خانه / آموزش / مستندسازی ISO 9001 2015

مستندسازی ISO 9001 2015

انطباق با یک سیستم مدیریت کیفیت یک تصمیم راهبُردی در سازمان است که می‌تواند به بهبود عملکرد کلّی آن کمک نموده و مبنایی دقیق برای طرح‌های توسعه پایدار فراهم ‌نماید، و استاندارد بین‌المللی ISO 9001 پُرکاربردترین استاندارد در این زمینه ا‌ست که توسط سازمان‌‌ها استفاده می‌شود.
استاندارد بین‌المللی ISO 9001 استانداردی غیراجباری‌ست، گر چه ممکن است در برخی از موارد پیش‌نیاز تعامل تجاری با مشتریان خاص باشد. بنابراین شما باید پیش از آغاز به پیاده‌سازی  ISO 9001 2015 دوره‌ی آموزشی آشنایی با الزامات این استاندارد برای تصمیم‌گیرندگان توسعه‌ی سیستم‌های مدیریت تکمیل شده باشد تا از واقعی بودن اهداف، نیازها، انتظارات سازمان اطمینان حاصل شود.
چنانچه شما هم‌اکنون دارای گواهینامه‌ی ISO 9001 2008 باشید، باید فرآیند انتقال را اجرا کنید؛ در غیر این‌صورت می‌بایست نسبت به طراحی و پیاده‌سازی ISO 9001 2015 اقدام نمایید.
گرچه دریافت گواهینامه در دامنه‌ای مشخص از کسب‌و‌کار سازمان نیز امکان‌پذیر است امّا اجرای آن در سراسر سازمان موجب بهترین نتایج خواهد بود.
ما تصور می‌کنیم که شما با آموزش اثربخش، توانایی پیاده‌سازی ISO 9001 2015 را در سازمان خود خواهید داشت، گر چه پیاده‌سازی این استاندارد بین‌المللی با همراهی یک مشاور نیز می‌تواند تصمیمی آگاهانه و اقتصادی باشد.

01-context
چرا باید این دوره‌ی آموزشی را طی کنیم؟
تا کنون بیش از میلیون‌ها سازمان برای بهبود عملکرد کیفی از ISO 9001 بهره برده‌اند. نسخه‌ی جدید این استاندارد بین‌المللی تضمین می‌نماید که ارتباط با بازار روز را حفظ نموده و همچنان بهترین گزینه برای بهبود عملکرد و تحقق مزیّت‌های تجاری ایشان است.
استاندارد جدید، فرصتی بزرگ برای سازمان شماست و چنانچه از سازگاری آن با اولویّت‌های راهبُردی سازمان خود اطمینان دارید، نباید در پیاده‌سازی آن تعلل نمایید.

پیاده‌سازی دقیق این استاندارد بین‌المللی می‌تواند به رشد تجاری، افزایش رضایت مشتری‌ و افزایش سودآوری سازمان‌ها کمک کند. ضمن این‌که نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع نظیر سرمایه‌گذاران، شرکای تجاری، کارکنان، تأمین‌کنندگان و جامعه در این ویرایش از استاندارد مورد توجه قرار گرفته است.

02-target
چنانچه شما دوره‌ی آشنایی با الزامات ISO 9001 2015 را با موفقیّت پشت‌سر گذاشته‌اید و در سازمان خود توانایی بالقوه‌ی پیاده‌سازی این استاندارد بین‌المللی را سراغ دارید؛ شما به این دوره‌ی آموزشی نیاز دارید تا استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 را پیاده‌سازی نمایید.
چه شما مدیر کمیته‌ی رهبری باشید یا عضوی از این کارگروه، هدف از این دوره‌ی آموزشی، ایجاد مهارت پیاده‌سازی ISO 9001 2015 می‌باشد.

00-training-help-tools-presentation
چنانچه شما استاندارد بین‌المللی ISO 9001 2015 را آموزش ندیده‌اید یا در زمینه‌ی طراحی و پیاده‌سازی استاندارد مذکور مهارت ندارید؛ این دوره‌ی آموزشی برای شما اثربخش نخواهد بود. برای بهره‌گیری کامل از این دوره‌ی آموزشی شما باید لااقل تجربه‌ا‌ی یک‌ساله در زمینه‌ی پیاده‌سازی فرآیندهای خاص یا اجرای کامل سیستم مدیریت کیفیت را داشته باشید و مدرک تحصیلی‌تان معادل دیپلم یا بالاتر از آن باشد.

04-bell
زمان‌بندی آموزش:
• آموزش چهار روزه
• آموزش: ۱۴ ساعت
• کارگاه ایجاد مهارت: ده ساعت و ۴۵ دقیقه
• پرسش و پاسخ: سه ساعت و ۱۵ دقیقه

1st-day
جلسه‌ی اوّل:
• اهمیّت آموزش
• مفهوم کیفیت
• مفهوم مدیریت کیفیت
• ریسک یا فرصت؟
• کارگاه بازبینی اهداف پیاده‌سازی ISO 9001
• چرا ISO 9001؟
• تاریخچه‌ی ISO 9001
• پرسش و پاسخ

جلسه‌ی دوّم:
• اصول سیستم‌های مدیریت کیفیت
• کارگاه اقدامات پیاده‌سازی اصول میریت کیفیت

جلسه‌ی سوّم:
• چرخه‌ی PDCA
• کارگاه اجرای چرخه PDCA
• رویکرد فرآیندی – بخش اوّل: مراحل طرح‌ریزی
• کارگاه شناسایی فرآیندهای مرتبط با مشتری

جلسه‌ی چهارم:
• تفکر مبتنی بر ریسک
• کارگاه ارزیابی ریسک
• بخش‌بندی ISO 9001 بر اساس PDCA
• پرسش و پاسخ‌

2nd-day
جلسه‌ی اوّل:
• دامنه‌ی کاربرد، استانداردهای مرجع، و واژگان و تعاریف
• شناخت سازمان و محیط آن
• کارگاه آشنایی با SWOT
• نیازمندی‌ها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع
• کارگاه درک نیازمندی‌ها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع

جلسه‌ی دوّم:
• دامنه‌ی سیستم‌ مدیریت کیفیت
• کارگاه تعیین دامنه‌ی سیستم‌ مدیریت کیفیت
• رویکرد فرآیندی – بخش دوّم: سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن
• کارگاه S.I.P.O.C

جلسه‌ی سوّم:
• رهبری
• خط مشی
• کارگاه ایجاد، انتقال و پیاده‌سازی خط مشی
• نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

جلسه‌ی چهارم:
• مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها
• کارگاه آشنایی با روش FMEA
• اهداف کیفیت
• کارگاه پیاده‌سازی الگوی SMARTER
• تغییرات سیستم مدیریت کیفیت

3rd-day
جلسه‌ی اوّل:
• مدیریت منابع
• کارگاه آشنایی با مدیریت منابع لجستیکی
• محیط اجرای فرآیندها
• منابع پایش و اندازه‌گیری
• کارگاه کالیبراسیون
• مدیریت دانش

جلسه‌ی دوّم:
• صلاحیّت
• آگاهی
• رویکرد فرآیندی – بخش سوّم: ارتباطات
• کارگاه مدیریت ارتباطات با رویکرد فرآیندی
• اطلاعات مکتوب
• کارگاه شناسایی الزامات مربوط به اطلاعات مکتوب

جلسه‌ی سوّم:
• طرح‌ریزی و کنترل اجرایی
• الزامات مربوط به محصولات و خدمات
• کارگاه مدیریت ارتباطات با مشتری
• طراحی و توسعه‌ی محصولات و خدمات
• کارگاه روش اجرایی طراحی و توسعه

جلسه‌ی چهارم:
• کنترل فرآیندها، محصولات و خدمات فراهم‌آوری شده بیرونی
• کارگاه مدیریت عملکرد تدارکات
• تولید و ارائه‌ی خدمات
• کارگاه تصدیق تنظیم راه‌اندازی
• ارائه محصولات و خدمات
• کنترل خروجی‌های نامنطبق
• کنترل دستورالعمل‌نویسی برای دوباره‌کاری‌ها

4rd-day
جلسه‌ی اوّل:
• پایش، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی
• مدیریت رضایت مشتریان
• کارگاه اندازه‌گیری رضایت مشتری
• تحلیل و ارزیابی
• ممیزی داخلی
• رویکرد فرآیندی – بخش سوّم: ممیزی داخلی با رویکرد فرآیندی
• کارگاه برنامه‌ریزی و مدیریت برنامه ممیزی‌های داخلی کیفیت

جلسه‌ی دوّم:
• بازنگری‌های مدیریت
• کارگاه بازنگری تغییرات شرایط خارجی و داخلی مربوط به سیستم مدیریت کیفیت
• نظارت، اندازه‌گیری، تجزیه‌و‌تحلیل و ارزیابی
• کارگاه موردکاوی بهبود

جلسه‌ی سوّم:
• عدم انطباق و اقدام اصلاحی
• کارگاه تدوین اقدامات اصلاحی
• بهبود مستمر
• رویکرد فرآیندی – بخش چهارم: بهبود عملکرد
• کارگاه مدیریت کارایی و اثربخشی فرآیندها

جلسه‌ی چهارم:
• مرور کلّی دوره‌ی آموزشی
• پرسش و پاسخ
• کارگاه تصدیق تنظیم راه‌اندازی
• آزمون پایان دوره
• پرسش و پاسخ‌

05-diploma-3
• گواهینامه‌ی داخلی شرکت
• با امکان صدور گواهینامه‌ی سازمان آموزش فنّی‌ و حرفه‌ای کشور
• و امکان صدور گواهینامه‌ی شرکت‌های صدور گواهینامه (مورد تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مورد تأیید مؤسسات دولتی)

hourglass2
مناسب‌ترین زمان برای اجرای این دوره‌ی آموزشی چه زمانی است؟
ما با سازمان‌هایی همکاری داریم که گواهینامه‌ی انطباق با الزامات ISO 9001 2015 را دریافت نموده‌اند. ما امیدواریم شما نیز تصمیم به پیاده‌سازی این استاندارد بین‌المللی داشته باشید تا زودتر از مزایای مرتبط بهره‌مند شوید.
آموزش اوّلین گام برای توسعه‌ی یک سیستم مدیریت کیفیت است که نباید آن را به تعویق بیندازید.
حتی اگر با ما قرارداد ندارید، از مقالات و مراجع ارائه شده در سایت استفاده نمایید. ما شما را در این مسیر همراهی می‌کنیم تا تجربه‌ای خوب‌ و خاطره‌ای خوشایندی را از پیاده‌سازی ISO 9001 2015 به‌خاطر سپارید.

airplane
چرا باید این دوره‌ی آموزش را از ما خریداری نمایید؟
ما تنها ارائه‌دهنده‌ی این خدمت آموزشی نیستیم. همکاران ما نیز با این دوره‌ی آموزشی را با کیفیت بسیار بالایی ارائه می‌نمایند؛ امّا ما می‌توانیم مزیّت‌هایی به شرح زیر برای شما داشته باشیم:
• ما حضور در شرایط واقعی اجرای سیستم‌های مدیریت را تجربه می‌کنیم.
• ما اوّلین ترجمه‌ی رسمی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را ارائه نموده‌ایم.
• ما اوّلین گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ را از معتبرترین سازمان‌های صدور گواهینامه دریافت کرده‌ایم.
• ما به همکاری بلند مدّت با شما می‌اندیشیم.
• ما به‌سرعت و باسهولت در دسترس شما هستیم. کافی‌ست از بخش تماس با ما اقدام نمایید.
• ما اثربخشی دوره‌ی آموزشی خود را گارانتی می‌کنیم تا در صورت عدم رضایت شما ۱۰۰ درصد هزینه‌ی آموزش را به شما بازگردانیم.

phone-receiver
با ما تماس بگیرید.
ما در حدّ امکان، پاسخگوی سئوالات و ابهامات شما در زمینه‌ی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ هستیم، حتی اگر شما طرف قرارداد ما نباشید.

00-cost-credit-card
چگونه این دوره‌ی آموزشی را خریداری نمایم؟
کافی‌ست فرم زیر را تکمیل فرمایید؛ یا با هر روش دیگر که در صفحه‌ی تماس با ما درج شده‌است با ما تماس بگیرید باشید. هر نوع همکاری با شما در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت موجب خشنودی ما خواهد بو

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

2 دیدگاه

 1. سلام و روز بخير مهندس
  امروز با شماآشنا شدم .
  قبلا سيستم ويرايش 2008 در سازمان ايجاد شده واكنون تصميم به ارتقائ و انطباق باويرايش 2015 را داريم .
  به نظر جنابعالي امكان دارد دارد با مطالعه متن استاندارد ويرايش جديد خودم اين انتقال را به انجام برسانم ؟
  جزوه يا مطلب مورد نياز در ارتباط با تفكر مبتني بر ريسك را داريد در اختيارم بگذاريد ؟
  مداركي كه بايد تغيير يابند را به بنده راهنمائي مي فرماييد ؟
  سپاس
  مسلمي

  • با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم و امیدوارم این محیط تا حدّ امکان پاسخ‌گوی انتظارات شما بوده باشد.
   در رابطه با پرسش آغازین شما، موضوع انتقال توسط خود شما وابسته به عواملی مانند صلاحیّت شما و سایر همکاران‌تان و هم‌چنین زیرساخت‌های سازمان‌تان دارد. در یک پاسخ کوتاه اگر از انتقال اثربخش با مدیریت خودتان اطمینان دارید ما توصیه می‌کنیم ضمن مطالعه‌ی مراجع اقدام فرمایید. این موضوع می‌تواند تجربه‌ای فوق‌العاده برای شما باشد. در عین حال همراهی با یک مشاور می‌تواند موجب توسعه‌ی آگاهانه و اقتصادی الزامات جدید و بالطبع انتقالی اثربخش باشد که در اختیار شما می‌باشد.
   در رابطه با مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها یک نمونه برای شما ارسال شده است که امیدوارم مفید واقع شود. در عین حال مطالب وب‌سایت را برای تعمیق بیشتر مطالعه فرمایید.
   در رابطه با چگونگی تغییرات ترجمه‌ی سرممیز گرانقدر شرکت IMQ (سرکار خانم ورسه) از استاندارد ایزو ۹۰۰۲ را مطالعه فرمایید تا رهنمون شما برای توسعه‌ی الزامات جدید باشد.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات و بازخوردهای ارزشمند خود قرار دهید.

   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *