خانه / انتقال به IATF 16949 2016 / به‌روزآوری QMS مبتنی بر IATF 16949

به‌روزآوری QMS مبتنی بر IATF 16949

اگر شما در زنجیره‌ی تأمین خودرو حضور دارید؛ خاطر نشان می‌سازیم که از دهم مهر ماه ۱۳۹۵ استاندارد IATF 16949 جایگزین استاندارد ISO TS 16949 شده و آن‌را لغو نموده است.

مبتنی بر راهبُرد رسمی انتقال که توسط دفتر نظارت بین‌المللی IATF انتشار یافته است، گواهینامه‌ها‌ی استاندارد ISO TS 16949  پس از ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ اعتبار نخواهند داشت و طبیعتاً باید تا آن زمان فرآیند انتقال به استاندارد جدید تکمیل شده باشید.

آیا شما در جستجوی بخش‌های افزوده شده در IATF 16949 نسبت به ISO TS 16949 هستید؟ آیا تمایل دارید بدانید چه بخش‌هایی تغییر پذیرفته‌اند؟ و چه بخش‌هایی انتقال یافته‌اند؟ اگر چنین است ما را در این نوشته‌ همراهی نمایید تا به پرسش‌های شما پاسخ داده شود.

یادآوری می‌کنیم که شما برای طرح نظرات و سؤالات خود نیازمند ثبت‌نام‌ در وب‌سایت نیستید، و فقط کافی‌ست آنها را در فرم انتهای نوشته درج نمایید تا به آنها پاسخ داده شود.

روش توسعه‌ی IATF 16949

• بازنگری IATF 16949 از آذر ۱۳۹۳ آغاز و در مرداد ۱۳۹۵ تکمیل شده است.
• تیم بازنگری این استاندارد از رویکرد ۵ مرحله‌ای برای رسیدن به IATF 16949 از ISO TS 16949 بهره برده است، که عبارتند از:
• پیش طرح‌ریزی؛ تجزیه و تحلیل؛ ایجاد؛ صحّه‌گذاری و توسعه.
• کارگروه بازنگری ترکیبی از ۱۷ همکار جهانی از ۱۴ سازمان (OEMهای IATF، دفاتر نظارت جهانی IATF و …) بوده است.


گذار از ISO TS 16949 به استاندارد جدید صنعت خودرو  IATF 16949

• استاندارد IATF 16949 از بخش‌بندی سطح بالای ایزو ۹۰۰۱  ویرایش ۲۰۱۵ استفاده می‌نماید.
• استاندارد IATF 16949 باید همراه با ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ به کار برده شود.
— هر دو مدرک مجزا باید برای تمامی الزامات به کار برده شوند.
— استاندارد IATF 16949 نمی‌تواند به تنهایی به عنوان مدرک تعیین الزامات به کار برده شود.
• ۲۸۲ الزام صریح (باید) و ۱۶ الزام ترجیحی (بایستی) در IATF 16949 وجود دارد.
• استاندارد ISO TS 16949 شامل ۲۹۲ الزام صریح (باید) و ۱۶ الزام ترجیحی (بایستی) بود.


ورودی‌های بی‌سابقه از طرف‌های مرتبط

• سازمان IATF قبل از خرداد ۱۳۹۴ از بررسی بازخوردهای استعلام‌شده (از انجمن‌های بین‌المللی) بیش از دو هزار مورد از طرف‌های کلیدی مرتبط زیر بهره برده است:

— مجموعه سازان اصلی (OEM)
— تأمین‌کنندگان در تمامی سطوح
— مراجع صدور گواهینامه
— ممیزین شاهد (Witness Auditors)
— کارشناسان موضوعی (Subject Matter)
— دفاتر نظارت
— مجموعه‌سازان

• بیش از ۱۷۰۰ توصیه‌ که متمرکز بر به‌روزآوری ISO TS 16949 دریافت شده بود.
• علاوه بر این، سازمان IATF یک بازنگری حضوری چهره به چهره از پیش‌نویس استاندارد IATF 16949 در شهر رُم ایتالیا در فروردین ۱۳۹۵ با مراجع صدور گواهینامه و نمایندگان تأمین‌کنندگان به انجام رسانده است.

 


ارزش و اعتبار

• مجموعه‌های اصلی IATF و اعضای نظارت جهانی به ارتباط بین گواهینامه‌های ISO TS 16949 و عملکرد کیفی مشتری و (یا) تأمین‌کننده توجه داشته‌اند.
— تمرکز بر عملکرد عملیّاتی و بازخورد مشتری افزایش یافته است (کارت امتیازی و (یا) شاخص‌های مشتری).
— استاندارد IATH 16949 بسیاری از الزامات خاص مشتریان یا CSRهای مجموعه‌های اصلی IATF را در نظر گرفته است.
— مجموعه‌های اصلی از انتظارات معمول ممیزی‌ها فراتر رفته‌اند
تا نقاط ضعف نظام‌مند که بر عملکرد مشتری و (یا) تأمین‌کننده تأثیرگذار هستند را انعکاس دهند.

هدف: پیش‌گیری از مشکلات پیش از وقوع آنهاست.


در یک جمع‌بندی کلّی

• بسیاری از توسعه‌های الزامات سیستم مدیریت کیفیت خودرو در IATF 16949 وجود دارند که بیش ‌از ‌گذشته ارزش و اعتبار گواهینامه را افزایش می‌دهند.
• بسیاری از الزامات عمومی خاص مشتریان در IATF 16949 یک‌پارچه‌سازی شده‌اند.
• استاندارد IATF 16949 بیش از گذشته ارتباط میان عملکردOEM ها، تأمین‌کنندگان (در تمامی سطوح)، مراجع صدور گواهینامه و دفاتر نظارت را تقویت می‌نماید.
• ورودی‌های گسترده‌ای از ذی‌نفعان برای ایجاد استاندارد جدید استعلام شده است.

 

الزامات جدید IATF 16949

بخش 4-3-2 الزامات خاص مشتری

الزامات خاص مشتری باید ارزیابی شده و در دامنه‌ی سیستم مدیریت کیفیت سازمان در نظر گرفته شده باشد.

• اگر چه نیاز به تحقق کامل و برآورده‌سازی رضایت‌بخش الزامات خاص مشتری، هم‌اکنون نیز در ISO TS 16949 پایش می‌شده است، به این الزام در IATF 16949 در نیاز به ارزیابی الزامات خاص مشتری و در نظر گرفتن آنها هنگامی که در سیستم مدیریت کیفیت کاربرد داشته باشند؛ به طور خاص رسیدگی شده است.

• این بدان معنی است که حسب اقتضاء تأمین‌کننده به نوعی از فرآیند برای ارزیابی هر یک از الزامات خاص مشتری و تعیین این امر که دقیقاً چگونه (و در چه مواردی) آن را در سیستم مدیریت کیفیت سازمان خود اعمال می‌نماید، نیاز خواهد داشت.

بخش 4-4-1-1 انطباق محصولات و فرآیندها

سازمان باید از انطباق تمام محصولات و فرآیندها، از جمله قطعات خدمات و مواردی که برون سپاری شده‌اند، با تمامی الزامات قابل اجرای مشتریان، مقرراتی، و قانونی اطمینان حاصل نماید.

• این الزام بر اساس بررسی بازخوردهای دریافت شده‌ی IATF تنظیم شده است.

• این امر دو موضوع را تضمین می‌نماید:
— تأمین‌کننده (سازمان) مسئول انطباق فرآیندهای برون سپاری شده است، و
— تمامی محصولات و فرآیندها باید تمامی الزامات و انتظارات تمامی طرف‌های ذی‌نفع را برآورده نمایند.

• به منظور تضمین انطباق تمامی محصولات و فرآیندها، سازمان نیازمند اتخاذ رویکری پیش‌فعّال برای ارزیابی و رسیدگی به ریسک‌ها خواهد بود، و نه تنها تکیه بر بازرسی‌ها.

بخش 4-4-1-۲ محصولات ایمنی

سازمان باید فرآیندهای مدوّنی برای مدیریت محصولات ایمنی محصولات و فرآیندهای تولید داشته باشد، که در صورت کاربرد باید شامل زیر باشد، امّا محدود به آنها نمی‌شود:
الف شناسایی الزامات  قانونی و مقرراتی قطعات ایمنی توسط سازمان؛
ب اطلاع‌رسانی الزامات بخش الف به مشتریان؛
پ تأییدیه‌های ویژه برای FMEA طراحی؛
ت شناسایی مشخصّات مربوط به ایمنی محصول؛
ث شناسایی و کنترل مشخصّات مربوط به ایمنی محصول و نقاط تولید؛
د تأییدیه‌های ویژه برای برنامه‌های کنترل و FMEA فرآیند؛
ذ برنامه‌های واکنشی 

• بخش جدیدی با الزامات توسعه‌یافته که به مسائل جاری و در حال بروز صنعت خودرو در مواجهه با محصولات و فرآیندهای ایمنی رسیدگی می‌نماید.

• سازمان (تأمین‌کننده) ملزم به داشتن فرآیندهایی مدوّن برای مدیریت محصولات ایمنی و فرآیندهای مربوطه خواهد بود.

• این بخش شامل موارد زیر است:
— شناسایی الزامات قانونی،
— شناسایی و کنترل مشخصّات مربوط به محصول ایمنی هم در حین طراحی و به هنگام تولید،
— تعریف مسئولیت‌ها،
— فرآیندهای تشدید،
— برنامه‌ی واکنش،
— گردش اطلاعات ضروری شامل مدیریت ارشد و مشتریان،
— دریافت تأییدیه‌های ویژه‌ برای FMEAها و برنامه‌های کنترل،
— اقدامات قابلیّت ردیابی محصولات، و
— تسرّی الزامات در سراسر زنجیره‌ی تأمین.

بخش ۵-۱-1-۱ مسئولیّت سازمان

سازمان باید خط مشی مسئولیّت‌پذیری شرکت را، شامل حداقل‌های خط مشی عدم‌رشوه‌خواری، یک کد رفتاری کارکنان، و خط‌مشی تشدید اخلاقی (خط‌مشی افشاگری) را تعریف و پیاده‌سازی نماید.

• در ایزو 9001 ویرایش 2015 مفهوم مسئولیت مدیریت به مجموعه‌ای از رفتارهای رهبری برای اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت گسترش یافته است.

• استاندارد IATF 16949 شامل الزام به خط مشی ضدِ رشوه خواری، یک کد رفتاری حرفه‌ای، و خط مشی تشدید اخلاقی برای رسیدگی به انتظارات توسعه‌ی بازار و دولتی به‌منظور یک‌پارچگی بهبود در مسائل اجتماعی و محیط زیستی در صنعت خودرو می‌باشد.

• این مسئولیّت و توانمندسازی در تمامی سطوح و وظایف تأمین‌کننده و (یا) سازمان بر پی‌گیری رویکردی اخلاقی و گزارش هر گونه رفتار غیر اخلاقی مشاهده‌شده بدون ترس از انتقام دلالت دارد.

بخش ۳-۱-۱-۵ مالکیّت فرآیندها

مدیریت ارشد باید مالکین فرآیند که مسئول مدیریت فرآیندهای سازمان و خروجی مربوطه هستند را مشخص نماید. مالکین فرآیند باید نقش خود را درک نموده و حائز صلاحیّت اجرای آن نقش باشند.

• استاندارد ISO TS 16949  به مسئولیت و تعهّد مدیریت اشاره نموده است، امّا در تضمین مدیریت برای درک نقش مالکین فرآیندها و واجد صلاحیّت بودن ایشان صراحت نداشته است.

• در IATF این الزام جدید به تصویب رسیده است تا از درک این انتظار توسط مدیریت؛ به طور خاص شناسایی مالکین فرآیندها و حصول اطمینان از این که ایشان می‌تواند نقش اختصاص یافته را به انجام رسانند؛ اطمینان حاصل شود.

• این الزام اختیار و مسئولیّت مالکین فرآیندها در رابطه با فعالیّت‌ها و نتایج فرآیندهایی که مدیریت می‌نمایند را به رسمّت می‌شناسد.

بخش ۴-۲-۷ صلاحیت ممیزین شخص دوّم

سازمان باید صلاحیت ممیزین انتخاب شده برای ممیزی طرف دوّم را به اثبات رساند. ممیزین طرف دوّم باید الزامات خاص مشتری برای احراز صلاحیّت ممیزین را تأمین نموده و حداقل صلاحیّت‌های اصلی زیر را به اثبات رسانند، از جمله درک:
الف رویکرد فرآیندی صنعت خودرو برای ممیزی، شامل تفکر مبتنی بر ریسک؛
ب الزامات قابل اجرای خاص سازمان و مشتری؛
پ الزامات قابل اجرای ایزو ۹۰۰۱ و IATF 1694 مربوط به دامنه‌ی ممیزی؛
ت فرآیند (فرآیندهای) تولید دارای کاربرد برای ممیزی، شامل FMEA و برنامه کنترل؛
ث الزامات قابل اجرای ابزار بنیادین مربوط به دامنه‌ی ممیزی؛
د چگونگی طرح‌ریزی، اجرا، تهیه‌ی گزارش، و بستن یافته‌های ممیزی.

• این بخش جدید به تشریح الزامات مورد نیاز در رابطه با ممیزین طرف دوّم برای حصول اطمینان از صحَت واجد صلاحیَت بودن ایشان برای انجام این نوع از ممیزی، ضمن تمرکز اصلی بر الزامات خاص مشتری، می‌پردازد.

• صلاحیّت‌های اصلی که در رابطه با ممیزین داخلی اعمال شده است، لااقل هم‌چنین باید در رابطه با ممیزین طرف دوّم نیز اعمال شود.

۳-۲-۳-۸ توسعه محصولات با نرم‌افزار تعبیه‌شده

سازمان باید فرآیندی برای تضمین کیفیت محصولات خود ضمن توسعه‌ی داخلی نر‌م‌افزار تعبیه‌شده استفاده نماید. یک روش ارزیابی توسعه‌ی نرم‌افزار باید به منظور بازنگری فرآیند توسعه نرم‌افزار توسط سازمان استفاده شده باشد. ضمن استفاده از اولویّت‌بندی مبتنی بر ریسک و تأثیر بالقوه بر مشتری، سازمان باید اطلاعات مدوّن از خودارزیابی توانایی توسعه‌ی نرم افزار را حفظ نماید.
سازمان باید توسعه نرم‌افزار در را در دامنه‌ی برنامه‌ی ممیزی داخلی خود در نظر گرفته باشد.

• این بند جدید، در خصوص الزامات ضروری برای سازمان‌های مسئول توسعه‌ی نرم‌افزارهای تعبیه‌شده و قابلیّت خودارزیابی توسعه‌ی نرم‌افزار در نظر گرفته شده است.

• سازمان‌ها باید از یک فرآیند برای تضمین کیفیت محصولات توسعه‌یافته با نرم افزار تعبیه شده داخلی استفاده نموده، و یک روش ارزیابی مناسب برای سنجش فرآیند توسعه‌ی نرم‌افزار داشته باشد.

• فرآیند توسعه‌ی نرم افزار نیز باید در دامنه‌ی برنامه‌ی ممیزی داخلی در نظر گرفته شده باشد. ممیز داخلی باید قادر به درک و ارزیابی اثربخشی روش ارزیابی رویکرد انتخابی سازمان برای توسعه‌ی نرم افزار باشد.

 ۱-۳-۲-۴-۸ محصولات خودرویی با نرم‌افزار تعبیه شده

سازمان باید تأمین‌کنندگان نرم‌افزار محصول محور خودرویی خود یا محصولات خودرو با نرم‌افزار تعبیه شده را ملزم به به پیاده‌سازی و حفظ فرآیندی برای تضمین کیفیت نرم افزار برای محصولات خود نماید.
روش‌شناسی ارزیابی توسعه‌ی نرم‌افزار باید به منظور ارزیابی فرآیند توسعه‌ی نرم‌افزار تأمین‌کننده استفاده شده باشد. با استفاده از اولویّت‌بندی مبتنی بر ریسک و تاثیر بالقوه‌ی آن بر مشتری، سازمان باید تأمین‌کننده را ملزم به حفظ اطلاعات مستند خودارزیابی قابلیّت نرم‌افزار نماید.

• این بخش جدید در رابطه با الزامات ضروری برای روش‌شناسی ارزیابی توسعه‌ی نرم‌افزار افزوده شده است.

• این الزامات هم‌راستا با آنچه که در بخش 8.3 ارائه شده است می‌باشد، اما این بخش به تسرّی به تأمین‌کننده‌ی رده پایین اشاره دارد.

 ۱-۴-۲-۴-۸ ممیزی‌های طرف دوّم

سازمان باید یک فرایند ممیزی طرف دوّم را در رویکرد مدیریت تأمین‌کنندگان خود در نظر گرفته باشد. ممیزی طرف دوّم ممکن است برای موارد زیر استفاده شده باشد:
الف ارزیابی ریسک تأمین‌کننده؛
ب پایش تأمین‌کننده؛
پ توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده؛
ت ممیزی محصول؛
ث ممیزی فرآیند.

بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک، از جمله الزامات ایمنی و (یا) قانونی محصول، عملکرد تأمین‌کننده، و سطح صدور گواهینامه‌ی سیستم مدیریت کیفیت، لااقل، سازمان باید معیار برای تعیین نیاز، نوع، تواتر، و دامنه‌ی ممیزی شخص دوّم را مستند نماید.
سازمان باید سوابق گزارش ممیزی طرف دوّم را حفظ نماید. چنانچه دامنه‌ی ممیزی طرف دوّم ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده باشد، در ادامه رویکرد باید هماهنگ با رویکرد فرآیندی خودرو باشد.
توجه راهنمایی می‌تواند از راهنمای ممیزی IATF و ایزو ۱۹۰۱۱ برداشت شود.

• این بخش جدید هم‌راستا با الزامات خاص مشتری در استاندارد IATF 16949 می‌باشد.

• ممیزی شخص دوّم باید به مسائل فراتر از سازمانِ متناسب با رشد توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت ایشان رسیدگی نماید.

• نمونه هایی از شرایطی که می تواند منجر به اجرای ممیزی طرف دوّم شود عبارتند از:ورودی‌های شاخص‌های عملکرد تأمین‌کننده؛ نتایج ارزیابی ریسک و پی‌گیری مسائل باز از ممیزی محصول و فرآیند؛ و آمادگی برای راه‌اندازی توسعه‌ی جدید.

• معیارهای سازمان در تعیین نیاز، نوع، تواتر، و دامنه‌ی ممیزی طرف دوم باید مبتنی بر تجزیه و تحلیل ریسک باشد.

۴-۱-۵-۸ تأیید پس از خاموشی

سازمان باید اقدامات لازم برای اطمینان از انطباق محصول با الزامات را پس از یک دوره‌ی برنامه‌ریزی‌شده یا برنامه‌ریزی‌نشده‌ی تعطیلی تولید تعریف و پیاده‌سازی نماید.

• یک الزام جدید برای تصدیق پس از خاموشی، یک‌پارچه‌سازی درس‌های آموخته شده‌ی صنعتی و (یا) بهترین تجربیّات معرفی می‌نماید.

• حسب اقتضاء اقدامات لازم بعد از دوره‌ی خاموشی باید درPFMEA ، برنامه‌های کنترل و دستورالعمل‌های نگهداری و تعمیرات پیش‌بینی شده باشد.

• باید یک رویکرد چندانتظامی برای شناسایی هر گونه اقدامات تکمیلی ضروری برای رسیدگی به حوادث غیرمنتظره‌ی منجر به خاموشی استفاده شده باشد.

۱-۱-۶-۵-۸ تغییر موقّت کنترل‌های فرآیند

سازمان باید فهرستی از کنتر‌ل‌های فرآیند، شامل بازرسی، اندازه‌گیری، آزمون و تجهیزات خطاناپذیرسازی‌شده شامل کنترل فرآیند اصلی و پشتیبانی تأیید شده یا روش‌های جایگزین، را شناسایی، تدوین و حفظ نماید.

سازمان باید فرآیندی را تدوین نماید که استفاده از روش‌های کنترل جایگزین را مدیریت نماید. سازمان باید در این فرآیند، بر اساس تجزیه و تحلیل ریسک (نظیر FMEA)، شدّت، و تأییدیه‌های داخلی اخذ شده پیش از پیاده‌سازی روش‌های جایگزین کنترل را در نظر گرفته باشد.

پیش از ارسال محصول بازرسی یا آزمایش شده با استفاده از روش‌های جایگزین، در صورت لزوم، سازمان باید تأییدیه مشتری (مشتریان) را کسب نموده باشد. سازمان باید فهرستی از روش‌های کنترل فرآیند جایگزین تصویب شده را که در طرح کنترل به آنها اشاره شده باشد را حفظ و بازنگری نماید.

دستورالعمل‌های کاری استانداردشده، باید برای هر روش کنترل فرآیند جایگزین در دسترس باشد. سازمان باید بهره‌برداری از کنترل فرآیند جایگزین را، لااقل، به منظور تصدیق پیاده‌سازی کار استاندارد شده با هدف بازگشت به فرآیند استاندارد عنوان شده در طرح کنترل در اوّلین زمان ممکن، به صورت روزانه بازنگری نماید. روش‌های نمونه عبارتند از موارد زیر، امّا محدود به آنها نمی‌شود:
الف ممیزی متمرکز روزانه کیفیت (به عنوان مثال، ممیزی فرآیند طبقه‌بندی‌شده، در صورت کاربرد)
ب جلسات رهبری روزانه

تصدیق راه‌اندازی مجدد برای یک دوره‌ی تعریف شده بر اساس شدّت و تأییدیه‌هایی مبتنی بر این امر که تمام ویژگی‌های تجهیزات یا فرآیندهای خطاناپذیرسازی شده به طور موثر ابقاء شده‌اند، مستندسازی شده‌اند.

سازمان باید قابلیّت ردیابی تمامی محصولات تولید شده با هر یک فرآیندها یا تجهیزات کنترل فرآیند جایگزین استفاده شده را پیاده‌سازی نماید. (به عنوان مثال، تأیید و نگه‌داری قطعه اوّل و آخرین قطعه‌ی هر شیفت)

• این نیاز جدید برای کنترل موقت از فرایند تغییر به مسائل تجربه شده توسط مشتریان IATF رسیدگی می‌نماید.

• سازمان باید یک لیست از کنترل فرآیند که شامل هر دوی کنترل‌های اصلی فرآیند (به عنوان مثال: محرّک خودکار مهره) و تأییدیه‌ی بازگشتی یا روش‌های جایگزین (به عنوان مثال: آچار گشتاور دستی) را شناسایی، تدوین و حفظ نماید. این لیست باید به‌طور منظم به‌روز شود تا منعکس‌کننده‌ی کنترل‌های جاری و تأیید شده‌ی فرآیند باشد.

• استفاده از روش‌های کنترلی جایگزین برای یک فرآیند در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین، از سازمان انتظار می‌رود که این فعالیّت‌ها را به طور مناسب مدیریت نماید.

 ۶-۱-۷-۸ اطلاع‌رسانی به مشتری

در صورتی که اقلام نامنطبق ارسال شده باشند، سازمان بلافاصله باید مشتری (مشتریان) را مطلع سازد. در ارتباطات اوّلیه باید مستندات دقیق این رویداد پی‌گیری شده باشد.

• در این بخش جدید ویژگی‌های یک الزام جدید صنعت خودرو برای رسیدگی به تغییرات در الزامات ایزو ۹۰۰۱ و رسیدگی به مسائل مربوط به نگرانی‌های مشتری  IATF OEM تشریح می‌شود.

• در عین حالی که اطلاع‌رسانی به مشتریان دو بار در ISO TS 16949 2009  ذکر شده است (بخش ۲-۳-۴-۷ پایش تأمین‌کننده: اطلاعیّه‌های مشتری در رابطه با شرایط ویژه و بخش ۱-۱-۲-۸ رضایت مشتری: اطلاعیّه‌های مشتری در رابطه با مسائل کیفیت و تحویل) امّا در یک بخش مستقل، به اطلاعیّه‌ی مشتری رسیدگی نمی‌شود.

• سازمان ملزم به اطلاع‌رسانی سریع به مشتری در صورت ارسال محصول نامنطبق برای ایشان، و پی‌گیری ضمن مستندسازی دقیق است.

 ۵-۲-۱۰ سیستم‌های مدیریت گارانتی

هنگامی که سازمان ملزم به فراهم‌سازی گارانتی برای محصول (محصولات) خود باشد؛ سازمان باید یک فرآیند مدیریت گارانتی را پیاده‌سازی نموده باشد. سازمان باید در این فرآیند روشی برای تجزیه و تحلیل قطعات گارانتی، (شامل NTF شناسایی‌شده بدون مشکل) در نظر گرفته باشد. هنگامی که توسط مشتری مشخص شده باشد، سازمان باید فرآیند مدیریت گارانتی مورد نیاز را پیاده سازی نماید.

• این موضوع الزام جدیدی مبتنی بر اهمیّت روزافزون مدیریت گارانتی و تحکیم الزامات خاص مشتریان IATF OEM است.

• فرآیند مدیریت ضمانت باید به تمامی الزامات خاص قابل اجرای مشتری رسیدگی نموده و آنها یک‌پارچه‌سازی نماید، و هنگامی که قابل اجرا باشد، روش‌های اجرایی تجزیه و تحلیل طرف ضمانت برای تصمیم‌گیری در رابطه با صحه‌گذاری عدم‌مشاهده‌ی مشکل (NTF) باید با مشتری توافق شده باشد.

 

الزامات تغییر یافته

۳-۱-۴ تعیین دامنه سیستم مدیریت کیفیت – تکمیلی
۲-۱-۱-۵ کارایی و اثربخشی فرآیند
۱-۳-۵ نقش‌ها، مسئولیت‌ها، و اختیارات سازمانی – تکمیلی
۲-۳-۵ مسئولیت و اختیار مربوط به الزامات محصول و اقدامات اصلاحی
۱-۲-۱-۶ تجزیه و تحلیل ریسک

۲-۲-۱-۶ اقدام پیش‌گیرانه
۳-۲-۱-۶طرح‌های اقتضایی
۱-۲-۲-۶ اهداف کیفیت و طرح‌ریزی تحقق آنها – تکمیلی
۱-۳-۱-۷ طرح‌ریزی کارخانه، تأسیسات و تجهیزات
۱-۱-۵-۱-۷ تجزیه و تحلیل سیستم اندازه‌گیری

۱-۲-۵-۱-۷ سوابق کالیبراسیون/ تصدیق
۱-۳-۵-۱-۷ آزمایشگاه داخلی
۱-۲-۷ صلاحیّت، تکمیلی
۲-۲-۷  صلاحیّت – آموزش حین کار
۳-۲-۳  صلاحیت ممیز داخلی

۱-۳-۷ آگاهی – تکمیلی
۱-۱-۵-۷  تدوین سیستم مدیریت کیفیت
۱-۲-۳-۵-۷ حفظ سوابق
۲-۲-۳-۵-۷ مشخصات مهندسی
۱-۱-۸ برنامه‌ریزی و کنترل عملیاتی – تکمیلی

۱-۱-۲-۸ ارتباط با مشتری – تکمیلی
۱-۲-۲-۸ تعیین الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی
۱-۱-۳-۲-۸ بازنگری الزامات محصولات و خدمات – تکمیلی
۳-۱-۳-۲-۸ امکان‌سنجی تولید توسط سازمان
۱-۱-۳-۸ طراحی و توسعه محصولات و خدمات – تکمیلی

۱-۲-۳-۸ طرح‌ریزی طراحی و توسعه – تکمیلی
۱-۳-۳-۸ ورودی‌های طراحی محصول
۲-۳-۳-۸ ورودی طراحی فرآیند ساخت
۳-۳-۳-۸ مشخصّات ویژه
۱-۴-۳-۸ پایش

۲-۴-۳-۸ صحّه‌گذاری طراحی و توسعه
۳-۴-۳-۸ برنامه نمونه‌ اولیّه
۴-۴-۳-۸ فرآیند تأیید محصول
۱-۵-۳-۸ خروجی‌های طراحی و توسعه – تکمیلی
۲-۵-۳-۸ خروجی طراحی فرآیند ساخت

۱-۶-۳-۸ تغییرات طراحی و توسعه – تکمیلی
۱-۱-۴-۸ کلیّات، تکمیلی
۲-۱-۴-۸ فرآیند انتخاب تأمین‌کنندگان
۳-۱-۴-۸ منابع مستقیم مشتری (همچنین شناخته‌شده تحت عنوان “خرید مستقیم”)
۱-۲-۴-۸ نوع و میزان کنترل – تکمیلی

۲-۲-۴-۸ الزامات قانونی و مقرراتی
۳-۲-۴-۸ توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده
۲-۴-۲-۸ پایش تأمین‌کننده
۵-۲-۴-۸ توسعه‌ی تأمین‌کننده
۱-۳-۴-۸ اطلاعات فراهم‌آورندگان بیرونی – تکمیلی

۱-۱-۵-۸ برنامه کنترل
۲-۱-۵-۸ دستورالعمل‌های کاری اپراتور استاندارد شده و استانداردهای دیداری
۳-۱-۵-۸ تصدیق تنظیمات راه‌اندازی
۵-۱-۵-۸ نگه‌داری بهره‌ور جامع
۶-۱-۵-۸ مدیریت ابزار تولید، آزمون، بازرسی و تجهیزات

۷-۱-۵-۸ زمان‌بندی تولید
۱-۲-۵-۸ شناسایی و ردیابی – تکمیلی
۱-۴-۵-۸ حفاظت – تکمیلی
۱-۵-۵-۸ بازخورد اطلاعات از خدمات
۲-۵-۵-۸ خدمات توافق‌شده با مشتری

۱-۶-۵-۸ کنترل تغییرات – تکمیلی
۱-۶-۸ ارائه‌ی محصولات و خدمات – تکمیلی
۲-۶-۸ بازرسی طرح و آزمون عملکردی
۳-۶-۸ مشخصات ظاهری
۴-۶-۸ تأیید و پذیرش انطباق محصولات و خدمات خارجی فراهم‌شده‌ی بیرونی

۵-۶-۸ انطباق قانونی و مقرراتی
۱-۱-۷-۸ مجوز ارفاقی مشتری
۲-۱-۷-۸ کنترل محصول نامنطبق و فرآیند- مشخص‌شده توسط مشتری
۳-۱-۷-۸ کنترل محصول مشکوک
۴-۱-۷-۸ کنترل محصول دوباره‌کاری‌شده

۵-۱-۷-۸ کنترل محصول تعمیر شده
۷-۱-۷-۸ تغییر وضعیّت عدم‌انطباق‌ها
۱-۱-۱-۹ پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای تولید
۲-۱-۱-۹ شناسایی ابزار آماری
۳-۱-۱-۹ استفاده از مفاهیم آماری

۱-۲-۱-۹ رضایت مشتری – تکمیلی
۱-۳-۱-۹  اولویّت‌بندی
۱-۲-۲-۹ برنامه‌ی ممیزی داخلی
۲-۲-۲-۹ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت
۳-۲-۲-۹ ممیزی فرآیند ساخت

۴-۲-۲-۹ ممیزی محصول
۱-۱-۳-۹ بازنگری مدیریت – تکمیلی
۱-۲-۳-۹ ورودی‌های بازنگری مدیریت – تکمیلی
۱-۳-۳-۹ خروجی‌های بازنگری مدیریت – تکمیلی
۳-۲-۱۰ حل مسئله

۴-۲-۱۰ خطاناپذیرسازی
۶-۲-۱۰  تجزیه و تحلیل شکایت مشتری و آزمون خرابی در عرصه‌ی مصرف
۱-۳-۱۰ بهبود مدوام – تکمیلی

الزامات انتقال یافته

۱-۴-۱-۷ محیط اجرای فرآیندها – تکمیلی
۲-۱-۸ رازداری
۲-۱-۳-۲-۸ مشخصات ویژه‌ی طراحی محصول
۲-۲-۳-۸ مهارت‌های طراحی محصول
۶-۶-۸ معیار پذیرش

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

2 دیدگاه

 1. با سلام و تقدیم احترام خدمت شما
  بابت مطالب فوق العاده مفید و بروز شما در سایت سپاسگزارم .
  در خصوص ارائه مشاوره جهت اعمال تغییرات استاندارد IATF 16949 برنامه ای دارید یا نه ؟ لطفا در صورت صلاحدید در این خصوص توضیحاتی ارسال فرمایید .
  با تشکر – علیزاده نماینده مدیریت شرکت ****

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای علیزاده
   با سلام و احترام
   خوشحالم که مطالب وب‌سایت رضایت شما را فراهم آورده است.
   تا سه روز از روزهای کاری هر هفته‌ی من به مشاوره در زمینه‌ی سبستم‌های مدیریت کیفیت از جمله انتقال به IATF 16949 اختصاص دارد. دوره‌ی جدید پروژه‌های مشاوره تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ نهایی و از مهر ماه ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد. چنانچه شما در رابطه با لزوم دریافت خدمات مشاوره در سازمان خود اطمینان دارید، می‌توانید برای تصمیم‌گیری خلاصه‌ی سوابق شغلی و ویژگی‌های همکاری را از طریق تلگرام متصل به شماره‌ی ۰۹۱۲۳۶۵۰۳۲۸ استعلام فرمایید.
   باز هم به سایت ما مراجعه فرمایید و با ارائه‌ی بازخوردهای ارزشمندتان رهنمون ما در ادامه‌ی مسیر باشید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *