خانه / متن کامل استانداردها / سایر استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت توسعه‌یافته توسط کمیته‌ی فنی ۱۷۶ ایزو

سایر استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم‌های مدیریت کیفیت توسعه‌یافته توسط کمیته‌ی فنی ۱۷۶ ایزو

استانداردهای بین‌المللی تشریح‌شده در این ضمیمه، به‌منظور ارائه اطلاعات تکمیلی برای سازمان‌های مجری این استاندارد بین‌المللی، و ارائه‌ی راهنمایی برای سازمان‌هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد را دارند، توسط کمیته‌ی فنی ۱۷۶ ایزو ارائه شده است. راهنمایی یا الزامات مندرج در مدارک فهرست شده در این پیوست به الزامات این استاندارد بین‌المللی نمی افزایند یا تغییرشان نمی‌دهند.

جدول ب-۱ رابطه‌ی بین این استانداردها و بندهای مربوط به این استاندارد بین‌المللی را نشان می‌دهد.

این ضمیمه شامل مرجع استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت خاص توسعه یافته توسط کمیته‌ی فنی ۱۷۶ ایزو نمی‌شود. این استاندارد بین‌المللی یکی از سه استاندارد اصلی توسعه‌یافته توسط کمیته‌ی فنی ۱۷۶ ایزو است.

ایزو ۹۰۰۰ سیستم‌های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان زمینه‌ی ضروری برای درک صحیح و پیاده‌سازی این استاندارد بین‌المللی را فراهم می‌کند.

اصول مدیریت کیفیت با جزئیات در ایزو ۹۰۰۱ تشریح شده‌اند و باید در راستای توسعه‌ی این استاندارد بین‌المللی مورد توجه قرارگیرند. این اصول به ‌تنهایی الزام‌آور نیستند، اما پایه و اساس الزامات مشخص شده در این استاندارد بین‌المللی را تشکیل می‌دهند. ایزو ۹۰۰۱ اصطلاحات، تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این استاندارد بین‌المللی را تشریح می‌نماید.

ایزو ۹۰۰۱ (این استاندارد بین‌المللی) الزامات پایه با هدف اعتماد به محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمان و در نتیجه افزایش رضایت مشتری را مشخص می‌کند. از پیاده‌سازی صحیح آن نیز می‌توان ایجاد مزایای متنوعی برای سازمان را انتظار داشت، از جمله بهبود ارتباطات داخلی، درک بهتر و کنترل فرآیندهای سازمان.

ایزو ۹۰۰۴ سیستم‌های مدیریت کیفیت رویکرد مدیریت کیفیت برای موفقیت پایدار سازمان راهنمایی برای سازمان هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین‌المللی، برای رسیدگی به طیف وسیع‌تری از موضوعات که می‌تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان منجر شود، فراهم می‌نماید. ایزو ۹۰۰۴ شامل راهنمایی در روش خودارزیابی برای سازمان در توانایی ارزیابی سطح بلوغ سیستم مدیریت کیفیت آن است.

استانداردهای بین‌المللی مشخص‌شده‌ی زیر می توانند دستیاری برای سازمان‌ها، هنگامی که به‌دنبال ایجاد یا بهبود سیستم‌های مدیریت کیفیت، فرآیندها یا فعالیت‌های خود هستند، فراهم نمایند.

ایزو ۱۰۰۰۱ مدیریت کیفیت رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای آیین رفتار برای سازمان راهنمای سازمان در تعیین قوانین رضایت مشتری برای برآورده‌سازی نیازها و انتظارات مشتری فراهم می‌نماید. استفاده از آن می‌تواند اعتماد مشتری به سازمان را افزایش داده و درک مشتری را از آنچه که از یک سازمان انتظار دارد بهبود بخشد، و در نتیجه احتمال سوء تفاهم‌ها و شکایت‌ها کاهش می‌یابد.

ایزو ۱۰۰۰۲ روند شکایت باز، مؤثر و آسان برای استفاده، از جمله آموزش کارکنان ارائه می‌نماید. همچنین راهنمایی‌هایی برای کسب و کارهای کوچک فراهم می‌کند.

ایزو ۱۰۰۰۳ مدیریت کیفیت رضایت مشتری راهنمایی‌هایی برای حل‌وفصل اختلافات بیرون از سازمان راهنمایی‌هایی برای حل مؤثر و کارآمد اختلاف‌های بیرونی که منجر به شکایت‌های مربوط به محصول شده‌اند، فراهم می‌کند. مباحثه مسیر بررسی را هنگامی که سازمان ناگزیر از شکایت داخلی‌ست، ارائه می‌نماید. یسیاری از شکایت‌ها می‌توانند بدون روش‌های مناقشه، با موفقیت در سازمان حل‌وفصل شوند.

ایزو ۱۰۰۰۴ مدیریت کیفیت رضایت مشتری راهنمایی‌هایی برای پایش و اندازه‌گیری راهنمایی‌هایی برای اقدامات افزایش رضایت مشتری و تعیین فرصت‌ها برای بهبود محصولات، فرآیندها و ویژگی‌هایی که برای مشتریان با  ارزش‌ هستند، فراهم‌می‌کند. چنین اقداماتی می‌توانند وفاداری مشتری را تقویت و به حفظ مشتریان کمک نمایند.

ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم‌های مدیریت کیفیت راهنمایی‌هایی برای طرح‌های کیفیت راهنمایی‌هایی برای ایجاد و کاربرد طرح‌های کیفیت، به عنوان ابزاری که از الزامات فرآیند، محصول، پروژه یا قرارداد، روش‌های کار و تجربیات که از ارائه محصولات پشتیبانی می‌نمایند، ارائه می‌نماید. مزایای پیاده‌سازی یک طرح کیفیت افزایش اعتماد به این امر است که الزامات تأمین خواهندشد، فرآیندها تحت کنترل هستند و انگیزه‌ که این امر می‌تواند از طریق مشارکت به‌دست آید ایجاد خواهد شد.

ایزو ۱۰۰۰۶ سیستم‌های مدیریت کیفیت راهنمایی‌هایی برای طرح‌های راهنمایی‌هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه‌ها که برای پروژه‌های کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده، یک پروژه مستقل یا بخشی از مجموعه‌ پروژه‌ها قابل اجراست. ایزو ۱۰۰۰۶ مناسب افرادی است که در مدیریت پروژه دارای تجربه هستند و نیازمند حصول اطمینان از اجرای شیوه‌های موجود در استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو در سازمان‌شان هستند.

ایزو ۱۰۰۰۷ سیستم‌های مدیریت کیفیت راهنمایی‌هایی برای مدیریت پیکره‌بندی که در اعمال مدیریت پیکره‌بندی فنی و اجرایی در طول چرخه‌ی عمر یک محصول به سازمان کمک می‌کند. مدیریت پیکره‌بندی می‌تواند برای برآورده‌سازی الزامات مربوط به شناسایی و قابلیت ردیابی محصول در این استاندارد بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد.

ایزو 10008 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – راهنمایی هایی برای معاملات تجارت الکترونیک فروشنده-به-مصرف‌کننده راهنمای این‌که چگونه سازمان‌ها می‌توانند یک سیستم معامله تجارت الکترونیک فروشنده-به-مصرف‌کننده (B2C ECT) مؤثر و کارآمد را پیاده‌سازی نمایند، و در نتیجه بر مبنای افزایش اعتماد مصرف‌کننده به B2C ECTs، توانایی سازمان برای برآوردن رضایت مصرف‌کنندگان افزایش داده و به کاهش شکایات و اختلافات کمک نمایند.

ایزو ۱۰۰۱۲ – سیستم مدیریت اندازه‌گیری – الزامات فرآیندهای اندازه‌گیری و تجهیزات اندازه‌گیری که راهنمایی‌هایی برای مدیریت فرآیندهای اندازه‌گیری و تأیید اندازه‌شناختی تجهیزات اندازه‌گیری مورد استفاده برای پشتیبانی و اثبات انطباق با الزامات اندازه‌شناختی ارائه می‌نماید. ایزو 10012 معیارهای مدیریت کیفیت برای اطمینان از تحقق الزامات اندازه‌شناختی ارائه می‌نماید.

گزارش فنی ایزو ۱۰۰۱۳ می تواند غیر استانداردهای سیستم‌های مدیریت کیفیت ایزو، برای مدارک سایر سیستم‌های مدیریت مورد استفاده قرارگیرد؛ مانند سیستم‌های مدیریت محیط زیستی و سیستم‌های مدیریت ایمنی.

ایزو ۱۰۰۱۴ سیستم کیفیت – راهنمایی‌هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی که برای رسیدگی توسط مدیریت ارشد است. این استاندارد راهنمایی‌هایی برای تحقق منافع مالی و اقتصادی از طریق استفاده از اصول مدیریت کیفیت ارائه می‌نماید. این استاندارد استفاده از اصول مدیریت و انتخاب روش‌ها و ابزاری که قادر به موفقیت پایدار سازمان‌ هستند را تسهیل می‌نماید.

ایزو ۱۰۰۱۵ سیستم کیفیت – راهنمایی‌هایی برای آموزش راهنمایی‌هایی برای یاری سازمان برای رسیدگی به مباحث آموزشی فراهم می‌نماید. ایزو ۱۰۰۱۵ می‌تواند هنگامی که تفسیر ”تحصیلات“ و ”آموزش“ در استانداردهای ایزو سیستم‌های مدیریت کیفیت مورد نیاز باشد مورد استفاده قرارگیرد. هر نوع ارجاع به ”آموزش“ شامل هرگونه آموزش و تحصیلات است.

گزارش فنی ایزو ۱۰۰۱۷ راهنمای روش‌های آماری برای ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۰ روش‌های آماری که تغییراتی را تشریح می‌نمایند که می‌توان در نتایج و رفتار فرآیندها، حتی هنگامی که دارای ثبات هستند، مشاهده نمود. روش‌های آماری اجازه می‌دهند استفاده بهتری از اطلاعات در دسترس برای تصمیم‌گیری شده، و در نتیجه به بهبود مداوم محصولات و فرآیندها برای دستیابی به رضایت مشتری کمک می‌نمایند.

ایزو ۱۰۰۱۸ مدیریت کیفیت راهنمایی‌هایی برای مشارکت و شایستگی کارکنان راهنمایی‌ که مشارکت و شایستگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد. یک سیستم مدیریت کیفیت وابسته به مشارکت کارکنان دارای صلاحیت و مسیر‌ تعیین شده و هماهنگ برای ایشان در سازمان، می‌باشد. تعیین، توسعه و ارزیابی دانش، مهارت، رفتار و نیازهای محیط کار امری حیاتی است.

ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمای برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان راهنمایی برای انتخاب مشاوران سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از خدمات ایشان فراهم می‌نماید. این استاندارد راهنمایی برای فرآیند ارزیابی صلاحیت مشاور سیستم مدیریت کیفیت و اعتماد به این امر که نیازها و انتظارات سازمان از خدمات مشاور برآورده خواهد شد، را فراهم می‌نماید.

ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی برای ممیزی سیستم های مدیریت راهنمایی برای مدیریت یک برنامه ممیزی، در طرح‌ریزی و هدایت ممیزی سیستم مدیریت، و همچنین شایستگی و ارزیابی ممیز و یک تیم ممیزی فراهم می‌نماید. ایزو ۱۹۰۱۱ برای استفاده ممیزان، سازمان‌هایی که سیستم‌های مدیریت را پیاده‌سازی نموده‌اند و سازمان‌هایی که متعهد به ممیزی سیستم‌های مدیریت هستند، کاربرد دارد.

جدول ب-۱ رابطه سایر استانداردهای بین‌المللی مدیریت کیفیت و سیستم های مدیریت کیفیت

سایر استانداردهای بین‌المللی بندهای این استاندارد بین‌المللی
4 5 6 7 8 9 10
ISO 9000 All All All All All All All
ISO 9004 All All All All All All All
ISO 10001 8.2.2, 8.5.1 9.1.2
ISO 10002 8.2.1 9.1.2 10.2.1
ISO 10003 9.1.2
ISO 10004 9.1.2, 9.1.3
ISO 10005 5.3 6.1, 6.2 All All 9.1 10.2
ISO 10006 All All All All All All All
ISO 10007 8.5.2
ISO 10008
ISO 10012 7.1.5
ISO/TR 10013 7.5
ISO 10014
ISO 10015 7.2
ISO/TR 10017 6.1 7.1.5 9.1
ISO 10018 All All All All All All All
ISO 10019 8.4
ISO 19011 9.2
تبصره ”تمامی“ نشان می‌دهد که همه زیربخش‌های موجود در بند مشخص‌شده از این استاندارد بین‌المللی به استاندارد بین‌المللی دیگر مربوط می‌شود.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *