خانه / الزامات ISSR / شرایط ویژه و امکان تعلیق گواهینامه

شرایط ویژه و امکان تعلیق گواهینامه

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد.

با کاربُرد عملیّاتی این راهنمایی‌ها، سازمان‌ها می‌توانند نسبت به خودارزیابی وضعیّت جاری سیستم‌های مدیریت‌شان در مقابل الزامات خاص ISSR اقدام نمایند تا تمامی ‌ریسک‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل در مسیر پیاده‌سازی الزامات ISSR را شناسایی نمایند؛ و در نتیجه اقدامات لازم به منظور رفع یا کنترل آنها را اتخاذ و اجرا نمایند.

این کتاب الکترونیک شامل نظرات این‌جانب (سیّد مجتبی موسوی) است و راهنمایی‌های ارائه شده در آن توسط هیچ طرف بیرونی -چه کارشناسان گروه صنعتی ایران خودرو و چه نمایندگان شرکت‌های صدور گواهینامه (CB)- بازخوانی؛ و در نتیجه تأیید یا رد نشده است. از این رو از تمامی اساتید و همکاران گران‌قدر درخواست می‌شود که با بیان نظرات، اصلاحیّه‌ها و بازخوردهای ارشمندشان، یاری‌گر ما برای تحقّق هدف پیشِ رو داشته باشند. 

 ۱٫۲٫۱٫۹ رضایت مشتری، موارد تکمیلی

سازمان و شرکت‌های اعطای گواهی نامه مدیریت کیفیت (CB: Certification Body) باید از شرایط ذیل (برگرفته از IATF Rules 5th Edition) آگاهی داشته و مطابق آن عمل نمایند:

۱) نقصان در شاخص‌های مرتبط با کیفیت و تحویل موجب وضعیّت ویژه (Special Status) است.
۲) کارت‌های زرد و قرمز صادر شده از طرف مشتری (مطابق دستورالعمل‌های مرتبط) نشانگر بروز وضعیّت ویژه (Special Status) و به ‌اطّلاع سازنده و CB –توأمان– می‌رسد.

۳) درصورت صدور کارت زرد:
― این هشدار به سازنده و CB اعلام ‌می‌گردد و سازنده باید ظرف مدّت حداکثر ۷ روز، برنامه اقدامات اصلاحی خود را برای مشتری و CB مربوط ارسال نماید.
― CB پس از ‌اطّلاع از صدور کارت زرد باید اقدام به آغاز مراحل Decertification شامل آنالیز وضعیّت، تصمیم‌گیری در خصوص تعلیق یا عدم تعلیق، تصدیق (Verification) با حضور در محل یا بدون حضور در محل (Off-site یا On-site) و در خصوص ابطال یا عدم ابطال گواهینامه تصمیم گیری نموده و نتایج را در هرگام به ‌اطّلاع مشتری برساند.

۴) درصورت صدور کارت قرمز:
― این هشدار به سازنده و CB اعلام ‌می‌گردد و سازنده باید ظرف مدّت حداکثر ۷ روز، برنامه اقدامات اصلاحی خود را برای مشتری و CB مربوط ارسال نماید.
― CB باید گواهی‌نامه سازنده‌ی دریافت کننده کارت قرمز را تعلیق نماید.
― تصدیق (Verification) اقدامات اصلاحی باید با حضور در محل (Onsite) توسط CB صورت پذیرد.
― سایر مراحل Decertification باید توسط CB انجام شده، در هر مرحله به ‌اطّلاع مشتری برسد.

شرح تغییرات

نسبت به SSR2، این الزام جدید برای رسیدگی طرف‌های صدور گواهینامه‌ی IATF (CB) به الزامات گروه صنعتی ایران خودرو در زمینه‌ی اجرای قوانین دریافت و حفظ رسمیّت IATF در شرایط ویژه در نظر گرفته شده است.

نکات مهم

این الزام بر پایه‌ی اصول تمرکز بر مشتری، بهبود، رویکرد فرآیندی، تصمیم‌گیری بر مبنای شواهد و مدیریت ارتباطات بنا نهاده شده است. بخشی از تکالیف برای پیاده‌سازی این مجموعه از الزامات برای طرف‌های صدور گواهینامه‌ی IATF (CB) در نظر گرفته شده است که باید مبتنی بر فرآیند متناظر تعلیق گواهینامه انجام شود. در مقابل مجموعه‌ای از تکالیف برای سازمان در نظر گرفته شده است که صدور اقدام اصلاحی و مدیریت آن بر مبنای فرآیند متناظر مدیریت ممیزی‌ها ضمن ارتباطات با مشتری و CB برای رفع تعلیق گواهینامه، اصلی‌ترین آنهاست.

روش طرح‌ریزی                                            

این الزام می‌تواند یک روش اجرایی از فرآیندهای متناظر طرح‌ریزی سیستم‌های مدیریت، مدیریت ممیزی‌ها و مدیریت اقدامات در نظر گرفته شود؛ در هر صورت سازمان باید فرآیندی برای رفع تعلیق گواهینامه در شرایط ویژه داشته باشد.

تابع برخی شرایط ویژه، ممکن است ممیزی‌های ویژه توسط CB برای دارندگان گواهینامه‌ی IATF تکلیف شده باشد که عبارتند از: رسیدگی به شکایت‌های عملکردی، واکنش به تغییرات سیستم مدیریت کیفیت، تغییرات قابل توجّه محل فعالیّت، پیامد تعلیق گواهینامه، تصدیق پیاده‌سازی اثربخش اقدامات تعیین‌شده برای مغایرت‌های عمده، تصدیق پیاده‌سازی اثربخش اقدامات تعیین‌شده برای مغایرت‌های باز که به‌طور کامل حل‌ُ فصل شده‌اند، و در نتیجه‌ی بازپس‌گیری گواهینامه‌.

فرآیند متناظر تعلیق گواهینامه شرکت‌های CB می‌تواند شامل گام‌های عملیّاتی زیر باشد: (و سازمان موظّف است حسب شرایط خود را با آن هماهنگ سازد)

۱) شروع فرآیند تعلیق گواهینامه که تابع شرایطی مانند نارضایتی مشتری از عملکرد (نظیر صدور کارت زرد یا کارت قرمز برای سازمان از طرف مشتری) در دستور کار شرکت CB قرار می‌گیرد.
۲) تحلیل وضعیّت که ضمن آن CB باید طی حداکثر بیست روز تقویمی از آغاز، شدّت وضعیّت و پیامد وضعیّت برای مشتری را تحلیل نماید. در هر صورت سازمان باید طی هفت روز کاری پس از دریافت کارت‌ زرد یا قرمز (بروز شرایط ویژه) اقدامات اصلاحی خود را برای مشتری و CB ارسال نماید.
۳) تصمیم برای تعلیق گواهینامه که ضمن آن CB حسب تحلیل وضعیّت در طی بیست روز تقویمی از آغاز، باید در رابطه با تعلیق یا عدم‌تعلیق گواهینامه تصمیم‌گیری و حسب اقتضاء ممکن است طی ده روز کاری سازمان را از نتیجه مطلّع و پایگاه داده‌ی IATF را به‌روز-رسانی نماید. در هر صورت: صدور کارت قرمز موجب تعلیق گواهینامه خواهد شد، امّا صدور کارت زرد لزوماً منتج به تعلیق گواهینامه نخواهد شد.
۴) تصدیق که تأیید پیاده‌سازی اثربخش اقدامات اصلاحی ارائه شده توسط سازمان را طی حداکثر نود روز تقویمی، به CB تکلیف می‌نماید. در صورت رضایت‌بخش نبودن پیاده‌سازی، هشدار بازپس‌گیری گواهینامه توسط CB صادر خواهد شد. تصدیق در موارد صدور کارت قرمز باید در محل (On-site) در نظر گرفته شود.
۵) تصمیم‌گیری برای بازگرداندن یا بازپس‌گیری گواهینامه  که ضمن آن CB در رابطه با لغو یا تأیید ابقاء گواهینامه تصمیم‌گیری نموده و تصمیم اتخاذشده را طی ده روز تقویمی به اطّلاع‌رسانی می‌نماید.

جدای از تکالیف CB، مناسب‌تر است سازمان تمامی مراحل و اقدامات انجام شده از زمان صدور کارت قرمز یا کارت زرد را تا زمان رفع شرایط ویژه به مشتری اطّلاع دهد.

راهنمای پیاده‌سازی

متناسب با مراحل عملیّاتی رفع شرایط ویژه، سازمان باید گام‌های عملیّاتی برای حل‌و فصل نارضایتی مشتری از عملکرد را برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی نماید. هر مرحله باید به مشتری و مدیریت ارشد سازمان اطّلاع‌رسانی شود تا ضمن ایجاد اطمینان مشتری، زمینه‌ی پیاده‌سازی اثربخش اقدامات و تکمیل مراحل تسهیل شود.

این نوشته را در چه سطحی ارزیابی می‌نمایید؟ ما در جریان بازخوردهای ارزشمندتان قرار دهید. ما برای این بازخوردها ارزش فوق‌العاده‌ای قائلیم و این نوشته و نوشته‌های آتی را بر اساس آنها ویرایش و تنظیم می‌نماییم. این نوشته تلاشی است برای دست‌یاری سازمان‌های طرف قرارداد گروه صنعتی ایران خودرو و زمینه‌سازی برای بهینه‌کاوی برای سایر همکاران؛ امّا ممکن است ممکن به منظور بهبود ارائه در زمان مناسب موقتاً حذف شود.

با تجدید احترام
سیّد مجتبی موسوی

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *