خانه / الزامات ISSR / روش‌های طراحی و توسعه در ISSR

روش‌های طراحی و توسعه در ISSR

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد.

با کاربُرد عملیّاتی این راهنمایی‌ها، سازمان‌ها می‌توانند نسبت به خودارزیابی وضعیّت جاری سیستم‌های مدیریت‌شان در مقابل الزامات خاص ISSR اقدام نمایند تا تمامی ‌ریسک‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل در مسیر پیاده‌سازی الزامات ISSR را شناسایی نمایند؛ و در نتیجه اقدامات لازم به منظور رفع یا کنترل آنها را اتخاذ و اجرا نمایند.

این کتاب الکترونیک شامل نظرات این‌جانب (سیّد مجتبی موسوی) است و راهنمایی‌های ارائه شده در آن توسط هیچ طرف بیرونی -چه کارشناسان گروه صنعتی ایران خودرو و چه نمایندگان شرکت‌های صدور گواهینامه (CB)- بازخوانی؛ و در نتیجه تأیید یا رد نشده است. از این رو از تمامی اساتید و همکاران گران‌قدر درخواست می‌شود که با بیان نظرات، اصلاحیّه‌ها و بازخوردهای ارشمندشان، یاری‌گر ما برای تحقّق هدف پیشِ رو داشته باشند. 

 ۱٫۲٫۳٫۸ طرح‌ریزی طراحی و توسعه، موارد تکمیلی

سازمان باید از روش مورد نظر مشتری به منظور انجام فعالیّت‌های مربوط به طراحی و تکوین محصول خود استفاده نماید. روش‌های مورد نظر عبارتند از:

— مراحل اخذ تأییدیه (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— الزامات فرآیند تأیید قطعه (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— فرآیند تکوین محصول (طراحی و تکوین، ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— فرآیند تأمین قطعات (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— روش تأییدیه مواد اوّلیه فلّه‌ای (Bulk Material)

متن تغییرات نسبت به ویرایش سابق الزامات خاص (SSR2)
۱٫۴ طرح‌ریزی پدیدآوری محصول

حدف شده‌ها به رنگ قرمز خط خوده‌اند و ویرایش جدید با رنگ سبز زیر خط داد مشخّص شده‌اند.

سازمان باید از روش مورد نظر مشتری به منظور انجام فعالیّت‌های مربوط به طراحی و تکوین محصول خود استفاده نماید. روش‌های مورد نظر عبارتند از:

— مراحل اخذ تأییدیه QS-SP-01 (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— الزامات فرآیند تأیید قطعه QS-SR-01 (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— فرآیند تکوین محصول (طراحی و تکوین P-2-1، ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
— فرآیند تأمین قطعات P-2-2 (ویژه ‌تأمین‌کنندگان)
روش تأییدیه مواد اوّلیه فلّه‌ای (Bulk Material)

سازمان باید آخرین بازنگری روش‌های فوق را در اختیار داشته، مورد استفاده قرار دهد.

شرح تغییرات

این الزام تغییریافته‌ی ۱٫۴ ویرایش سابق با عنوان طرح‌ریزی پدیدآوری می‌باشد، امّا قواعد استانداردسازی مخصوص پیمانکاران QS-SP-02 حذف و روش تأییدیه مواد اوّلیه فلّه‌ای اضافه شده است.
کُدهای مدارک حذف شده‌اند تا لزوم تحقیق برای آخرین ویرایش این مراجع مورد تأکید قرار گرفته باشد.

نکات مهم      

این الزام بر پایه‌ی اصول تمرکز بر مشتری، تصمیم‌گیری برمبنای شواهد و رویکرد فرآیندی بنا نهاده شده است. سازمان باید آخرین ویرایش مورد نظر مشتری را برای طراحی و توسعه به کار بُرده باشد تا تبادل اطّلاعات و اجرای تعهّدات به نحوی پیاده‌سازی شوند که الزامات مشتری را برآورده ساخته باشد.

در عین حال بر مبنای بند ۲ این الزامات ویژه، که آخرین ویرایش نظام‌نامه‌های مرجع AIAG را مرجع استفاده از ابزارهای کیفی طرح نموده است، حسب کاربُرد ممکن است از این نظام‌نامه‌ها استفاده شده باشد.

سازمان باید ضمن مراجعه به پُرتال مشتری یا استعلام از ایشان، از آخرین ویرایش این الزامات مطّلع شده و آنها را دریافت نماید. این مراجع باید در تمامی مراحل پدیدآوری محصول رعایت شوند.

روش طرح‌ریزی                                                                                     

این مراجع می‌توانند به عنوان ورودی‌های فرآیند متناظر طراحی و توسعه در نظر گرفته شده، و متن فرآیندها و روش‌های اجرایی مرتبط با رعایت الزامات این مراجع تدوین شده باشد. هر یک از این مراجع با اهداف و دامنه‌های جداگانه‌ای تدارک دیده شده اند که خلاصه‌ی آنها به شرح زیر می‌باشد:

مراحل اخذ تأییدیه
این مرجع شامل کنترل و نظارت بر سه مرحله‌ی درک و تحلیل نیاز، امکان‌سنجی، و برنامه‌ریزی و عقد قرارداد، و طراحی، کنترل و تصدیق فرآیند ساخت می‌باشد.

الزامات فرآیند تأیید قطعه
این مرجع شامل تأیید توان بالقوه‌ی سازمان برای تولید انبوه محصولات مورد نظر مشتری با مشخصّات تعیین‌شده با نرخ تولید پیش‌بینی‌شده در مرحله‌ی تولید یک‌روزخط می‌باشد.

فرآیند تکوین محصول
این مرجع شامل سه فرآیند به شرح تعریف پروژه و عقد موافقت‌نامه با سازنده، نمونه‌سازی و صحّه‌گذاری، و تولید در سایت سازنده و اتمام پروژه می‌باشد.

فرآیند تأمین قطعات
این مرجع شامل فرآیندهای متعدد گروه خودروسازی ایران خودرو از تأمین قطعات، انعقاد قراردادها، مدیریت و گواهی مرغوبیّت تا تحویل می‌باشد.

روش تأییدیه مواد اوّلیه فلّه‌ای (Bulk Material)
شیوه‌های عملیّاتی مراجع پیش‌گفته به اقتضاء مواد اولیّه‌ی فله‌ای (مانند مواد شیمیایی) متفاوت خواهند بود و این مرجع برای رسیدگی به این سازُکارها پیش‌بینی شده است.

راهنمای پیاده‌سازی

حسب کاربُرد، باید مراجع مشتری در تمامی مراحل طراحی و توسعه (نمونه‌سازی، پیش‌تولید، تولید انبوه و دوره‌ی ضمانت) به کار برده شوند. ممکن است مشتری بخش‌هایی از پیاده‌سازی این مراجع را به آخرین ویرایش نظام‌نامه‌های AIAG ارجاع دهد که آخرین ویرایش آنها عبارتند از: 

۱) طرح‌ریزی پیش‌هنگام کیفیت و برنامه‌های کنترل (APQP, Second Edition, 2008)
۲) فرآیند تأیید قطعه (PPAP, Fourth Edition, 2006)
۳) تحلیل حالت‌های خرابی و اثرات آن (FMEA, Fourth Edition, 2008)
۴) کنترل آماری فرآیندها (SPC, Second Edition, 2005)
۵) تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری (MSA, Fourth Editi,on 2010)

این نوشته را در چه سطحی ارزیابی می‌نمایید؟ ما در جریان بازخوردهای ارزشمندتان قرار دهید. ما برای این بازخوردها ارزش فوق‌العاده‌ای قائلیم و این نوشته و نوشته‌های آتی را بر اساس آنها ویرایش و تنظیم می‌نماییم. این نوشته تلاشی است برای دست‌یاری سازمان‌های طرف قرارداد گروه صنعتی ایران خودرو و زمینه‌سازی برای بهینه‌کاوی برای سایر همکاران؛ امّا ممکن به منظور بهبود ارائه در زمان مناسب موقتاً حذف شود.

با تجدید احترام
سیّد مجتبی موسوی

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *