خانه / آموزش / استاندارد IATF 16949: 2016 / ممیزی داخلی IATF 16949

ممیزی داخلی IATF 16949

ممیزی داخلی IATF 16949 فرآیندی‌ست که که توسط خود سازمان، برای تدوین شواهد ممیزی و ارزیابی آن‌ها جهت تعیین سطح انطباق با معیارهای این استاندارد بین‌المللی اجرا می‌شود. ممیزی داخلی می‌تواند مبنایی برای خوداظهاری سازمان در مورد انطباق به‌وجود آورد.
استاندارد IATF 16949 رویکردی فرآیندی که مبتنی بر چرخه‌ی طرح، اجرا، بررسی و اقدام (PDCA) است را به‌کار می‌گیرد و بدون اجرای ممیزی داخلی بخش ارزیابی عملکرد این استاندارد کامل نخواهد بود.
ممیزی‌های داخلی بایستی در مقاطع مناسب اجرا شوند؛ نظیر ممیزی داخلی مستندات (Desktop Audits) پس از تکمیل طراحی سیستم مدیریت کیفیت، ممیزی داخلی استقرار (Implementation Audits) پس از پیاده‌سازی سیستم طراحی شده، و ممیزی‌های داخلی اثربخشی سیستم‌ مدیریت.
اجرای ممیزی داخلی توسط توسط کارشناسان تیم مدیریت کیفیت خود سازمان بهترین نتیجه را به‌همراه خواهد داشت؛ گر چه برون‌سپاری و واگذاری اجرای آن به مشاوران یا هر طرف بیرونی حائز صلاحیّت امکان‌پذیر می‌باشد.

01-context

چرا باید این دوره‌ی آموزشی را طی کنیم؟
چنانچه شما دوره‌ی پیاده‌سازی IATF 16949 را با موفقیّت پشت‌سر گذاشته‌اید و سازمان‌تان مراحل طراحی یا پیاده‌سازی را سپری نموده است؛ شما به دوره‌ی آموزشی ممیزی IATF 16949 نیاز دارید تا ضمن ممیزی مستندات از طراحی مطابق الزامات و ضمن ممیزی پیاده‌سازی از پیاده‌سازی کامل این استاندارد بین‌المللی اطمینان یابید.
البته پس از اخذ گواهینامه‌ی IATF 16949 نیز شما می‌بایست ضمن ممیزی‌های داخلی از اثربخش بودن پیاده‌سازی الزامات اطمینان حاصل نمایید.. بنابراین نیاز سازمان به آموزش ممیزی‌های داخلی در این مرحله تشدید خواهد شد.

02-target

چه شما مجری فرآیندهای تضمین کیفیت باشید یا سایر فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت، به منظور اطمینان از بی‌طرفی و استقلال فرآیند ممیزی به دو ممیز سیستم مدیریت کیفیت یا بیشتر از آن نیاز دارید که اجرای دوره‌ی مهارتی ممیزی IATF 16949 رافع این نیاز می‌باشد.

چنانچه شما پیاده‌سازی استاندارد بین‌المللی IATF 16949 را آموزش ندیده‌اید یا در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی استاندارد مذکور مهارت ندارید؛ این دوره‌ی آموزشی برای شما اثربخش نخواهد بود.
برای بهره‌گیری کامل از این دوره‌ی آموزشی شما باید لااقل تجربه‌ا‌ی سه ساله در زمینه‌ی پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشید و مدرک تحصیلی‌تان معادل دیپلم یا بالاتر از آن باشد.

04-bell

زمان‌بندی آموزش:
آموزش سه روزه
آموزش: ۱۴ ساعت
کارگاه ایجاد مهارت: ۶ ساعت
پرسش و پاسخ: یک ساعت


جلسه‌ی اوّل:
اهمیّت آموزش
بازبینی مفاهیم کیفیت و مدیریت کیفیت
بازبینی اصول سیستم‌های مدیریت کیفیت
بازبینی چرخه‌ی PDCA
بازبینی رویکرد فرآیندی
تفکر مبتنی بر ریسک

 جلسه‌ی دوّم:
بازبینی بخش‌بندی IATF 16949 بر اساس PDCA
بازبینی دامنه‌ی کاربرد، استانداردهای مرجع، و واژگان و تعاریف
بازبینی الزامات مربوط به محیط سازمان 

جلسه‌ی سوّم:
بازبینی الزامات مربوط به رهبری 
بازبینی الزامات مربوط به طرح‌ریزی 
بازبینی الزامات مربوط به پشتیبانی 

جلسه‌ی چهارم:
بازبینی الزامات مربوط به عملیّات 
بازبینی الزامات مربوط به ارزیابی عملکرد 
بازبینی الزامات مربوط به بهبود 


جلسه‌ی اوّل:
چرخه‌ی PDCA در ممیزی‌های داخلی کیفیت
برنامه‌ریزی ممیزی‌های داخلی کیفیت
» کارگاه تدوین طرح ممیزی‌های داخلی
؟ پرسش و پاسخ

جلسه‌ی دوّم:
فعالیّت‌های پیش از ممیزی
مستندات کاری
» کارگاه تدوین چک‌لیست‌های ممیزی‌های داخلی کیفیت
افتتاحیه‌ی ممیزی‌های داخلی کیفیت (۱۵ دقیقه)

جلسه‌ی سوّم:
اجرای ممیزی در محل
» کارگاه ثبت مشاهدات ممیزی
تدوین یافته‌های ممیزی
» کارگاه گزارش‌نویسی و ارائه‌ی ممیزی

جلسه‌ی چهارم:
اختتامیه ممیزی‌های داخلی کیفیت
اقدامات پی‌گیری ممیزی‌های داخلی کیفیت
» کارگاه تصدیق اقدامات مربوط به مغایرت‌ها
تکمیل طرح ممیزی‌های داخلی کیفیت

جلسه‌ی اوّل:
پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی ممیزی‌های داخلی کیفیت
مقایسه‌ی ممیزی‌های داخلی کیفیت با ممیزی‌های خارجی
» کارگاه ارزیابی عملکرد فرآیند ممیزی‌های داخلی کیفیت
صلاحیّت و ارزیابی ممیزان
» کارگاه ارزیابی تیم‌های ممیزی داخلی

جلسه‌ی دوّم:
ممیزی فرآیند ممیزی‌های داخلی کیفیت
» کارگاه تدوین چک‌لیست فرآیند ممیزی داخلی کیفیت
مدیریت ممیزی‌های خارجی کیفیت
برنامه‌ریزی جامع ممیزی‌ها

جلسه‌ی سوّم:
بازنگری نتایج ممیزی‌ها در بازنگری‌های مدیریت
» کارگاه تهیه و ارائه نتایج ممیزی‌ها در بازنگری‌های مدیریت
ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به ممیزی‌های داخلی
» کارگاه طرح بهترین و بدترین تجربیّات

جلسه‌ی چهارم:
آزمون پایان دوره
؟ پرسش و پاسخ

راهنمای نوع مطالب جلسه‌های آموزشی:
 تعداد الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵
 تعداد الزامات جدید IATF 16949
 تعداد الزامات تغییریافته‌ی IATF 16949 نسبت به ISO TS 16949
 تعداد الزامات انتقال از ISO TS 16949

05-diploma-3

گواهینامه‌ی داخلی شرکت
امکان صدور گواهینامه‌ی سازمان آموزش فنّی‌ و حرفه‌ای کشور از طریق معرفی به سازمان فنّی و حرفه‌ای، تحویل مدارک و پرداخت هزینه‌ی آزمون و شرکت در آزمون ادواری
امکان صدور گواهینامه‌ی شرکت‌های صدور گواهینامه (مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مورد تأیید مؤسسات دولتی)

hourglass2

مناسب‌ترین زمان برای اجرای این دوره‌ی آموزشی چه زمانی است؟
ما با سازمان‌هایی همکاری داریم که فرآیند انتقال به IATF 16949 را آغاز نموده‌اند. ما امیدواریم شما نیز تصمیم به انتقال پیش‌هنگام داشته باشید تا زودتر از مزایای انتقال بهره‌مند شده و از ریسک‌های ناشی از انتقال اجباری پرهیز نمایید.
آموزش اوّلین گام انتقال است که نباید آن را به تعویق بیندازید.
حتی اگر با ما قرارداد ندارید، از مقالات و مراجع ارائه شده در وب‌سایت استفاده نمایید. ما شما را در مسیر هیجان‌انگیز انتقال به IATF 16949 همراهی می‌کنیم تا تجربه‌ای خوب‌ و خاطره‌ای خوشایند از فرآیند انتقال به‌خاطر سپارید.

00-training-help-tools-presentation

تجهیزات آموزشی مورد نیاز چیست؟
وجود یک دستگاه نمایشگر ترجیحاً Video Projector قابل اتصال به HDMI یا VGA برای این دوره‌ی آموزشی الزامی است.

airplane

چرا باید این دوره‌ی آموزش را از ما خریداری نمایید؟
ما تنها ارائه‌دهنده‌ی این خدمت آموزشی نیستیم. همکاران ما نیز با این دوره‌ی آموزشی را با کیفیت بسیار بالایی ارائه می‌نمایند؛ امّا ما می‌توانیم مزیّت‌هایی به شرح زیر برای شما داشته باشیم:

ما حضور در شرایط واقعی اجرای سیستم‌های مدیریت را تجربه می‌کنیم.
ما اوّلین ترجمه‌ی رسمی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ و IATF 16949 را در وب‌سایت خود ارائه نموده‌ایم.
ما اوّلین گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را از معتبرترین سازمان‌های صدور گواهینامه دریافت کرده‌ایم، و هم‌اکنون در زمینه‌ی انتقال به IATFF 16949 در زنجیره‌ی تأمین خودرو فعالیّت می‌نماییم.
ما به همکاری بلند مدّت با شما می‌اندیشیم.
ما به‌سرعت و باسهولت در دسترس شما هستیم. کافی‌ست از بخش تماس با ما در وب‌سایت اقدام نمایید.
ما حضور در شرایط واقعی اجرای سیستم‌های مدیریت را تجربه می‌کنیم.
ما اثربخشی دوره‌ی آموزشی خود را گارانتی می‌کنیم تا در صورت عدم رضایت شما ۱۰۰ درصد هزینه‌ی آموزش را به شما بازگردانیم.

phone-receiver
با ما تماس بگیرید.
ما در حدّ امکان، پاسخگوی سئوالات و ابهامات شما در زمینه‌ی IATF 16949 هستیم، حتی اگر شما طرف قرارداد ما نباشید.

00-cost-credit-card
چگونه این دوره‌ی آموزشی را خریداری نمایم؟
کافی‌ست فرم زیر را تکمیل فرمایید؛ یا با هر روش دیگر که در صفحه‌ی تماس با ما درج شده‌است با ما تماس بگیرید. هر نوع همکاری با شما در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت موجب خشنودی ما خواهد بود.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

4 دیدگاه

 1. با سلام
  ضمن عرض خسته نباشید من چک لیست ممیزی داخلی بر پایه استاندارد IATF را نیاز دارم . لطفاً در صورت امکان در اختیارم بگذارید . با تشکر

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   چک‌لیست‌های ممیزی باید بر اساس فرآیندهای سازمانی‌تان تهیه شوند؛ بنابراین چنین چک‌لیستی نمی‌تواند عمومیّت داشته باشد و بالطبع قابل ارائه هم نیست. توجه داشته باشید که استانداردهای جاری به شکل رسمی تهیه‌ی مستندات کاری ممیزی (از جمله چک‌لیست‌های ممیزی) بر مبنای بندهای استاندارد و طبیعتاً اجرای ممیزی‌ها بر اساس چنین ممیزی‌هایی را مردود می‌نمایند.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمندتان قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 2. باسلام
  امکان دارد یک نمونه چک لیست ممیزی داخلی بر اساس IATF برای ما ارسال بفرمایید

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   در نظر داشته باشید که چک‌لیست‌های ممیزی لزوماً باید بر پایه‌ی فرآیندهای سازمان تنظیم شوند، و از این‌رو فقط کارشناسانی که به متن فرآیندهای شما دسترسی داشته باشند امکان تهیّه این چک‌لیست‌ها را خواهند داشت. بنابراین به لحاظ ماهیّت این مستندات کاری امکان ارائه‌ی آنها از طرف ما امکان‌پذیر نیست.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *