاً بر کنترل‌ها متمرکز می‌شوند؛
بنابراین تعداد موارد طرح شده در ممیزی می‌توانند افزایش یابند.

سطوح مختلف پرسنل کارخانه بر اساس یک استاندارد یا مجموعه‌ای مشترک از سئوالات در ممیزی مشارکت می‌نمایند.

مبتنی بر مراحل فرآیند، الزامات و …  تولید؛ نتایج ممیزی معمولاً با انطباق و انحراف بررسی می‌شوند.
در ممیزی‌های چندلایه انتظار نمی‌رود که لایه‌های متعددی از مدیریت اندازه‌گیری مشخصّات محصول وجود داشته باشد.

تواتر ممیزی وابسته به سطوح مدیریت پرسنل می‌باشد؛
نه دسترسی به ایشان.

انحراف‌ها برنامه‌ی واکنشی دارند که بلافاصله مبتنی بر زمان‌بندی از پیش تعیین شده اجرا می‌شوند.
سئوالات ممیزی مبتنی بر الزامات متعامل با آخرین وضعیّت بهبودهای محصولات و فرآیندها، نتایج ممیزی‌ها، پبیشنهادات کارکنان و موارد مشابه؛ به‌روزآوری می‌شوند.

ممیزی چندلایه‌ی فرآیند هم‌چنین ناظر بر تکمیل مسائل پیدا شده است.
دلایل ریشه‌ای باید تعیین شوند و سئوالات مناسب به منظور پیش‌گیری از وقوع مجدد انحراف‌ها در نظر گرفته شوند.

ضمن ممیزی چندلایه‌ی فرآیند انتظار می‌رود که مشتریان از کاهش تغییرات در فرآیند تولید بهره‌مند شوند.

LPASK1
یک ممیزی چندلایه‌ی فرآیند عمومی با در نظر گرفتن تمامی فعالیّت‌ها ایجاد شده است.

LPASK11
روش اجرایی نوشته شده
که به طور خاص باید شامل قوانین LPA به شرح زیر باشد:
تواتر ممیزی (لااقل یک ممیزی ماهانه برای هر فعالیّت)
برگه چک‌لیست LPA به همراه راهنمای ممیزی
قوانین صلاحیّت مجریان واجد شرایط اجرای LPA
درگیری تمامی سطوح مدیریت (از رهبر تیم تا مدیر ارشد)
سطح اوّل باید در تملّک تیم عملیّاتی باشد
(به طور مثال: تیم تولید برای مناطق تولید)
ممیزی تمامی شیفت‌ها
تعیین برنامه‌ی اقدامات شامل اقدامات محدودسازی

LPASK12
برگه‌ی چک‌لیست چندلایه توسعه‌ یافته‌اند
و برای تمامی مناطق عملیّاتی کاربرد دارند (ساخت، لجستیک، نگه‌داری).
برگه‌ی بررسی حداقل شامل موارد زیر است:
موارد ایمنی/ مهندسی فاکتورهای انسانی: شیوه‌های ایمنی مناسب و  PPE پی‌گیری شده‌اند.
ماتریس مهارت‌ها: فقط افراد واجد شرایط مشغول به‌کار هستند.
کار استانداردشده: در حال حاضر به شکل جدّی پی‌گیری می‌شوند.
استاندارد راه‌اندازی: به شدّت اعمال و در صورت شکست تشدید می‌شوند.
سازمان‌دهی محل کار: استانداردها نگه‌داری شده‌اند، ابزار مناسب ، دسترسی و استفاده از سنجه‌ها و مواد، بازرسی کیفیت، FIFO، جابجایی مواد، استاندارد در فرایندهای انبارش محلی شده‌اند و پی‌گیری می‌شوند.
کنترل‌های ویژه: مرتبط با CSEهای محصولات و فرآیند، مسائل مربوط به مشتری، فرآیندهای با قابلیّت پایین، فرآیندهای ویژه محلّی شده‌اند و پی‌گیری می‌شوند.
بررسی خطاناپذیرسازی: شرایط خروج از خطاناپذیرسازی شناسایی و مدیریت می‌شوند.

LPASK13
افرادی که LPA  را به انجام می‌رسانند باید آموزش دیده و واجد شرایط باشند.

LPASK14 
LPA برای فرآیندهای استاندارد فرآیندهای پشتیبان اعمال می شود.

LPASK15
ممیزی‌های ویژه فرآیند داخلی (به عنوان مثال ممیز‌های ویژه فرآیند/ اقلام، ممیزی CQI و غیره) انجام شده‌اند.

LPASK2
LPA با مالکیّت ساخت، به نحوی که تمامی فعالیّت‌های عملیّاتی را پوشش دهد انجام شده است. 

LPASK21
هر ایستگاه کاری ممیزی شده است و تواترهای زمان‌بندی‌شده تعریف شده‌اند تا اطمینان حاصل شود که:
تمامی شیفت‌ها را پوشش داده است
هر فعالیّت لااقل یک‌بار در ماه ممیزی شده است
اقدامات محدودسازی (به عنوان مثال: مرتب‌سازی، حمل‌و‌نقل تحت کنترل، GP12 و غیره) ضمن LPA پوشش داده شده‌اند.

LPASK22
زمان‌بندی LPA برای سطوح مختلف (لااقل برای 2 سطح): مشارکت چندین سطح (از رهبر تیم تا مدیریت) با تواتر ایجاد شده برای تمامی نواحی تولید قابل اثبات است.

LPASK23
زمان‌بندی LPA توسط ساخت پی‌گیری شده است.

LPASK24
LPA به‌طور منظم توسط مدیریت ارشد ارائه می‌شود.
(مدیر کارخانه، مدیر ساخت و …)

LPASK3
پیگیری LPA   و برنامه‌ی اقدام  همراه آن در محل در دسترس هستند. انحراف‌ها حل و فصل می‌شوند. 

LPASK31
سوابق LPA: تمامی نتایج LPA مستندشده‌اند، از جمله:
هیچ انحرافی پیدا نشده است،
انحراف پیدا شده است/ در طول ممیزی اصلاح نخواهد شد،
انحراف در طول ممیزی اصلاح شده است،
کاربرد ندارد.

LPASK32
یک برگه‌ی اقدام متقابل وجود دارد و به انحراف پیدا شده که در طول ممیزی قابل اصلاح نیست رسیدگی نموده است (عدم انطباق‌ها یا دعاوی اپراتور و همچنین مسائل ایمنی/ مهندسی فاکتورهای انسانی)

LPASK33
برگه‌ی اقدام متقابل به منظور تعریف برنامه‌های اقدامات اصلاحی و اطمینان از اجرای کامل تمامی اقدامات اصلاحی اداره می‌شود.

LPASK34
نتایج LPA برای بهبود مستمر استفاده می‌شود. برکه‌ی اقدام متقابل برای بهبود مستمر استفاده شده است. (به عنوان مثال: چنانچه بهترین تجربه طول LPA کشف شده باشد باید به عنوان پیشران بهبود در کار استاندارد فعلی استفاده شود)

LPASK4
سوابق LPA: فرآیند احراز صلاحیّت مجری برای هر موقعیّت شغلی و محل کار اعمال می‌شود، از جمله تجدید  صلاحیّت در صورت نیاز، به منظور حصول اطمینان از این‌که تنها افراد واجد شرایط کارها را به انجام می‌رسانند.

LPASK41
سطوح صلاحیّت تعیین شده‌اند. برای هر یک از آنها، معیارهای قابل اندازه‌گیری تعریف شده است.
صرفاً افراد شناخته شده‌ی واجد شرایط به کار مشغول هستند.

LPASK42
نمودارهای انعطاف‌پذیری یا معادل آن برای تمامی فعالیّت‌ها و مناطق کاری ارسال شده‌اند که:
شامل تعداد افراد واجد شرایط در هر ایستگاه کاری و همچنین ایستگاه‌های کاری با کارکنان هدف‌گذاری شده بوده؛ برنامه اقدام مربوطه اجرا می‌شود،
نشان دهنده‌ی مراحل آموزش و سطح صلاحیّت مهارت محقق شده برای هر شغل هستند،
به‌روزرسانی شده‌اند.

LPASK43
معیار تجدید سطح صلاحیّت تعریف شده و آن‌ها در نتایج عملیّاتی ایستگاه‌های کاری خاص، نتایج ممیزی چندلایه، زمان اتمام کار و …
منظور می‌شوند.

LPASK44
یک فرآیند کالیبراسیون در محل برای تمامی کارکنان مجری عملیّات بازرسی که نتایج به تصمیم ایشان بستگی دارد ایجاد شده است.

LPASK45
چنانچه تجدید صلاحیّت شکست خورده باشد،  اقدامات در حال اجرا
برای تحقق مجدد سطح صلاحیّت شامل ارزیابی مجدد
و تعیین سطح مجدد صلاحیّت انجام می‌شود.

LPASKE
اثربخشی LPA به طور مداوم پایش و نتایج LPA به منظور اطمینان از حفظ روش‌های اجرایی تحلیل می‌شود. 

LPASKE1
نتایج ممیزی به شکل قابل مشاهده برای اشتراک‌گذاری وضعیّت در مناطق تحت تأثیر پی‌گیری می‌شود.
(NB برای عدم‌انطباق‌های بخش، نمودار پارتو برای مغایرت‌ها، درصد انطباق)

LPASKE2
پی‌گیری زمان‌بندی ممیزی و پیاده‌سازی برنامه‌ی اقدام
(مسائل باز در مقابل مسائل بسته)

LPASKE3
انعطاف پذیری توسط منابع انسانی برای شناسی ریسک نقص منابع در تمامی نواحی کارخانه مدیریت می‌شود. (غیبت، فقدان مهارت، گردش شغلی و …)

LPASKE4
شاخص فقدان آموزش کارکنان (مسائل داخلی و خارجی، لتحراف LPA) به نقص در آموزش پیوند داده شده است.

الزامات تکمیلی را از اسلایدهای آموزشی زیر دریافت فرمایید:


دانلود ماده‌ی ۶ آموزشی QIP
ممیزی چندلایه‌ی فرآیند
Persian 06_-_Layered_Process_Audit_-_Sep13

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

45 دیدگاه

 1. شمالی : با سلام و احترام
  آقای مهندس خواهشمندم یک نمونه چک لیست ممیزی لایه ای فرایند( lpa )در سه حوزه تولید ، لجستیک و تعمیرات نگهداری را برایم ارسال نمایید .
  پیشاپیش از حسن توجه شما کمال تشکر دارم .

  • با سلام و احترام
   خوشحالیم که مطالب وب‌سایت مورد توجه شما قرار گرفته است. نمونه‌ای از برنامه و چک‌لیست LPA به زودی در وب‌سایت ارائه خواهد شد. مطالب مربوط به QIP تا دو ماه آینده تکمیل خواهند شد و ما امیدواریم به تمامی ابهامات مخاطبین و همکاران گرامی پاسخ داده شود. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید. ما وب‌سایت را بر اساس آراء شما به‌روز-آوری خواهیم نمود.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

  • با سلام و تجدید احترام
   فایل مورد نظر شما برایتان ایمیل شده است. لطفاً ایمیل خود را بازبینی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 2. سلام آقای مهندس
  وقت بخیر
  اول : سپاس برای مطالب خوبی که ارائه می دهید.
  دوم : بزرگواری می کنید اگر چک لیست های مرتبط با واحدهای تولید ، نت ، لجستیک و ……. را برایم ارسال نمایید.

  • با سلام و احترام
   خوشحالیم که مطالب وب‌سایت مورد توجه شما قرار گرفته است. نمونه‌ای از برنامه و چک‌لیست LPA به زودی در وب‌سایت ارائه خواهد شد. مطالب مربوط به QIP تا دو ماه آینده تکمیل خواهند شد و ما امیدواریم به تمامی ابهامات مخاطبین و همکاران گرامی پاسخ داده شود. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید. ما وب‌سایت را بر اساس آراء شما به‌روز-آوری خواهیم نمود.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

  • با سلام و تجدید احترام
   فایل مورد نظر شما برایتان ایمیل شده است. لطفاً ایمیل خود را بازبینی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 3. با سلام:
  جناب مهندس در صورت امکان نمونه چک لیست ممیزی چند لایه ای فرایند را برایم ارسال فرمایید.
  با سپاس از لطف جنابعالی

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   فایل مورد نظر برای شما ارسال شده است. لطفاً ای‌میل خود را بررسی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 4. با سلام:
  خیلی ممنونم از بابت ارسال چک لیست
  سلامت و موفق باشین جناب مهندس
  خدا نگهدار

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   امیدوارم چک لیست ارسالی برای شما مفید بوده و موجبات تسهیل اجرای LPA را فراهم سازد.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 5. با سلام:
  جناب مهندس در صورت امکان نمونه چک لیست ممیزی چند لایه ای فرایند را برایم ارسال فرمایید.
  با سپاس از لطف جنابعالی

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   فایل مورد نظر برای شما ارسال شده است. لطفاً ای‌میل خود را بررسی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 6. با سلام و وقت بخیر
  جناب مهندس خواهشمندم درصورت امکان نمونه ای از چک لیست LPA را برایم ارسال فرمایید.
  با سپاس

 7. با سلام و عرض ادب و سپاس فراوان از اینکه اطلاعات ودانش خود را به اشتراک میگذارید. اگر چکلیست ممیزی داخلی IATF16946را هم تدوین نمودید ممنون میشم برام بفرستین. سپاس از همکاری شما مهندس عزیز وگرامی

 8. محمد صادق احمدی

  با سلام و وقت بخیر
  جناب مهندس خواهشمندم درصورت امکان نمونه ای از چک لیست LPA را برایم ارسال فرمایید.
  با سپاس

  • سید مجتبی موسوی

   همکار گرانقدر،
   با سلام و احترام، و ابراز خُرسندی از حضور حضرت‌عالی در وب‌سایت، اطّلاعات مورد نظر شما برایتان ای‌میل شده‌اند و از شما خواهشمندیم اطّلاعات را بررسی نمایید. امیدواریم این اطّلاعات برای‌تان مفید واقع شوند.
   در عین حال چک‌لیست‌های چندلایه‌ی فرآیند پیش از این در وب‌سایت بارگذاری شده اند و شما می‌توانید آنها را از پیوند زیر دریافت فرمایید:
   چک‌لیست ممیزی چندلایه‌ی فرآیند LPA باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 9. لطفا يك نمونه چك ليست آديت LPA بخشهاي لجستيك، نت و توليد را ارسال بفرماييد.

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   چک‌لیست مورد نظر شما هم‌اکنون در وب‌سایت در دسترس است، و البته ما نسخه‌ای از آن را برای شما ارسال نمودیم.
   توجه داشته باشید که بر اساس الزامات QIP اصولاً ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند باید دایر بر کار استاندارد باشد. اصولاً کار استاندارد، واکنش سریع و ممیزی‌های چندلایه‌ی فرآیند باید با هم هماهنگ شوند.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 10. با سلام
  ضمن تشکر از مطالب بسیار مفید موجود در وب سایت ، خواهشمندم در صورت امکان چنانچه نمونه ای از روش اجرائی ممیزی چند لایه ای فرآیند در اختیار دارید ارسال بفرمایید.
  پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم.

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   ما از چند سازمان همکار درخواست نمودیم تا فایل‌های QIP را با نام و مشخصّات خود در وب‌سایت درج نماییم؛ امّا این امکان فراهم نشد. بنابراین روش‌های اجرایی مورد نظر شما برای ارائه در اختیار ما نیست.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 11. سلام
  فرق آدیت لایه ای با آدیت فرآیند و ممیزی روزانه در چیست؟

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   پیش از پاسخ لازم است اطّلاعات تکمیلی دیگری تبادل شود، مانند آن‌که الزامات مرجع و الزامات ویژه‌ی مشتریان شما برای توسعه در سطح سازمان کدام استانداردها، مراجع، نظام‌نامه و راهنماها می‌باشد.
   ما به پرسش شما بر پایه‌ی استاندارد IATF 16949 پاسخ می‌گوییم. در این استاندارد بین‌المللی راهنمایی‌ها باید از CQI8 برداشت شوند. بر این پایه چنانچه پرسش‌های ارزش‌افزا و عملیّاتی چک‌لیست‌های آدیت فرآیند به نحوی که امکان ممیزی در حدود ۱۰ دقیقه را داشته باشند؛ هر روزه و به هنگام تغییرات موقّت کنترل‌های فرآیند؛ در پای کار پُرسیده شوند به آدیت لایه‌ای نزدیک شده‌اند.
   در عین حال آدیت‌های لایه‌ای در سطوح مختلف مانند مدیریت ارشد، معاونت اجرایی، مدیر تولید و سرکارگران به انجام رسند که جدای از سطوح، اجرای ممیزی‌ها توسط بخش عملیّاتی نیز توصیه شده است.
   ما شما را به مطالعه‌ی ماده‌ی آموزشی (ممیزی چندلایه‌ی فرآیندها) و ترجمه‌ی CQI-8 که در همین وب‌سایت ارائه شده‌اند؛ دعوت می‌نماییم.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 12. سلام

  تشکر میکنم از سایت پر کاربردتون در زمینه استاندارد IATF

  ممنون میشم در خصوص فرمت و نحوه ممیزی چندلایه‌ی فرآیند (LPA) در انبار اطلاعاتی در اختیارم بزارین .

  همچنین در انبار نیاز به دستورالعمل های کار استاندارد شده (Standard Work Instruction ) هست و اگر نیاز هست , لطف میفرمایین در این زمینه راهنمایی بکنین و یا نمونه ای به من ارائه بدین .

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، مبتنی بر الزامات QIP،‌ فعالیّت‌های عملیّاتی انبار نیارمند کار استاندارد هستند که نموه‌هایی از آن را می‌توانید در صفحه‌ی ۶۰ ماده‌ی آموزشی جریان مواد و تولید دریافت فرمایید.
   طبیعتاً ممیزی لایه‌ای فرآیند نیز باید بر مبنای تضمین الزامات ایمنی، زمان‌بندی و کیفیت امور انبار بر پایه‌ی کار استاندارد به انجام رسد.
   ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 13. با سلام خسته نباشد
  اگه امکانش هس نمونه فرم FMEA دوباره کاری های مجازو واسم بفرستین
  آیا باید توو همون

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   FMEA دوباره‌کاری‌ها در همان فرم اصلی FMEA درج می‌شوند و حالت‌های خرابی ناشی از فرآیند دوباره‌کای باید برای آنها در نظر گرفته شود.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 14. با سلام ، لطفا یک نمونه چک لیست آدیت LPA بخش های نت و مهندسی را ارسال فرمایید .

  با تشکر از مطالب مفید و کاربردی شما

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   هم‌اکنون مباحث در رابطه با کار استاندارد در این کانال تلگرامی تکمیل شده است و مباحث و نمونه فرم‌های واکنش سریع هم رو به اتمام است. به زودی با مجموعه‌ای از نوشته‌ها در ارتباط با کار استاندارد در خدمت همکاران محترم خواهیم بود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 15. سلام و خسته نباشی خدمت مهندس موسوی
  واقعا سایت عالی و کاربردی ارائه دادید و از این بابت صنعت خودرو از شما سپاسگذار می باشد .

  لطفا اگر اکان داره یه نمونه پر شده از فرم ها کار استانداردو sos و JES قراردهید باعث درک بیشتر و بهتر کاربران شما .

  با تشکر – امینی

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   هم‌اکنون مباحث در رابطه با کار استاندارد در این کانال تلگرامی تکمیل شده است و مباحث و نمونه فرم‌های واکنش سریع هم رو به اتمام است. به زودی با مجموعه‌ای از نوشته‌ها در ارتباط با کار استاندارد در خدمت همکاران محترم خواهیم بود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 16. سلام و تشکر بابت وبگاه خوبتون
  جناب مهندس درصورت امکان چک لیست آدیت تولید،لجستیک و نت رو برای بنده ارسال کنید

  ممنون

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، توجه داشته باشید که چک‌لیست‌های ممیزی باید بر مبنای فرآیندهای هر سازمان تدوین شوند که در غیر این‌صورت، سئوالی نمودن الزامات استاندارد نه تنها نمی‌تواند برای ممیزی‌ها مناسب باشد بلکه می‌تواند ریسک ایجاد عدم‌انطباق برای سازمان را به همراه داشته باشد. ضمن این‌که معمولاً لجستیک مجموعه‌ای از فرآیندها می‌باشد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 17. با عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار جناب آقای موسوی
  شرکتی که من در آن فعالیت می نمایم یک شرکت قطعه سازی(ریخته گری و اکستروژن) می باشد که تا کنون با شرکت های خودرو ساز کار نکرده ولی به تازگی قرار است یکی از قطعات پژو سیتروئن را به روش دایکست تولید نماید
  ممنون میشوم راهنمایی فرمایید علاوه بر استاندارد های ISO 9001:2015 و IATF 16949 : 2016 آیا بایستی الزامات سازه گستر و PSA را نیز اجرا نماییم یا خیر(ما تامین کننده سطح 2 محسوب می شویم) در صورت مثبت بودن لطف کنید اطلاعات ومشاوره لازم به اینجانب ارائه فرمایید و یا مشاور مجرب در این خصوص معرفی فرمایید
  با تشکر

  • با سلام و احترام و متقابل
   اگر شما با شرکت‌های خودرو ساز قرارداد مستقیم داشته باشید، باید الزامات متقابل را در سازمان‌تان پیاده‌سازی نموده باشید:
   قرارداد با شرکت‌های ایکاپ تهران یا سایپا سیتروئن کاشان: پیاده‌سازی الزامات QIP
   قرارداد با گروه صنعتی ایران خودر.: پیاده‌سازی الزامات ISSR
   قرارداد با گروه صنعتی سایپا: پیاده‌سازی الزامات SSQR
   و البته شرکت‌های خودروساز دیگر هم الزاماتی دارند.
   برای این الزامات (و الزامات مشابه سایر خودروسازان) شما باید IATF 16949 را گواهی شده باشید که شامل ISO 9001 هم می‌باشد.

   برای تأمین‌کنندگان سطح ۲ یا تأمین‌کنندگان سازمان‌هایی که طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند، الزامات از طرف مشتری تعیین می‌شود که ممکن است عین الزامات خودروساز دیکته شده باشد که در چنین شرایطی باید حسب نظر مشتری عمل شود؛ و بستگی به مرحله‌ی توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت شما از منظر مشتری دارد.
   در رابطه با خدمات مشاوره، لطفاً برای شماره‌ی متصل به تلگرام ۰۹۱۲۳۶۵۰۳۲۸ پیام بفرستید تا به فرمایش شما در این زمینه رسیدگی شود.
   باز هم به سایت ما مراجعه فرمایید و با ارائه‌ی بازخوردهای ارزشمندتان رهنمون ما در ادامه‌ی مسیر باشید.

   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 18. با سلام:
  خدمت آقای مهندس
  جناب مهندس لطفا در صورت امکان اگر دستورالعملی راجع به ممیزی چند لایه ای فرایند و روش اجرایی آن موجود است برای اینجانب ارسال فرمایید.
  پیشاپیش از زحمات جنابعالی متشکرم

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   هم‌اکنون مباحث در رابطه با کار استاندارد در این کانال تلگرامی تکمیل شده است و مباحث و نمونه فرم‌های واکنش سریع هم رو به اتمام است. به زودی با مجموعه‌ای از نوشته‌ها در ارتباط با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیند در خدمت همکاران محترم خواهیم بود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 19. با سلام:
  جناب مهندس لطفا در صورت امکان رویه یا دستورالعملی در خصوص مراحل انجام ممیزی لایه ی فرایند برای اینجانب ارسال فرمایید
  باتشکر

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ما الزامات تکمیلی در رابطه با الزامات QIP را در کانال تلگرامی https://t,me/qipv3 ارایه می‌نمایم که از شما دعوت می‌نماییم در این کانال تلگرامی عضویّت یابد.
   هم‌اکنون مباحث در رابطه با کار استاندارد در این کانال تلگرامی تکمیل شده است و مباحث و نمونه فرم‌های واکنش سریع هم رو به اتمام است. به زودی با مجموعه‌ای از نوشته‌ها در ارتباط با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیند در خدمت همکاران محترم خواهیم بود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 20. با سلام خدمت آقاي مهندس موسوي
  بزرگواری می کنید اگر چک لیست های مرتبط با واحدهای تولید ، نت ، لجستیک و ……. را برایم ارسال نمایید.
  با تشكر فراوان

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام

   از حضورتان در این وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   مجموعه‌ای از نوشته‌ها (بالغ بر ۱۰۰ نوشته) هم‌اکنون در رابطه با الزامات QIP (الزامات مشترک گروه PSA فرانسه و GM ایالات متحده) در کانال تلگرامی با پیوند زیر برای عضویت تدارک دیده شده است:
   https://t.me/joinchat/AAAAAEYJuNnkGjtbqBXRpQ
   اتفاقاً مطالبی که هم‌اکنون ارائه می‌شوند در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فر/ایندها می‌باشد و شما با مطالعه‌ی آنها دست‌آوردی بیش از یک رپش اجرایی خواهد داشت، و به‌ زودی چک‌لیست‌های مورد نظر شما در این کانال تلگرامی ارائه خواهند شد. این نوشته‌‌ها شامل شیوه‌های عملیّاتی به همراه نمونه‌ی فُرم‌ها می‌باشد که امیدواریم در حدّ مورد انتظار شما پاسخ‌گوی ابهامات‌تان در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیندها باشد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 21. سلام خدمت آقاي مهندس موسوي
  آقاي مهندس در صورت ممكن روش اجرايي مميزي لايه اي فرآيند را براي اينجانب ارسال مي فرماييد؟
  با تشكر
  رحيمي

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام

   از حضورتان در این وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   مجموعه‌ای از نوشته‌ها (بالغ بر ۱۰۰ نوشته) شامل روش‌های عملیّاتی هم‌اکنون در رابطه با الزامات QIP (الزامات مشترک گروه PSA فرانسه و GM ایالات متحده) در کانال تلگرامی با پیوند زیر برای عضویت تدارک دیده شده است:
   https://t.me/joinchat/AAAAAEYJuNnkGjtbqBXRpQ
   اتفاقاً مطالبی که هم‌اکنون ارائه می‌شوند در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فر/ایندها می‌باشد و شما با مطالعه‌ی آنها دست‌آوردی بیش از یک رپش اجرایی خواهد داشت. این نوشته‌‌ها شامل شیوه‌های عملیّاتی به همراه نمونه‌ی فُرم‌ها می‌باشد که امیدواریم در حدّ مورد انتظار شما پاسخ‌گوی ابهامات‌تان در رابطه با ممیزی‌های لایه‌ای فرآیندها باشد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

   • با سلام و عرض خسته نباشيد خدمت آقاي مهندس موسوي و تشكر از بابت راهنمايي هايتان در مورد الزامي بودن فرآيندهايي كه در آنها كنترلهاي جايگزين جاري مي باشد احتراما” بدليل اينكه شماره اي كه كانال تلگرامي فعال باشد در دسترس نمي باشد خواهشمند است در صورت امكان مطالب قيد شده در كانال تلگرامي https://t.me/joindhat/AAAAAEY JuNnkGjtbgqBXRpQ را به ايميل *** ارسال نماييد.

    با تشكر فراوان
    رحيمي

    • سید مجتبی موسوی

     جناب آقای رحیمی
     با سلام و احترام

     خُرسندیم که میزبان شما در محیط این وب‌سایت هستیم. متن و فایل مورد نظر شما برای ای‌میل مندرج در متن پیام شما ارسال شده است. باز هم به این وب‌سایت مراجعه و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

     با تجدید احترام
     سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *