خانه / انتقال به IATF 16949 2016 / راهبُرد انتقال به استاندارد IATF 16949

راهبُرد انتقال به استاندارد IATF 16949

آیا سازمان شما در زنجیره‌ی تأمین خودرو حضور دارد؟ و شما درگیر طرح‌ریزی و (یا) پیاده‌سازی IATF 16949 هستید؟ اگر چنین است، راهبُرد انتقال برای دستیاری شما انتشار یافته است.

راهبُرد انتقال به IATF 16949 ابلاغیه‌ی رسمی کارگروه بین‌المللی صنعت خودرو (IATF) برای انتقال از ISO TS 16949 2009 به IATF 16949 2016 است. این مدرک می‌تواند توسط تمامی طرف‌های مربوطه از جمله سازمان‌هایی که در کار طرح‌ریزی یا پیاده‌سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودر هستند مورد استفاده قرار گیرد.

این نوشته در دو بخش تهیه شده است که بخش دوّم (همین بخش) به پرسش و پاسخ‌های مربوط به IATF 16949 می‌پردازد.

کارگروه بین‌المللی صنعت خودرو IATF

راهبُرد انتقال از ISO TS 16949 به استاندارد IATF 16949

نگارش دوّم، اوّل آذر ۱۳۹۵

فهرست

مقدمه
ویرایش اوّل در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۵
ویرایش دوّم در تاریخ اوّل آذر ۱۳۹۵
الزامات زمان‌بندی انتقال
الزامات تیم ممیزی انتقال برای مراجع صدور گواهینامه
مدیریت مغایرت‌های ممیزی انتقال
صدور گواهینامه‌ی IATF 16949
گواهی اولیّه IATF 16949
پرسش و پاسخ انتقال
ارتباطات

مقدمه

اولین ویرایش  IATF 16949 “در اینجا تحت عنوان IATF 16949 نامیده می‌شود” استاندارد تجدیدنظرشده‌ی سیستم مدیریت کیفیت خودرو، توسعه‌یافته توسط کارگروه بین‌المللی صنعت خودرو (IATF) را ارائه می‌نماید.
این استاندارد ویرایش ISO TS 16949 2009 را لغو و جایگزین آن می‌شود.
گواهینامه‌ی استاندارد ISO TS 16949 2009 پس از ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ اعتبار نخواهد داشت.

این مدرک راهنمایی برای انتقال از ISO TS 16949 2009 به IATF 16949 بوده و توسط IATF تأیید شده است.
این سند قابل اجرا برای تمامی طرف‌های مرتبط است (به عنوان مثال، سازمان گواهی‌شده و (یا) کاربر  ISO TS 16949، مراجع صدور گواهینامه و ممیزین) و جانشین ابلاغیه‌ی سابق طرح انتقال IATF ارائه شده در وب‌سایت دفتر بین‌المللی نظارت IATF جهانی نظارت در فروردین ۱۳۹۵ شده است.

توضیحات تکمیلی این راهبُرد را می‌توان در نسخه‌های بعدی این مدرک انتظار داشت.

ویرایش اوّل در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۵

این تجدید نظر سند راهبُرد انتقال شامل پرسش و پاسخ‌های متداول (پرسش‌گان) که توسط IATF مورد تأیید قرار گرفته‌اند می‌باشد. علاوه بر این اشتباهات نوشتاری جزئی اصلاح شده‌اند و

— — دو الزام گمراه‌کننده در زمان‌بندی در صفحات ۴ و ۱۰ (مربوط به عدم‌پذیرش اجرای هم‌زمان با ممیزی جایجایی Transfer Audit) هماهنگ‌سازی شده‌اند.

— ابهام آخرین بخش ویژه در صفحه‌ی ۴ (مربوط به پرسش در رابطه با ممیز‌ی‌های مجاز در قالب ممیزی جابجایی Transfer Audit) رفع شده است.

— استفاده از یک ممیز در تیم ممیزی انتقال برای شرکت در ممیزی‌های مراقبتی متعاقب به عنوان عضو تیم ممیزی برای مراجع صدور گواهینامه مجاز شده است.

— توضیحی برای شفّاف‌سازی این امر که چرخه‌ی ممیزی (جدید) پس از آن از آخرین روز ممیزی انتقال آغاز می‌شود؛ ارائه شده است.

ویرایش دوّم در تاریخ اوّل آذر ۱۳۹۵

این نسخه دوّم از این سند راهبُردی انتقال شامل تغییرات الزامات تیم ممیزی  انتقال  می‌باشد (تغییرات قرمز رنگ و پرسش و پاسخ شماره ۱۱ را ببینید)

الزامات زمان‌بندی انتقال

پس از دهم مهر ۱۳۹۶ هیچ ممیزی (اولیّه، وراقبتی، تمدید گواهینامه یا انتقال) نباید با  ISO TS 16949 انجام شود.
سازمان‌های گواهی‌شده ISO TS 16949 2009  باید ضمن ممیزی انتقال در راستای چرخه‌ی ممیزی جاری  ISO TS 16949 (به طور مثال ممیزی تمدید گواهینامه‌ی زمان‌بندی‌شده‌ی مجاز یا ممیزی مراقبتی) مبتنی بر الزامات زمان‌بندی مجاز تعریف شده در قوانین IATF، بخش ۵-۱-۱، به استاندارد جدید IATF 16949 انتقال یابند.
توجه ”گزینه‌ی ۲“ ابلاغیّه‌ی سابق کنار گذاشته شده است.

الزامات زمان‌بندی به شرح زیر است:

— اگر بعد از یک ممیزی زمان‌بندی شده‌ی مجاز انجام شده تحت عنوان ممیزی مراقبتی سالانه، ممیزی انتقال باید در زمان‌بندی شش‌ماهه (با حذف یا اضافه‌ی یک ماه)، ۹ ماهه (با حذف ۲ ماه یا اضافه‌ی یک ماه) یا ۱۲ ماهه (با حذف ۳ ماه یا اضافه‌ی یک ماه) را برآورده سازد.

در شرایطی که برآورده‌سازی زمان‌بندی امکان‌پذیر نباشد، مرجع صدور گواهینامه باید فرآیند بازپس‌گیری گواهینامه را مبتنی بر بخش ۸-۱ ث، قوانین IATF آغاز نماید. ممیزی در محل مربوطه برای ممیزی انتقال مبتنی بر بخش ۸-۴ قوانین IATF باید مجدداً برنامه‌ریزی شود.

— اگر ممیزی زمان‌بندی‌شده‌ی مجاز بعدی ممیزی تمدید گواهینامه باشد، زمان‌بندی مجاز برای این ممیزی انتقال باید الزامات زمان‌بندی ممیزی تمدید گواهینامه (کسر سه ماه/ بدون افزودن زمان) باید الزامات بخش ۱-۱-۵ قوانین IATF را تأمین نموده باشد.

—— عدم اجرای ممیزی انتقال با توجه به زمان‌بندی بخش ۱-۱-۵ قوانین IATF (یا زمان‌بندی فرآیند بازپس‌گیری مندرج در بخش ۴-۸ قوانین IATF) سازمان را ملزم به شروع ممیزی اولیّه صدور گواهینامه ضمن انحراف مجاز تأیید شده‌ی زیر می‌نماید:

— هنگامی که ممیزی اولیّه صدور گواهینامه‌ی IATF 16949 در بازه‌ی ۱۸ ماه از آخرین ممیزی سازمان مبتنی بر ISO TS 16949 2009 اجرا شده باشد، هیچ بازنگری آمادگی مرحله‌ی اوّل مورد نیاز نیست. (لطفاً هم‌چنین نکته‌ی ت در صفحه ۱۰ را ببینید) در چنین شرایطی مرجع صدور گواهینامه نیازمند درخواست مجوز از دفتر نظارت IATF مربوطه ندارد.

سازمان گواهی‌شده بر مبنای ISO TS 16949 2009  نمی‌توانند در شرایط زیر به IATF 16949 انتقال یابند:

—— در یک ممیزی جابجایی Transfer Audit به یک مرجع صدور گواهینامه‌ی به رسمیّت شناخته شده‌ی IATF جدید،
—— در یک ممیزی ویژه

الزامات ممیزی انتقال

ممیزی انتقال باید مدت زمان ممیزی تمدید گواهینامه با توجه به جدول ۲-۵ الف قوانین IATF (جدید) باشد.
چرخه‌ی ممیزی باید پس از آن از آخرین روز ممیزی انتقال شروع شود.
ممیزی انتقال باید کاملاً معادل با سیستم ممیزی ممیزی تمدید گواهینامه باشد و باید با تمام الزامات تعریف شده در بخش ۶-۸ قوانین IATF در انطباق باشد.

فرآیند زمان‌بندی ممیزی باید با تمام الزامات تعریف شده در بخش ۵-۷ قوانین IATFو الزامات ویژه زیر تکمیل شده باشد:

— یک بازنگری خارج از محلّ مستندسازی باید پیش از ممیزی انتقال اجرا شده باشد.

این بازنگری خارج از محلّ مستندسازی باید لااقل شامل بازنگری مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت مشتری (نظیر نظامنامه‌ی کیفیت و روش‌های اجرایی) از جمله شواهد در مورد انطباق با الزامات IATF 16949 باشد.

— اگر سازمان اطلاعات مورد نیاز را ارائه ننموده باشد، برنامه‌ی ممیزی باید حداقل شامل ۰.۵ روز ممیزی اضافی را در محل برای جمع‌آوری و بازنگری اطلاعات فراهم‌نشده، یک ساعت قبل از جلسه در محل باشد.

توجه IATF ابلاغیه‌ی قبلی برای اجبار به ۰.۵ تا یک روز ممیزی اضافی برای ممیزی جابجایی را منحل نموده است است.

همه فرآیندهای پشتیبان محلّی یا دور از محل باید در راستای چرخه‌ی جاری ISO TS 16949 در فرآیند انتقال در نظر گرفته شده و مشمول ممیزی انتقال باشند.

— — در شرایط استثنایی،  تکمیل ممیزی انتقال فرآیندهای پشتیبان به IATF 16949 پیش از ممیزی انتقال در محل (محل‌های) تولید که پشتیبانی می‌شوند امکان‌پذیر نیست. در این وضعیّت، تصمیم برای صدور گواهینامه را می‌توان برای محلّ تولید که با IATF 16949 گواهی شده است مجاز دانست.

— برای اطمینان از شفافیّت فرآیندهای پشتیبان بر مبنای استاندارد صنعت خودرو (نظیر IATF 16949 یا ISO TS 16949) ممیزی شده‌اند، گزارش ممیزی انتقال باید شامل موارد زیر باشد:

— فهرست تمامی فرآیندهای پشتیبان دور از محل،

— فهرست نگارش استاندارد صنعت خودرو (نظیر IATF 16949 و ISO TS 16949 که فرآیندهای پشتیبانی بر مبنای آن ممیزی شده‌اند، و

— فهرست تاریخ تکمیل ممیزی (ممیزی‌ها) فرآیند (فرآیندهای) پشتیبان از راه دور

— اگر از آخرین ممیزی فرآیندهای پشتیبان از راه دور ممیزی شده برای ISO TS 16949 2009 باشد، گزارش باید شامل تاریخ برنامه‌ریزی‌شده یا زمان‌بندی‌شده برای ممیزی انتقال به IATF 16949 باشد. گزارش ممیزی از محل پشتیبانی از راه دور، همچنین باید شامل اظهارات روشن در مورد ویرایشی از استاندارد صنعت خودرو که آخرین ممیزی داخلی سیستم بر مبنای آن انجام شده است (نظیر ISO TS 16949 یا IATF 16949) باشد.

—— در شرایط استثنایی، که در آن ممیزی انتقال به IATF 16949 فرآیندهای پشتیبانی از راه دور قبل از ممیزی انتقال  در سایت تولید مربوطه تکمیل نشده باشد، سازمان باید اطمینان دهد که تجزیه و تحلیل فاصله کامل، شامل یک برنامه‌ی اقدام دقیق برای تحقق الزامات قابل اجرای  IATF 16949 در ممیزی محلّ تولید در دسترس است.

— — در شرایطی که تجزیه و تحلیل فاصله و برنامه اقدام دقیق سازمان ارائه نشده باشد، ممیزی در محل تولید باید ناموفق در نظر گرفته شود و محل تولید موظف است به انجام یک ممیزی اوّلیه کامل می‌باشد.

الزامات تیم ممیزی انتقال برای مراجع صدور گواهینامه

ممیزی انتقال تنها باید توسط ممیزی طرف سوّم واجد صلاحیّتی اجرا شود که شایستگی فعلی ایشان برای ممیزی مبتنی بر IATF 16949 قابل اثبات باشد. بنابراین ممیزین باید تأییدیه‌ی هر دوی IATF 16949 و آزمون قوانین IATF در سیستم IATF ADP را داشته باشند، قبل از این‌که مجاز به اجرای ممیزی انتقال و ممیزی‌های اولیّه صدور گواهینامه‌ی IATF 16949 باشند.

IATF الزام می‌نماید:

— — همه ممیزین فعّال ثبت شده در IATF ADP باید پیش از اجازه‌ی اجرای ممیزی انتقال در هر دوی آزمون‌های IATF 16949  و قوانینIATF  (با امتیاز 80٪ یا بالاتر) پذیرفته شده باشند.

—— در تاریخ نهم تیر ماه ۱۳۹۶، همه ممیزین فعّال ثبت شده در IATF ADP باید در هر دوی آزمون‌های IATF 16949  و قوانینIATF  پذیرفته شوند (شامل الزام به  بازستانی) یا ایشان غیرفعال خواهند شد.

—— علاوه بر این، تمامی ممیزین در IATF ADP دارای گواهینامه‌ی 3-XX یا یک 4-ADP باید دوره‌ی آموزشی و آزمون  IATF 16949  و قوانین  IATF را گذرانده باشند؛ پیش از زمان‌بندی برای جلسه‌ی ارزیابی ناظر IATF ADP.

مرجع صدور گواهینامه باید به طور کامل با الزامات ایجاد یک تیم ممیزی، همان‌طور که در بخش ۵-۶ قوانین IATF برای یک ممیزی تمدید گواهینامه تعریف شده‌است به همراه الزامات ویژه و (یا) اجازه‌ی انحراف برای ممیزی‌های انتقال، به شرح زیر، پیروی نماید:

— مرجع صدور گواهینامه ممکن است بیش از یک ممیز از چرخه ممیزی قبلی (که می‌تواند در طول یک سال، دو سال یا سه سال بوده باشد) برای شرکت در ممیزی انتقال و ممیزی‌های مراقبتی متعاقب آن، به عنوان یک عضو تیم ممیزی، از جمله به عنوان رهبر تیم ممیزی منصوب نماید. (شفّاف‌سازی شده در پرسش و پاسخ شماره 11) در چنین شرایطی مرجع  صدور گواهینامه ملزم به درخواست چشم پوشی از دفتر نظارت IATF مربوطه است.

— مرجع صدور گواهینامه می‌تواند از یک ممیز برای بیش از ۵ روز استفاده نماید، امّا نباید از حداکثر ۷ روز تجاوز نماید. در چنین شرایطی مرجع  صدور گواهینامه الزامی به به درخواست چشم پوشی ندارد.

ممیزی انتقال، مدیریت عدم انطباق

هنگامی که مرجع صدور گواهینامه عدم‌انطباق‌هایی را در ممیزی انتقال شناسایی نماید، مشتری و مرجع صدور گواهینامه باید با تمام شرایط زیر را تکمیل نمایند:

—— فرآیند مدیریت عدم‌انطباق‌ها همانطور که در بخش ۱۱-۵ قوانین IATF تعریف شده است.

—— شروع فرآیند بازپس‌گیری گواهینامه همانطور که در بخش ۸-۱ پ قوانین IATF و بخش ۸-۲ قوانین IATF تعریف شده است، چنانچه عدم‌انطباق عمده در ممیزی انتقال شناسایی شده باشد، تصمیم به تعلیق باید مطابق با بخش ۸-۳ قوانین IATF اتخاذ شده باشد.

صدور گواهینامه‌ی IATF 16949

مرجع صدور گواهینامه باید از تمامی الزامات فرآیند تصمیم‌گیری صدور گواهینامه، همانطور که در بخش ۵-۱۲ قوانین IATF  تعریف شده است به همراه الزامات خاص زیر و (یا) اجازه‌ی انحراف برای ممیزی انتقال، پیروی نماید:

—— مرجع صدور گواهینامه می‌تواند تصمیم به صدور گواهینامه پس از تاریخ انقضاء گواهینامه‌ی جاری ISO TS 16949 2009 نماید، تا زمانی که این تصمیم در فاصله‌ی زمانی حداکثر 120 روزه از آخرین روز ممیزی انتقال اتخاذ شده باشد.

توجه این امر ممکن است در زمان انقضاء گواهی‌نامه‌ی ISO TS 16949 2009 مشتری نتیجه‌گیری شده و گواهی‌نامه‌ی جاری نامعتبر باشد، پیش از این که گواهی‌نامه‌ی جدید IATF 16949 صادر شده باشد.

پس از تصمیم به صدور گواهینامه، مرجع صدور گواهینامه باید یک گواهی‌نامه‌ی IATF 16949 برای سازمان صادر کند. این گواهی باید تاریخ صدور (تاریخ تصمیم‌گیری برای صدور گواهینامه) و تاریخ انقضاء (تاریخ صدور به علاوه حداکثر سه سال منهای یک روز) باشد. این گواهینامه جدید باید یک شماره‌ی جدید IATF داشته باشد.

توجه گواهی‌نامه‌ی فعلی ISO TS 16949 (اگر هنوز هم در وضعیّت صدور باشد) است، در نتیجه به طور خودکار در پایگاه داده‌ی IATF جایگزین می‌شود.

صدور گواهینامه‌ی اوّلیه به IATF 16949

تمام سازمان‌های در جستجوی صدور گواهینامه‌ی اوّلیه می‌توانند تا ۹ مهر ۱۳۹۶ با ISO TS 16949 گواهی شوند، با این حال گواهی‌نامه‌ی ISO TS 16949 صرفاً تا …. اعتبار خواهد داشت.

پس از ۲۳ شهریور ۱۳۹۷سازمان صرفاً می‌تواند با استاندارد IATF 16949 ممیزی و گواهی شود.

در تعیین تعداد روز ممیزی برای سازمانی که به دنبال دریافت گواهینامه‌ی اوّلیه IATF 16949 باشد، در موارد زیر ممکن است مشمول کاهش برای سازمان‌ها و (یا) شرایط زیر باشد:

الف، سازمان با گواهی‌نامه‌ی ISO 9001 جاری

روزهای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم برای ارتقاء به IATF 16949 از ISO 9001 2015 موجود نباید بیش از 30 درصد روزهای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم تعریف شده در بخش ۲-۵، جدول ۲-۵ قوانین  IATFکاهش یابد.

—— مرجع صدور گواهینامه IATF 16949 باید همان مرجع صدور گواهینامه‌ی ISO 9001 باشد.

—— در شرایطی که گواهی‌نامه‌ی ISO 9001 2015 مشتری به مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید انتقال یافته باشد، حداقل باید یک ممیزی مراقبتی  مبتنی بر ISO 9001 توسط مرجع صدور گواهینامه‌ی جدید انجام شود، قبل از اینکه ممیزی ارتقاء به IATF 16949 اجرا شده باشد.

—— اگر دامنه‌ ممیزی صدور گواهینامه‌ی اوّلیه گسترش یافته باشد، هیچ تخفیفی نباید برای ارتقا اعمال شود. 100 درصد روزهای الزامی برای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم باید اعمال شود.

— اگر سازمان دارای گواهینامه‌ی  ISO 9001 2008معتبر باشد، هیچ تخفیفی نباید برای ارتقا اعمال شود. 100 درصد روزهای الزامی برای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم باید اعمال شود.

ب، سازمان با گواهی‌نامه‌ی VDA 6.1 و ISO 9001 جاری

روزهای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم برای ارتقاء به IATF 16949 از VDA 6.1 و ISO 9001 2015 موجود نباید بیش از ۵۰ درصد روزهای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم تعریف شده در بخش ۲-۵، جدول ۲-۵ قوانین  IATFکاهش یابد.

—— اگر سازمان دارای VDA 6.1 و گواهی‌نامه‌ی  ISO 9001 2008معتبر باشد، هیچ تخفیفی نباید برای ارتقا اعمال شود. 100 درصد روزهای الزامی برای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم باید اعمال شود.

—— اگر دامنه‌ ممیزی صدور گواهینامه‌ی اوّلیه گسترش یافته باشد، هیچ تخفیفی نباید برای ارتقا اعمال شود. 100 درصد روزهای الزامی برای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم باید اعمال شود.

پ، سازمان با یک اعتبارنامه‌ی انطباق با ISO TS 16949 جاری

تقلیل ارتقاء بر اساس تعریف بخش ۴-۴-۱-۵ قوانین IATF نباید برای سازمانی با یک اعتبارنامه‌ی انطباق با ISO TS 16949 جاری  به کار برده شود. 100 درصد روزهای الزامی برای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم باید اعمال شود.

ت، سازمان با سابقه‌ی گواهی‌نامه‌ی منحل شده‌ی ISO TS 16949 سابق منتج از  انتقال به‌موقع ناموفق

روزهای ممیزی اوّلیه مرحله‌ی دوّم برای یک سازمان دارای گواهینامه‌ی منحل‌شده‌ی ISO TS 16949 نباید معادل روزهای ممیزی تمدید گواهینامه‌ی مندرج در بخش ۵-۴ ز قوانین باشد.

با این حال:

—— چنانچه مرجع صدور گواهی‌نامه برای ممیزی اولیّه صدور گواهینامه همان باشد که از صدور گواهی‌نامه صرفنظر نموده است؛ بازنگری آمادگی مرحله‌ی اوّل مورد نیاز نیست. در مورد الزامات زمان‌بندی، لطفاً صفحه‌ی 4 “عدم‌موفقیّت برای اجرای ممیزی انطباق مطابق با زمان‌بندی” را ببینید.

—— اگر شرایط فوق قابل برآورده‌سازی نباشد، یک بازنگری آمادگی مرحله‌ی اوّل مورد نیاز است.

بخش دوّم این نوشته را تحت عنوان پرسش و پاسخ IATF 16949 را در این لینک مطالعه فرمایید.

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

4 دیدگاه

 1. با سلام من متاسفانه بخش اول پیدا نمیکنم میشه راهنمایی کنید
  با تشکر

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت سپاسگزارم.
   چنانچه دریافت اطّلاعات با مشکل مواجه شده است، لطفاً با شماره‌ی 09191648779 تماس بگیرید.
   با تجدید احترام، سیّد مجتبی موسوی

 2. فرم ثبت نام کلاس مستند سازی IATF کجاست ؟؟

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   در حال حاضر، تمامی آموزش‌های ما در محل سازمان‌هاست و ضمن قراردادهای مستقل انجام می‌شود. امیداریم زمینه برای تعامل با همکاران گرامی در مجموعه‌های آموزشی مستقل فراهم آید امّا هم‌اکنون امکان ثبت نام برای آموزش انفرادی فراهم نیست، اساتید بزرگواری در شرکت‌ها CB دوره‌ی آموزشی را با کیفیت بسیار عالی تدریس می‌نمایند که به واسطه‌ی اعتبار فوق‌العاده‌ی ایشان نیاز به معرفی ما ندارند. برایتان بهترین‌ها را آرزومندم. با تجدید احترام. سیّد مجتبی موسوی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *