خانه / آموزش / ممیزی داخلی ISO 9001 2015

ممیزی داخلی ISO 9001 2015

ممیزی داخلی ISO 9001 2015 فرآیندی‌ست که که توسط خود سازمان، برای تدوین شواهد ممیزی و ارزیابی آن‌ها جهت تعیین سطح انطباق با معیارهای این استاندارد بین‌المللی اجرا می‌شود. ممیزی داخلی می‌تواند مبنایی برای خوداظهاری سازمان در مورد انطباق به‌وجود آورد.
استاندارد ISO 9001 2015 رویکردی فرآیندی که مبتنی بر چرخه‌ی طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) است را به‌کار می‌گیرد و بدون اجرای ممیزی داخلی بخش ارزیابی عملکرد این استاندارد کامل نخواهد بود.
ممیزی‌های داخلی بایستی در مقاطع مناسب اجرا شوند؛ نظیر ممیزی داخلی مستندات (Desktop Audits) پس از تکمیل طراحی سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی داخلی استقرار (Implementation Audits) پس از پیاده‌سازی سیستم طراحی شده، و ممیزی‌های داخلی اثربخشی سیستم‌ مدیریت.
اجرای ممیزی داخلی توسط توسط کارشناسان تیم مدیریت کیفیت خود سازمان بهترین نتیجه را به‌همراه خواهد داشت؛ گر چه برون‌سپاری و واگذاری اجرای آن به مشاوران یا هر طرف بیرونی حائز صلاحیّت امکان‌پذیر می‌باشد.

01-context
چرا باید این دوره‌ی آموزشی را طی کنیم؟
تا کنون بیش از میلیون‌ها سازمان برای بهبود عملکرد کیفی از ISO 9001 بهره برده‌اند. نسخه‌ی جدید این استاندارد بین‌المللی تضمین می‌نماید که ارتباط با بازار روز را حفظ نموده و همچنان بهترین گزینه برای بهبود عملکرد و تحقق مزیّت‌های تجاری ایشان است.
استاندارد جدید، فرصتی بزرگ برای سازمان شماست و چنانچه از سازگاری آن با اولویّت‌های راهبُردی سازمان خود اطمینان دارید، نباید در پیاده‌سازی آن تعلل نمایید.
پیاده‌سازی دقیق این استاندارد بین‌المللی می‌تواند به رشد تجاری، افزایش رضایت مشتری‌ و افزایش سودآوری سازمان‌ها کمک کند. ضمن این‌که نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع نظیر سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری، کارکنان، تأمین‌کنندگان و جامعه در این ویرایش از استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

02-target
چنانچه شما دوره‌ی پیاده‌سازی ISO 9001 2015 را با موفقیّت پشت‌سر گذاشته‌اید و سازمان‌تان مراحل طراحی یا پیاده‌سازی را سپری نموده است؛ شما به دوره‌ی آموزشی ممیزی ISO 9001 2015 نیاز دارید تا ضمن ممیزی مستندات از طراحی مطابق الزامات و ضمن ممیزی پیاده‌سازی از پیاده‌سازی کامل این استاندارد بین‌المللی اطمینان یابید.
البته پس از اخذ گواهینامه‌ی ISO 9001 2015 نیز شما می‌بایست ضمن ممیزی‌های داخلی از اثربخش بودن پیاده‌سازی الزامات اطمینان حاصل نمایید. بنابراین نیاز سازمان به آموزش ممیزی‌های داخلی در این مرحله تشدید خواهد شد.
چه شما مجری فرآیندهای تضمین کیفیت باشید یا سایر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت، به منظور اطمینان از بی‌طرفی و استقلال فرآیند ممیزی به دو ممیز سیستم مدیریت کیفیت یا بیشتر از آن نیاز دارید که اجرای دوره‌ی مهارتی ممیزی ISO 9001 2015 رافع این نیاز می‌باشد.

00-training-help-tools-presentation
چنانچه شما پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 را آموزش ندیده‌اید یا در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی استاندارد مذکور مهارت ندارید؛ این دوره‌ی آموزشی برای شما اثربخش نخواهد بود.
برای بهره‌گیری کامل از این دوره‌ی آموزشی شما باید لااقل تجربه‌ا‌ی سه ساله در زمینه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشید و مدرک تحصیلی‌تان معادل دیپلم یا بالاتر از آن باشد.

04-bell
زمان‌بندی آموزش:
• آموزش سه روزه
• آموزش: ۱۴ ساعت
• کارگاه ایجاد مهارت: ۶ ساعت
• پرسش و پاسخ: یک ساعت

1st-day

جلسه‌ی اوّل:
• اهمیّت آموزش
• بازبینی مفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت
• بازبینی اصول سیستم‌های مدیریت کیفیت
• بازبینی چرخه‌ی PDCA
• بازبینی رویکرد فرآیندی
• تفکر مبتنی بر ریسک

جلسه‌ی دوّم:
• بازبینی بخش‌بندی ISO 9001 بر اساس PDCA
• بازبینی دامنه‌ی کاربرد، استانداردهای مرجع، و واژگان و تعاریف
• بازبینی الزامات مربوط به محیط سازمان

جلسه‌ی سوّم:
• بازبینی الزامات مربوط به رهبری
• بازبینی الزامات مربوط به طرح‌ریزی
• بازبینی الزامات مربوط به پشتیبانی

جلسه‌ی سوّم:
• بازبینی الزامات مربوط به عملیّات
• بازبینی الزامات مربوط به ارزیابی عملکرد
• بازبینی الزامات مربوط به بهبود

2nd-day
جلسه‌ی اوّل:
• چرخه‌ی PDCA در ممیزی‌های داخلی کیفیت
• برنامه‌ریزی ممیزی‌های داخلی کیفیت
• کارگاه تدوین طرح ممیزی‌های داخلی
• پرسش و پاسخ

جلسه‌ی دوّم:
• فعالیّت‌های پیش از ممیزی
• مستندات کاری
• کارگاه تدوین چک‌لیست‌های ممیزی‌های داخلی کیفیت
• افتتاحیه‌ی ممیزی‌های داخلی کیفیت

جلسه‌ی سوّم:
• اجرای ممیزی در محل
• کارگاه ثبت مشاهدات ممیزی
• تدوین یافته‌های ممیزی
• کارگاه گزارش‌نویسی و ارائه‌ی ممیزی

جلسه‌ی چهارم:
• اختتامیه ممیزی‌های داخلی کیفیت
• اقدامات پی‌گیری ممیزی‌های داخلی کیفیت
• کارگاه تصدیق اقدامات مربوط به مغایرت‌ها
• تکمیل طرح ممیزی‌های داخلی کیفیت

3rd-day
جلسه‌ی اوّل:
• پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی ممیزی‌های داخلی کیفیت
• مقایسه‌ی ممیزی‌های داخلی کیفیت با ممیزی‌های خارجی
• کارگاه ارزیابی عملکرد فرآیند ممیزی‌های داخلی کیفیت
• صلاحیّت و ارزیابی ممیزان
• کارگاه ارزیابی تیم‌های ممیزی داخلی

جلسه‌ی دوّم:
• ممیزی فرآیند ممیزی‌های داخلی کیفیت
• کارگاه تدوین چک‌لیست فرآیند ممیزی داخلی کیفیت
• مدیریت ممیزی‌های خارجی کیفیت
• برنامه‌ریزی جامع ممیزی‌ها

جلسه‌ی سوّم:
• بازنگری نتایج ممیزی‌ها در بازنگری‌های مدیریت
• کارگاه تهیه و ارائه نتایج ممیزی‌ها در بازنگری‌های مدیریت
• ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به ممیزی‌های داخلی
• کارگاه طرح بهترین و بدترین تجربیّات

جلسه‌ی چهارم:
• آزمون پایان دوره
• پرسش و پاسخ
05-diploma-3
• گواهینامه‌ی داخلی شرکت
• با امکان صدور گواهینامه‌ی سازمان آموزش فنّی‌ و حرفه‌ای کشور
• و امکان صدور گواهینامه‌ی شرکت‌های صدور گواهینامه (مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مورد تأیید مؤسسات دولتی)

hourglass2
مناسب‌ترین زمان برای اجرای این دوره‌ی آموزشی چه زمانی است؟
ما با سازمان‌هایی همکاری داریم که گواهینامه‌ی انطباق با الزامات ISO 9001 2015 را دریافت نموده‌اند. ما امیدواریم شما نیز تصمیم به پیاده‌سازی این استاندارد بین‌المللی داشته باشید تا زودتر از مزایای مرتبط بهره‌مند شوید.
آموزش اوّلین گام برای توسعه‌ی یک سیستم مدیریت کیفیت است که نباید آن را به تعویق بیندازید.
حتی اگر با ما قرارداد ندارید، از مقالات و مراجع ارائه شده در سایت استفاده نمایید. ما شما را در این مسیر همراهی می‌کنیم تا تجربه‌ای خوب‌ و خاطره‌ای خوشایندی را از پیاده‌سازی ISO 9001 2015 به‌خاطر سپارید.

airplane
چرا باید این دوره‌ی آموزش را از ما خریداری نمایید؟
ما تنها ارائه‌دهنده‌ی این خدمت آموزشی نیستیم. همکاران ما نیز با این دوره‌ی آموزشی را با کیفیت بسیار بالایی ارائه می‌نمایند؛ امّا ما می‌توانیم مزیّت‌هایی به شرح زیر برای شما داشته باشیم:
• ما حضور در شرایط واقعی اجرای سیستم‌های مدیریت را تجربه می‌کنیم.
• ما اوّلین ترجمه‌ی رسمی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را ارائه نموده‌ایم.
• ما اوّلین گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را از معتبرترین سازمان‌های صدور گواهینامه دریافت کرده‌ایم.
• ما به همکاری بلند مدّت با شما می‌اندیشیم.
• ما به‌سرعت و باسهولت در دسترس شما هستیم. کافی‌ست از بخش تماس با ما اقدام نمایید.
• ما اثربخشی دوره‌ی آموزشی خود را گارانتی می‌کنیم تا در صورت عدم رضایت شما ۱۰۰ درصد هزینه‌ی آموزش را به شما بازگردانیم.

phone-receiver
با ما تماس بگیرید.
ما در حدّ امکان، پاسخگوی سئوالات و ابهامات شما در زمینه‌ی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ هستیم، حتی اگر شما طرف قرارداد ما نباشید.

00-cost-credit-card
چگونه این دوره‌ی آموزشی را خریداری نمایم؟
کافی‌ست فرم زیر را تکمیل فرمایید؛ یا با هر روش دیگر که در صفحه‌ی تماس با ما درج شده‌است با ما تماس بگیرید باشید. هر نوع همکاری با شما در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت موجب خشنودی ما خواهد بو

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

4 دیدگاه

  • جناب آقای غیاثوند عزیز
   متقابلاً از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. من هم به وب‌سایت مندرج در متن پیام شما مراجعه نمودم و برای شما همکار گرانقدر آرزوی موفقیّت روزافزون دارم.
   با سپاس بی‌پایان. سیّد مجتبی موسوی.

 1. سلام. چجوری میشه از هزینه ی دوره مطلع شد؟

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور حضرت‌عالی در وب‌سایت، لطفاً درخواست خود را از طریق تلگرام 09123650328 طرح فرمایید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *