بخش 5- رهبری

5- رهبری
1-5 رهبری و تعهد
1-1-5 کلیات

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:
الف پاسخگویی در رابطه با اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛
ب کسب اطمینان از ایجاد خط مشی کیفیت و اهداف کیفی سیستم مدیریت کیفیت و سازگاری آنها با محیط و مقاصد راهبُردی سازمان؛
پ کسب اطمینان از هماهنگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت با فرآیندهای کسب‌و‌کار؛
پ ترویج استفاده از رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک؛
ت کسب اطمینان از دسترسی به منابع مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت؛
ث انتقال اهمیت مدیریت کیفیت اثربخش و انطباق با الزامات سیستم مدیریت کیفیت؛
د کسب اطمینان از دستیابی سیستم مدیریت کیفیت به نتایج مورد انتظار؛
ذ به‌کارگیری، کارگردانی و پشتیبانی از افراد برای توسعه‌ی اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛
ر ترویج بهبود؛
ز حمایت از نقش‌های مدیریتی مرتبط دیگر به‌منظور اعمال رهبری ایشان در حیطه‌های تحت مسئولیت.

تبصره اشاره به ”کسب‌و‌کار“ در این استاندارد می‌توان به مفهوم فعالیت‌های پایه‌ای مربوط به فلسفه‌ی وجودی سازمان تعبیر شود؛ چه سازمان دولتی باشد یا خصوصی، انتفاعی باشد یا غیرانتفاعی.

۱-1-1-۵ مسئولیّت سازمانی

سازمان باید خط مشی مسئولیّت‌پذیری شرکت را، شامل حداقل‌های خط مشی عدم‌رشوه‌خواری، یک کد رفتاری کارکنان، و خط‌مشی تشدید اخلاقی ( “خط‌مشی افشاگری”) را تعریف و پیاده‌سازی نماید.

۲-1-1-۵ کارایی و اثربخشی فرآیند

مدیریت ارشد باید فرآیندهای تحقق محصول و فرآیندهای پشتیبانی را به منظور ارزیابی و بهبود اثربخشی و کارایی آنها بازنگری نماید. نتایج حاصل از فعالیّت‌های بازنگری فرآیندها باید به عنوان ورودی بازنگری مدیریت در نظر گرفته شده باشد. (بخش 9-3-2-1 را ببینید)

۳-1-1-۵ مالکین فرآیند

مدیریت ارشد باید مالکین فرآیند که مسئول مدیریت فرآیندهای سازمان و خروجی مربوطه هستند را مشخص نماید. مالکین فرآیند باید نقش خود را درک نموده و حائز صلاحیّت اجرای آن نقش باشند.
( ایزو 9001 را ببینید، بند 7-2)

2-1-5 تمرکز بر مشتری

مدیر ارشد باید رهبری و تعهد خود به مشتری محوری را بر اساس موارد زیر به اثبات رساند:
الف تعیین، درک و تحقق دائمی الزامات مشتری و الزامات قانونی و مقرراتی کاربردی؛
ب تعیین و رسیدگی به ریسک‌ها و فرصت‌هایی که می‌توانند انطباق محصولات و خدمات و توانایی افزایش رضایت مشتری را تحت تأثیر قرار دهند؛
پ حفظ تمرکز بر افزایش رضایت مشتری.

2-5 خط مشی
1-2-5 توسعه‌ی خط مشی کیفیت

مدیر ارشد باید یک خط مشی کیفیت را ایجاد، پیاده‌سازی و حفظ نماید که:
الف متناسب با اهداف و محیط سازمان بوده و از مقاصد راهبُردی پشتیبانی نماید؛
ب چارچوبی برای تعیین اهداف کیفی فراهم آورد؛
پ شامل تعهد به تأمین الزامات قابل اجرا باشد؛
ت شامل تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت باشد.

2-2-5 انتقال خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت باید:
الف در دسترس بوده و به شکل اطلاعات مکتوب حفظ شود؛
ب در درون سازمان انتقال یافته، درک شده و اجرا ‌شود؛
پ حسب اقتضاء، در دسترس طرف‌های ذی‌نفع قرارگیرد.

3-5 نقش‌ها، مسئولیت‌ها و اختیارات سازمانی

مدیر ارشد باید اطمینان حاصل نماید که مسئولیت‌ها و اختیاراتِ نقش‌های مربوطه اختصاص‌ و انتقال یافته و در درون سازمان درک شده است.

مدیریت ارشد باید مسئولیت‌ها و اختیارات مربوط به موارد زیر اختصاص دهد:
الف کسب اطمینان از انطباق سیستم مدیریت کیفیت با الزامات این استاندارد بین‌المللی؛
ب حصول اطمینان از ارائه خروجی‌های مورد انتظار توسط فرآیندها؛
پ گزارش عملکرد سیستم مدیریت کیفیت و فرصت های بهبود (10-1 را ببینید)، به ویژه برای مدیر ارشد؛
ت کسب اطمینان از ارتقاء مشتری‌محوری در سراسر سازمان؛
ث کسب اطمینان از حفظ هماهنگی سیستم مدیریت کیفیت، هنگام طرح‌ریزی و پیاده‌سازی تغییرات.

۱-3-۵ نقش‌ها، مسئولیت‌ها، و اختیارات سازمانی – تکمیلی

مدیریت ارشد باید پرسنل دارای مسئولیّت و اختیار را به‌منظور حصول اطمینان از برآورده‌شدن الزامات مشتری اختصاص دهد. این تخصیص باید مدوّن شده باشد. این امر شامل انتخاب مشخصّات ویژه،‌ تعیین اهداف کیفیت و آموزش‌های مرتبط، اقدامات اصلاحی و پیش‌گیرانه، طراحی و توسعه محصولات، تجزیه و تحلیل ظرفیّت، اطلاعات لجستیکی، کارت امتیازی مشتری، و پورتال مشتری می‌باشد؛ امّا محدود به آنها نمی‌شود.

۲-3-۵ مسئولیت و اختیار مربوط به الزامات محصول و اقدامات اصلاحی

مدیریت ارشد باید اطمینان حاصل نماید که:
الف پرسنل مسئول برای انطباق با الزامات محصول دارای اختیار توقف ارسال و توقف تولید برای اصلاح مشکلات کیفی هستند.
توجه مبتنی بر طراحی فرآیند در برخی از صنایع، ممکن است جلوگیری بلافاصله‌ از تولید امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی، انباشته‌ی تأثیرپذیرفته باید محافظت شده و از ارسال برای مشتری پیش‌گیری شده باشد.
ب پرسنل دارای اختیار و مسئولیت برای اقدام اصلاحی باید به سرعت از محصولات یا فرآیندهابی که با الزامات مطابقت ندارد آگاهی یابند، تا اطمینان حاصل شود که محصول نامنطبق برای مشتری ارسال نشده و تمامی محصول احتمالاً نامنطبق شناسایی شده‌ و محافظت شده‌اند؛
پ فعالیّت‌های تولیدی در تمام شیفت‌ها با پرسنل متصدّی، یا مسئولیت واگذار شده برای ایشان تکمیل شده‌اند و انطباق با الزامات اطمینان‌بخش است.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

2 دیدگاه

  1. سلام. آیا در ایزو 9001 ویرایش جدید نمیتوان نماینده مدیریت داشت؟

    • با سلام و احترام مسئولیت‌ها و اختیارات مشابه در ایزو 9001 ویرایش 2015 تعیین شده‌اند اما نه لزوماً برای یک نماینده‌ی مدیریت. بنابراین حفظ نماینده مدیریت تابع شرایطی امکان پذیر است اما با توجه به فلسفه ویرایش جدید این استاندارد بین المللی توصیه می شود از این امر اجتناب شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *