خانه / فرآیند انتقال / راهنمای الزامات اطلاعات مدوّن در ایزو 9001 ویرایش 2015

راهنمای الزامات اطلاعات مدوّن در ایزو 9001 ویرایش 2015

همه می‌دانیم که آنچه ایزو 9001 یک سیستم تدوین‌شده‌ی سیستم مدیریت کیفیت است، نه سیستمی از مدارک تدوین شده. با همین رویکرد است که اطلاعات مدوّن جایگزین اصطلاحات مستندسازی، نظامنامه‌ی کیفیت، روش‌های اجرایی مکتوب و سوابق شده است. دیگر الزامی برای تدوین شش روش‌ اجرایی مکتوب وجود ندارد و سازمان مبتنی بر الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 می‌تواند مدرک مستقلی تحت عنوان نظامنامه‌ی کیفیت نداشته باشد.

اکنون بیش از یک‌سال از انتشار ایزو 9001 ویرایش 2015 می‌گذرد. هم‌اکنون تا چه حد به اصول کنترل مدارک و سوابق نگارش سال 2008 پایبند مانده‌ایم؟ تغییر به اطلاعات مدّون تا حد موجب تغییر در سیستم مدیریت کیفیت سازمان ما شده است؟ ایزو چه راهنمایی‌هایی در این رابطه ارائه می‌دهد؟

در مسیر بازشناسی تغییر در شیوه‌ی تدوین سیستم مدیریت کیفیت، با این نوشته همراهی‌مان فرمایید.

۱ مقدمه

دو مورد از مهم‌ترین اهداف تجدید نظر استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰ عبارتند از:
الف) توسعه مجموعه‌ای ساده از استانداردهایی که به همان اندازه که برای سازمان‌های قابل اجرا هستند هستند، برای سازمان‌های متوسط ​​و بزرگ نیز کاربرد داشته باشند، و
ب) میزان و جزئیات مستندسازی ارتباط بیشتری با نتایج مورد نظر فعالیّت‌های فرآیندهای سازمان باشد.

استاندارد ISO 9001: 2015 به این هدف رسیده است، و هدف از این راهنمای تکمیلی توضیح هدف استاندارد جدید با توجه ویژه به اطلاعات مدوّن است.

ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ اجازه می‌دهد که سازمان انعطاف‌پذیری بیشتری برای مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت (QMS) خود داشته باشد. این امر هر سازمان منفرد را قادر به تعیین میزان مناسبی از اطلاعات مدوّن مورد نیاز به منظور اثبات طرح‌ریزی، بهره‌برداری و کنترل مؤثر فرآیندها، و پیاده‌سازی و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت می‌سازد.

تأکید می‌شود که آنچه ایزو ۹۰۰۱ نیاز دارد (و همواره نیاز داشته است) یک سیستم مدیریت کیفیت مستند است و نه یک سیستم مستندات.

۲ اطلاعات مستند چیست؟ تعاریف و مراجع

اصطلاح اطلاعات مستند به عنوان بخشی از ساختار سطح بالا (HLS) و اصطلاحات مربوط به استانداردهای سیستم‌های مدیریت (MSS) معرفی شده است.
تعریف اطلاعات مستند را می توان در بند ۳-۸ ایزو ۹۰۰۰ پیدا کرد.
اطلاعات مستند را می‌توان برای برقراری ارتباط با یک پیام، شواهدی از آنچه که عملاً از طرح‌ریزی اجرا شده است، و (یا) اشتراک‌گذاری دانش مورد استفاده قرار داد.

در زیر برخی از اهداف اصلی اطلاعات مستند یک سازمان، مستقل از اینکه آیا یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) رسمی را اجرا می‌نماید یا نه را بیان می‌دارد:
الف) انتقال اطلاعات
به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات و ارتباطات. نوع و میزان اطلاعات مستند به نوع محصولات و فرآیندهای سازمان، درجه‌ی رسمیّت سیستم‌های ارتباطی، سطح مهارت‌های ارتباطی در سازمان و فرهنگ سازمانی بستگی دارد.
ب) شواهد انطباق
ارائه‌ی شواهدی از آنچه که از طرح‌ریزی در واقع اجرا شده است.
ج) اشتراک‌گذاری دانش
د) انتشار و حفظ تجارب سازمان. نمونه‌ی فراگیر می‌تواند مشخصّات فنی باشد، که می‌تواند به عنوان پایه‌ای برای طراحی و توسعه یک محصول یا خدمت جدید استفاده شود.

فهرستی از اصطلاحات و تعاریف مربوط به اطلاعات مستندی که به طور معمول استفاده می شوند در ضمیمه الف ایزو ۹۰۰۱ ارائه شده است.
اما باید تأکید کرد که بر مبنای بند ۷-۵-۳ ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ (الزامات کنترل اطلاعات مستند) اسناد ممکن است به هر شکل و نوع واسطه، به عنوان ”سند“ تعریف شده باشند.

در بخش ۵-۸-۳ ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ نمونه‌های زیر طرح می‌شود:
— کاغذ
— نوار مغناطیسی
— دیسک‌های الکترونیکی یا نوری کامپیوتر
— تصاویر
— نمونه شاهد

۳ الزامات مستندسازی ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

بند ۴-۴ استاندارد ISO 9001: 2015  (سیستم مدیریت کیفیت و فرآیندهای آن) سازمان را ملزم به حفظ اطلاعات مکتوب کسب اطمینان از اجرای فرآیندها بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده می‌نماید.

بند ۷-۵-۱ (کلیات) بیان می‌دارد که سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اطلاعات مستند الزام شده در این استاندارد بین‌المللی؛
ب) اطلاعات مستند که توسط سازمان برای اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ضروری تشخیص داده شده‌اند؛

تبصره پس از این بند بیان می‌دارد که میزان اطلاعات مکتوب سیستم مدیریت کیفیت سازمان در مقایسه با سازمان‌های دیگر، بنابر ملاحظات زیر می‌تواند متفاوت باشد:
— اندازه سازمان و نوع فعالیت‌ها، فرآیندها، محصولات و خدمات؛
— پیچیدگی فرآیندها و تعامل آنها؛
— صلاحیت افراد.

تمامی اطلاعات مستند بخشی از سیستم مدیریت کیفیت است که مبتنی بر بند ۷-۵ (اطلاعات مستند) کنترل می‌شود.

۴ راهنمای بند ۷-۵ ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

موارد زیر برای کمک به کاربران ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ برای درک هدف اصلی اطلاعات مورد نیاز و مستند این استاندارد بین‌المللی در نظر گرفته شده است. در رابطه با اطلاعات مستند می‌توانید مراجعه نمایید به:

الف) اطلاعات مستند مورد نیاز توسط سازمان بایذ به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت کیفیت (اسناد سطح بالای متعامل) حفظ شود. این موارد عبارتند از:
— دامنه سیستم مدیریت کیفیت (بند۴-۳)
— اطلاعات مستند لازم برای حمایت از فرآیندهای عملیاتی (بند ۴-۴)
— خط مشی کیفیت (بند ۵)
— اهداف کیفیت (بند ۶-۲)
— اطلاعات مستند موضوع الزامات بند ۷-۵

ب) اطلاعات مستند حفظ شده توسط سازمان به منظور برقراری ارتباط اطلاعات لازم برای کارکرد سازمان (سطح پایین، اسناد خاص) بند ۴-۴ را ببینید، گر چه ISO 9001: 2015 به طور خاص الزامی به هیچ یک از آنها ندارد، نمونه‌هایی از مستنداتی را که می توانید در یک سیستم مدیریت در نظر بگیرید ممکن است شامل موارد زیر باشد:
— نمودار سازمانی
— نقشه‌های فرآیند، نمودار جریان فرآیند و (یا) توصیف فرآیند
— روش‌های اجرایی
— دستورالعمل‌های تولید و (یا) بازرسی
— مشخصات
— اسناد دایر بر ارتباطات داخلی
— زمان‌بندی‌های تولید
— فهرست  تأمین‌کنندگان تأییدشده
— برنامه‌های بازرسی و آزمایش
— طرح‌های کیفیت
— نظامنامه کیفیت
— طرح‌های راهبردی
— فرم‌ها

حسب اقتضاء ، تمامی گونه‌های اطلاعات مستند، در الزامات بند ۷-۵ موضوعیّت دارند.

ج) اطلاعات مستند مورد نیاز که باید توسط سازمان به منظور ارائه شواهدی از نتایج به دست آمده (سابقه) حفظ شوند. این موارد عبارتند از:
— اطلاعات مستند برای کسب اطمینان از اجرای فرآیندها بر اساس طرح‌های از پیش تعیین‌شده (بند ۴-۴)
— اطلاعات مستند مناسب به عنوان شواهدی از تناسب منابع پایش و اندازه‌گیری با اهداف (بند ۷-۱-۵-۱)
— شواهد از مبانی مورد استفاده برای کالیبراسیون منابع پایش و اندازه گیری (هنگامی که هیچ استاندارد بین‌المللی یا ملی وجود نداشته باشد) (بند ۷-۱-۵-۲)
— شواهد صلاحیت فرد یا افرادی که تحت کنترل سازمان کارهای مؤثر بر عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت را به انجام می‌رسانند (بند ۷-۲)
— نتایج این بازنگری شرایط جدید برای محصولات و خدمات (بند ۸-۲-۳)
— سوابق مورد نیاز برای اثبات تأمین الزامات طراحی و توسعه مورد (بند ۸-۳-۲)
— سوابق ورودی طراحی و توسعه (بند ۸-۳-۳)
— سوابق فعالیت‌های طراحی و توسعه شاهد (بند ۸-۳-۴)
— سوابق خروجی طراحی و توسعه (بند ۸-۳-۵)
— تغییرات طراحی و توسعه ، از جمله نتایج حاصل از بازنگری و مجوز تغییرات و اقدامات ضروری (بند ۸-۳-۶)
— سوابق ارزیابی، انتخاب، پایش عملکرد و ارزیابی مجدد فراهم‌آورندگان بیرونی و هر و اقدامات ناشی از این فعالیّت‌ها (بند ۸-۴-۱)
— شواهد از شناسایی منحصر به فرد خروجی‌ها هنگامی که قابلیّت ردیابی یک الزام باشد (۸-۵-۲)
— سوابق مربوط به اموال متعلق به مشتریان یا تأمین‌کنندگان بیرونی هنگامی که مفقود شده باشند، آسیب دیده باشند یا برای استفاده نامناسب باشند، گزارش سازمان به مالک مربوطه (بند ۸-۵-۳)
— نتایج بازنگری تغییرات تولید یا ارائه‌ی خدمات، افراد دارای اختیار برای تغییر، و اقدامات ضروری اتخاذ شده (بند ۸-۵-۶)
— سوابق ترخیص محصولات و خدمات برای تحویل به مشتری شامل معیارهای پذیرش و قابلیّت ردیابی به فرد یا افراد مجاز (بند ۸-۶)
— سوابق شرح عدم انطباق، شرح اقدامات انجام‌شده، شرح هر نوع مجوز کسب‌شده، شناسایی مقام تصمیم‌گیرنده (بند ۸-۷)
— نتایج ارزیابی عملکرد و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت (بند ۹-۱-۱)
— شواهد اجرای برنامه ممیزی و نتایج ممیزی (بند ۹-۲-۲)
— شواهد از نتایج حاصل از بازنگری مدیریت (بند ۹-۳-۳)
— شواهد ماهیّت عدم انطباق و هر گونه اقدامات متعاقب انجام شده (بند بند ۱۰-۲-۲)
— نتایج حاصل از هر اقدام اصلاحی (بند ۱۰-۲-۲)

سازمان مختار است تا سوابق دیگری که ممکن است برای اثبات انطباق فرآیندها، محصولات و خدمات و سیستم مدیریت کیفیت ضروری باشند را توسعه دهد.

در مواردی‌که چنین نیازی وجود داشته باشد، تمامی سوابق موضوع الزامات بند ۷-۵ خواهد بود.

۵ آماده‌سازی سازمان برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت

برای سازمان‌یی که در حال پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت هستند، و مایل به تأمین الزامات  ISO 9001: 2015 هستند، نظرات زیر ممکن است مفید واقع شود:
— برای سازمان‌های در حال پیاده‌سازی یا سازمان‌هایی که هنوز یک سیستم مدیریت کیفیت را پیاده‌سازی ننموده‌اند، ISO 9001: 2015  اتخاذ یک رویکرد فرآیندی را تقویت می‌نماید. این امر شامل:
▪  تعیین فرآیندهای ضروری برای پیاده‌سازی مؤثر سیستم مدیریت کیفیت
▪  تعیین تعامل بین فرآیندها
▪  مستندسازی فرآیندها به میزان لازم برای اطمینان از کنترل اجرایی و مؤثر آنها. (گر چه مستندسازی مناسب فرآیندها با استفاده از ابزار نقشه‌برداری فرآیند مورد تأکید است، امّا با این حال سند نقشه‌ی فرآیندها از الزامات ISO 9001: 2015 نیست)

— تجزیه و تحلیل فرآیندها بایستی نیروی محرکه برای تعریف میزان اطلاعات مستند مورد نیاز برای سیستم‌های مدیریت کیفیت، با در نظر گرفتن الزاماتISO 9001: 2015  باشد. اطلاعات مستند نباید پیش‌ران فرآیندها باشد.

۶ سازمان‌هایی که تمایل به انطباق با سیستم مدیریت کیفیت موجود دارند                           

برای سازمان‌هایی که در حال حاضر دارای یک سیستم مدیریت کیفیت هستند، توصیه‌های زیر  برای کمک به درک تغییرات در رابطه با اطلاعات مستند که  ممکن است ضروری باشند یا انتقال به ISO 9001: 2015 را تسهیل نمایند در نظر گرفته شده است.

— سازمان با مدیریت کیفیت موجود نباید نیاز مند بازنویسی تمامی اطلاعات مستند خود برای پاسخگویی به الزامات   ISO 9001: 2015 باشد. این موضوع صحّت دارد، به خصوص اگر سازمان سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس ساختار  عملیّاتی مؤثر، با استفاده از رویکرد فرآیندی ایجاد نموده باشد.

— سازمان ممکن است قادر به انجام برخی از ساده‌سازی‌ها و (یا) یک‌پارچه‌سازی اطلاعات مستند جاری به منظور تسهیل سیستم مدیریت کیفیت باشد.

۷ اثبات انطباق با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵

برای سازمان‌هایی که به منظور ثبت و (یا) صدور گواهینامه، قرارداد یا هر دلیل دیگر مایل به اثبات انطباق با الزامات  ISO 9001: 2015هستند، مهم است که به یاد داشته باشند نیاز به ارائه شواهدی از اجرای مؤثر سیستم مدیریت کیفیت هستند.

— سازمان ممکن است قادر به اثبات انطباق، بدون نیاز به اطلاعات مستند گسترده باشد.

— ادعای انطباق با ISO 9001: 2015  2015 به معنای توانمندی سازمان برای ارائه شواهد عینی از اثربخشی فرآیندهای مربوطه و سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. بند ۳-۸-۳ استاندارد  ISO 9000: 2015 تعیین می‌نماید که “شواهد عینی” به عنوان “داده ‌های پشتیبان از وجود یا ماهیّت چیزی” اشاره می‌کند که ” شواهد عینی ممکن است از طریق مشاهده، اندازه‌گیری، آزمون، یا طرق دیگر به دست آمده باشد.”

— شواهد لزوماً به وجود اطلاعات مستند بستگی ندارد، به جز مواردی که به طور خاص در   ISO 9001: 2015 اشاره شده باشد، برای مثال بند ۸-۱ ث (طرح‌ریزی و کنترل عملیاتی)، که سازمان را ملزم به تعیین اطلاعات مستند مورد نیاز به منظور ارائه‌ی این شواهد می‌نماید.

— هنگامی که سازمان هیچ اطلاعات مستندی برای یک فعالیّت خاص نداشته باشد، و این امر از سوی استاندارد الزامی نباشد، اجرای این فعالیّت ضمن استفاده مبتنی بر بخش مربوطه در ISO 9001: 2015  قابل قبول می‌باشد. در چنین شرایطی، در هر دوی ممیزی‌های داخلی و خارجی ممکن است متن ISO 9001: 2015 برای اهداف ارزیابی در نظر گرفته شوند.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

14 دیدگاه

 1. سلام مهندس عزیز
  اگه میشه در وب سایتتون امکانی را فراهم کنید که هرکس خواست فایل یا مطالبی را که برای بقیه دوستان مفید است بفرسته . نمی دونم آیا الان این امکاان فراهمه ؟ آیا می شه فایل های کاربردی اکسلی رو برای دوستان ارسال کرد مثلا فایل بسیار ساده اما کاربردی AHP .
  پیشا پیش روز مهندس رو به شما تبریک عرض می کنم .

  با نهایت احترام :
  غلامرضا رحمانی

  • سلام جناب آقای رحمانی
   از توجه شما بی‌نهایت سپاسگزارم. همکاری با عزیزان باتجربه‌ای مثل شما موجب نهایت افتخار است. هر فایل یا نوشته‌ای که امکان ارائه‌ی آن در وب‌سایت فراهم باشد را برایم بفرستید تا با نام و مشخصات خودتان در وب‌سایت درج و در اختیار سایر علاقمندان و همکاران قرار گیرد. بخش دانلودها در حال راه‌اندازی است و امیدوارم در ماه جاری اقدامات مربوط به آن تکمیل شوند. باز هم مراتب سپاس خود را بیان می‌دارم.

 2. سلام جناب موسوی مومنان از ارایه اطلاعات در سایت در صورت امکان نفرمایید منظور از اطلاعات مستند همان نتایج مستند است یا خیر. ویا اینکه هر متنی می تواند باشد

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از توجه شما به مطالب وی‌سایت سپاسگزارم. در متن استاندارد (فارسی انگلیسی) کلمه Retain (حفظ) را جستجونمایید تا سوابق مورد نظر استاندارد را بیابید. هم‌چنین مدارک را از طریق جستجوی کلمه Maintain (نگه‌داری) تعیین فرمایید.
   نوشته زیر از متن استاندارد را نیز از نظر بگذرانید:
   در مواردی که ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ از اصطلاحات خاص مانند ”مدرک“ یا ”روش‌های اجرایی مکتوب“، ”نظامنامه‌ی کیفیت“ یا ”طرح کیفیت“ استفاده نموده باشد، این ویرایش استاندارد بین‌المللی (ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵)، الزامات را ”نگه‌داری اطّلاعات مدوّن“ تعریف می‌کند.
   در مواردی که ایزو ۹۰۰۱: ۲۰۰۸ از واژه ”سوابق“ به معنی مدارک مورد نیاز برای ارائه شواهدی از انطباق با الزامات استفاده شده باشد، در حال حاضر به عنوان الزام به ”حفظ اطّلاعات مدوّن“ بیان شده است.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 3. سلام آقای موسوی. امیدوارم حالتان خوب باشد. آیا مستندات مورد نیاز برای اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در وب سایت شما وجود دارد؟ و آیا امکان دانلود آنها میسر می باشد؟

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   حضور شما در محیط وب‌سایت را گرامی می‌داریم. ما در تلاش برای ارائه‌ی اصلی‌ترین نمونه‌های مدارک در وب‌سایت هستیم و امیدواریم به‌زودی زمینه‌ی ارائه‌ی آنها فراهم شود.
   در هر صورت این اطّلاعات که ما امیدواریم به‌زودی امکان ارائه‌ی آنها فراهم شود، فقط می‌توانند به عنوان نمونه‌هایی از اطّلاعات در نظر گرفته شوند و طبیعتاً هر سازمانی خود تدوین‌گر اطّلاعات مدوّن کارا در سازمان خود خواهد بود.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 4. با سلام خدمت شما، آقای موسوی
  احتراماً سوالی مطرح است از اینکه چطور میشه مدرکی رو paperless توزیع کرد که قابلیت کپی یا پرینت رو نداشته باشه؟ فرمت خاصی وجود داره؟ لطفاً پیشنهاد کنید. همچنین آیا قابلیتهای دیگه ای برای کنترل و توزیع مستندات الکترونیکی هست که بصورت غیر cd باشه؟
  ممنون میشم که راهنمایی بفرمائید.

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   شما ممکن است از زیرساخت‌های فن‌آوری اطّلاعات با محدودیّت‌های دسترسی، ویرایش و سایر فعالیّت‌ها برای مدیریت اطّلاعات خود استفاده نمایید که نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه یا مهارت‌های ویژه هستند.
   امّا به نظر می‌رسد موضوع سئوال شما دایر بر مدیریت اطّلاعات بدون استفاده از چنین زیرساخت‌هایی است. در این صورت کافی است اطّلاعات مدوّن خود را به فایل‌های PDF تبدیل نمایید و در زمان تبدیل محدودیّت‌های نظیر فراخوانی، ویرایش و چاپ را به آن بیفزایید. این قابلیّت‌ها در نرم‌افزارهایی مانند Adobe Acrobat (و نه Acrobat Reader) در نظر گرفته شده‌اند که شما می‌توانید با مراجعه به راهنمای این نرم‌افزار به الزامات مورد نظرتان رسیدگی نمایید.
   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمندتان قرار دهید. ما برای بازخوردهای شما ارزش فوق‌العاده‌ای قائلیم و مطالب خود را بر اساس بازخوردهای شما به‌روز خواهیم نمود.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

   • با سلام مجدد و تشکر فراوان.
    از سایت با ارزشتون در حال استفاده هستم.
    در حال پیاده سازی ایزو 9001:2015 در کارخانه روغن غنچه (کشت و صنعت شمال) هستیم. سوالاتی مطرح میشه که با توجه به مقتضیات صنایع، باید از دانش داخل سازمانی بیشتر استفاده بشه.
    خوشحال میشم که بتونم در این فرایند، از راهنمایی های شما استفاده کنم.
    سپاس فراوان
    پیروز باشید

    • سید مجتبی موسوی

     سرکار خانم سُرخی
     با سلام و احترام
     از این‌که مطالب وب‌سایت را مفید ارزیابی می‌نمایید بسیار خُرسندیم.
     پیش از هر صحبتی، توصیه می‌نمایم توجه ویژه‌ای به مطالعه و تعمیق در استاندارد ISO TS 9002 به عمل آورید.
     بر تغییرات اصلی ایزو ۹۰۰۱ متمرکز شوید؛ تعدادی از این تغییرات عبارتند از محیط سازمان، نیازها و انتظارات طرف‌های ذی‌نفع، مدیریت تغییرات، مدیریت دانش.
     انتقال و (یا) استقرار ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ بدون مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌ها به شکل اثربخش بی‌معناست.
     با تعمیق در الزامات ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ آن را به ابزاری کارآمد برای سازمان‌تان تبدیل نمایید.
     برایتان انتقال یا استقرار فوق‌العاده‌ای آرزومندم و اطمینان می‌دهم که تکیه بر دانش سازمانی‌تان راه‌کاری هوشمندانه‌ خواهد بود.
     باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
     با تجدید احترام
     سیّد مجتبی موسوی

 5. با سلام و احترام
  یکی از مواردی که برای ما جای سوال است این است که مطابق با قاعده مرسوم فرمت اسناد و مدارکی که در ذیل تمام صفحات امضای تهیه کننده و تایید کننده و تصویب کننده وجود دارد برای حفظ اطلاعات مدون استفاده می شود.
  این فرمت به نظر نمی رسد در بسیاری از موارد واقعا نیاز باشد . به ویژه در اسناد فنی که در ابتدای آن تاریخچه تغییرات مشخص است و اگر واقعا نیاز به امضا باشد ( که به شخصه اعتقادی ندارم ) در آن بخش بیاید
  مساله دیگر این است که برای اطمینان از اینکه یک سند، مراحل تهیه و تایید و تصویب را گذرانده است چه سابقه ای باید ارایه شود؟ به عنوان مثال اگر فایل مستند در قالب ایمیل گردش پیدا کرده و پس از اخذ تاییدات بر روی ایمیل به بخش مستندات تحت کنترل رفته و هر خروجی از این بخش در صورت داشتن مهر تحت کنترل به منزله طی شدن مراحل تلقی شود، ایرادی خواهد داشت؟
  با تشکر

  • سید مجتبی موسوی

   جناب علی‌دوست عزیز
   با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت بسیار خُرسندیم.
   پیش از هر توسعه‌ی الزامات در قالب اطّلاعات مدوّن شایسته است به این موضوع اندیشیده شود که آیا تمامی آنها برای استقرار یک سیستم مدیریت اثربخش ضروری‌ هستند؟ بی‌توجهی به این پرسش سیستم مدیریت کیفیت را از ابزاری کارآمد به عامل دست‌و پاگیر در سازمان‌ها بدل می‌سازد. در این زمینه استاندارد 10013 را به دقّت مطالعه فرمایید.
   پس از آن، حسب ضرورت حفط یا نگه‌داری اطّلاعات مدوّن، آیا تمامی آنها نیازمند گذار از سه عامل تهیه، تأیید و تصویب هستند؟ در تعدادی از مراجع سازمان‌های پیشرو (و حتی در پای نقشه‌های فنّی) فقط مرحله‌ی تصویب در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اندیشه‌ی این امر که آیا هر سه گذار برای توسعه‌ی اطّلاعات مدوّن ضروری است؟
   و در گام آخر، چگونگی این گذار باید مورد بررسی قراگیرد. شما ممکن است بر پایه‌ی زیرساخت‌های فنآوری اطّلاعات و تعیین سطوح دسترسی آن‌را به انجام رسانید. یک کاربرگ Excel هم با سطوح دسترسی تعیین شده می‌تواند به این نیاز پاسخ دهد. وجود یا عدم وجود اطّلاعات مدوّن در یک پایگاه داده یا یک مسیر کنترل‌ شده‌ی شبکه می‌توانند الزام به تحت کنترل بودن (به جای مهر اعتبار) را تأمین نمایند.
   به ایمیل‌هایتان رسمیّت دهید. فهرستی از ایمیل‌های رسمی تهیه نمایید و با طرف‌های ذی‌نفع‌تان مذاکره نمایید تا تاریخ ارسال آنها مبنای اطّلاع‌رسانی باشد. در روالی شبیه به آنچه که برای ارسال فکس طی می‌نمایید.
   اصولاً بر خلاف تصور عمومی تهیّه، تأیید، تصدیق، صحّه‌گذاری و واژگانی از این دست به مفهوم امضاء نیستند.
   به پاس‌داشت محیط زیست از ایجاد Hard Copy پرهیز فرمایید یا حسب ضرورت آنها را ایجاد نمایید.
   امّا در هر صورت شما می‌توانید اطّلاعات مدوّن فیزیکی (نسخه‌های چاپی امضاء شده) داشته باشید و نمی‌توان هیچ سازمانی را محدود به استفاده از آنها نمود؛ چه آنکه ممکن است داشتن چنین مدارکی از الزامات طرف‌های ذی‌نفع (مانند مدیران سازمان) باشد؛ امّا ما به هیچ وجه داشتن چنین رویکردی را مگر در موارد ضروری پیشنهاد نمی‌کنیم.
   ما امیدواریم توانسته باشیم پاسخ پرسش شما را ارائه نموده باشیم؛ در غیر این‌صورت با ما در تماس باشید.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید. ما برای بازخوردهای شما ارزش فوق‌العاده‌ای قائلیم و وب‌سایت را حسب آنها به روز می‌سازیم.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 6. سلام مهندس عزیز
  خسته نباشید خدا قوّت
  مهندس میشه فرق بین بند 8-7-1-4 ( کنترل محصول دوباره کاری شده ) با بند 8-7-1-5 ( کنترل محصول تعمیر شده ) را تشریح بفرمایید فرمایشات حضرتعالی قطعا مرجعی جهت حل اختلاف نظر گروه کیفی سازمان ما و یا بسیاری از دوستان و همکاران محترم بنده خواهد بود.
  با سپاس و احترام
  غلامرضا رحمانی

  • جناب آقای رحمانی بسیار عزیز
   با سلام و احترام

   پیش از هر پاسخی باید اذعان داشت که خود شما صاحب صلاح و واجد دانش برای پاسخ به پرسش‌های مربوط به سیستم‌های مدیریت هستید؛ و پاسخ ارائه شده در ادامه تنها به قصد اطاعات فرمایش شما می‌باشد.

   اصلی‌ترین تفاوت مربوط به تفاوت و در واقع نتیجه‌ی دوباره‌کاری و تعمیر می‌باشد.
   پس از دوباره‌کاری محصول به مشخصّات اصلی بازمی‌گردد (به این معنا که اصولاً هیچ تفاوتی در مشخصّات، بین محصولات اصلی و محصولات دوباره‌کاری وجود نخواهد داشت؛ مانند یک برش مجدد)
   در برابر محصول تعمیر شده به مشخصّات اصلی بازنمی‌گردد (مانند ردّ جوش هنگامی که محصول با جوش‌کاری تعمیر شده باشد)؛ امّا در عین حال برای استفاده مناسب است.
   (خواهشمندم از تعاریف معمول مانند تکرار یک مرحله از OPC به هنگام دوباره‌کاری و نظیر آن پرهیز فرمایید)

   تفاوت دیگر به الزام به دریافت تأییدیه‌ی مشتری (مانند فهرست تأییدشده‌ی تعمیرات مجاز) پیش از تعمیر و اقتضایی بودن این تأییدیه حسب الزام مشتری برای تعمیرات می‌باشد. البته توجه داشته باشید که هم‌اکنون مشتریان اصلی زنجیره‌ی تأمین خودرو (شامل گروه‌های صنعتی ایران خودرو و سایپا) تهیه فهرست دوباره‌کاری‌های مجاز را الزام نموده‌اند.

   تفاوت سوّم در رابطه با الزام به دریافت مجوز مستند مجاز مشتری برای اجازه‌ی ارفاقی تعمیر محصولات تعمیر شده می‌باشد که برای محصولات دوباره‌کاری شده ضرورت ندارد.

   امیدوارم این پاسخ انتظار شما از طرح پرسش را برآورده ساخته باشد. باز هم با حضور در وب‌سایت ما را مفتخر سازید و ما را از نظرات و پیشنهادات ارزنده‌ی خود مطلّع سازید.

   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *