خانه / فرآیند انتقال / ایزو ۹۰۰۱ در زنجیره‌ی تأمین

ایزو ۹۰۰۱ در زنجیره‌ی تأمین

چگونه می‌توانید مطمئن شوید که تأمین‌کننده آنچه را شما از ایشان انتظار دارید درک نموده است، و به طور مداوم قادر به ارائه‌ی دائمی محصولات و خدماتی است که نیازها و انتظارات شما را برآورده می‌سازد؟
آیا تأمین‌کننده می‌تواند ادعا کند که محصولات یا خدمات ارائه شده الزامات ایزو ۹۰۰۱ را برآورده ساخته‌اند؟
پی‌گیری نارضایتی از عملکرد ضعیف تأمین‌کنندگان دارای گواهینامه‌ی ایزو ۹۰۰۱ در چه روالی انجام می‌شود؟

برای دریافت پاسخ این مجموعه از پرسش‌ها، با این مقاله ما را همراهی فرمایید.

ایزو ۹۰۰۱  یک استاندارد بین‌المللی است که به الزامات مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان می‌پردازد. این استاندارد، بخشی از خانواده‌ی استانداردهای منتشر شده توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) بوده و اغلب به عنوان سری ایزو ۹۰۰۰ یا خانواده‌ی ایزو ۹۰۰۰ شناخته می‌شود.

به همین دلیل، ممکن است گاهی اوقات از تأمین‌کنندگان خود شنیده باشید که با ایزو ۹۰۰۰ گواهی شده‌اند یا دارای سیستم مدیریت سازگار با ایزو ۹۰۰۰ هستند.  این موضوع به طور معمول این معنی است که ایشان مدعی برآورده‌سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت در انطباق با الزامات ایزو 9001 هستند که تنها استاندارد خانواده‌ی ایزو ۹۰۰۰ است که می‌تواند به منظور ارزیابی انطباق استفاده شود. با این توصیف، درک این موضوع مهم است که ایزو سازمان توسعه‌دهنده و منتشرکننده‌ی استاندار است. ایزو سازمان‌ها را گواهی نمی کند و این امر در ادامه‌ی این نوشته تشریح خواهد شد.

هدف ایزو ۹۰۰۱ ارائه‌ی مجموعه ای از الزامات است که اگر به طور موثر اجرا، شوند به شما اطمینان خواهد داد که تأمین‌کنندگان شما همواره می‌توانند محصولات و خدماتی را ارائه نمایند که:
نیازها و انتظارات شما را برآورده سازند.
مطابق با مقررات دارای کاربرد باشند.

ایزو ۹۰۰۱ چیست؟              

ایزو ۹۰۰۱ رویکردی مبتنی بر ریسک (پیش‌گیرانه) دارد که طیف گسترده ای از موضوعات را در بر می‌گیرد، از جمله تعهّد مدیران ارشد تأمین‌کنندگان به کیفیت، مشتری مداری، کفایت از منابع، صلاحیّت کارکنان، مدیریت فرآیند (برای تولید، ارائه‌ی خدمات و فرآیندهای اداری و پشتیبانی مربوطه)، طرح‌ریزی کیفیت، طراحی محصولات و خدماتی که ارائه می‌نمایند، بازنگری سفارشات دریافتی، خرید، پایش و اندازه‌گیری مناسب فرآیندها، الزامات اطمینان از انطباق محصولات و خدمات، فرآیندهای مربوط به حل و فصل شکایت‌های مشتری، اقدامات اصلاحی و الزامات پیش‌برنده‌ی بهبود. در نهایت و نه به‌عنوان عامل مهم‌تر، تأمین‌کنندگان ملزم به پایش برداشت شما در مورد کیفیت محصولات و خدمات فراهم شده از سوی ایشان هستند.

ایزو ۹۰۰۱ الزامات مربوط به مشخصّات فنّی محصولات یا خدماتی که در حال خرید آنها هستید را تعریف نمی‌کند. این استاندارد دستیار شما برای ایجاد نیازها و انتظارات روشن شما از تأمین‌کنندگان‌تان است. برای مثال، شما ممکن است در رابطه با محصولات و خدمات به مشخصّات فنّی، نقشه‌ها، استانداردهای ملی و بین‌المللی، لیست تأمین‌کنندگان یا در موارد مقتضی سایر مدارک ارجاع دهید.

این امر به این معنی است که خود تأمین‌کننده یک رویکرد نظام‌مند مدیریت کیفیت ایجاد نموده است و کسب و کار خود را به منظور حصول اطمینان از این که نیازهای شما را به وضوح درک‌ شده، مورد توافق بوده و برآورده شده است؛ مدیریت می‌نماید. در عین حال، بیانیه‌ی انطباق با ایزو ۹۰۰۱  نباید جایگزین اظهارنامه یا بیانیه‌ی انطباق محصولات یا خدمات در نظر گرفته شود.

معنای انطباق با ایزو ۹۰۰۱ چیست؟
چگونه ایزو ۹۰۰۱ در انتخاب یک تأمین‌کننده به ما کمک می‌کند؟

ایزو ۹۰۰۱ برخی الزامات ضروری برای فرآیند خرید که شامل شما به عنوان مشتری می‌باشد را فراهم می‌نماید.

این الزامات به موضوعات زیر رسیدگی می‌نماید:
الزامات مربوط به اطلاعات خرید که شما باید برای درک واضح نیازهایتان توسط تأمین‌کنندگان به ایشان ارائه نمایید.
هر تأییدیه‌ی خاص که ممکن است برای تصدیق برآورده‌سازی الزامات محصولات و خدمات تأمین‌شده ضروری باشد و هر گونه پایش یا بازرسی که شما ممکن است در محل تأمین‌کننده الزام نمایید، ایفای نقش مهمی از سوی شما برای تأمین‌کننده‌ در رابطه با آن چیزی است که شما در واقع آن را می‌خواهید. ممکن است شما نیازمند مشورت با کارکنان بخش فنّی (کاربران واقعی) این فرآیند باشید.

اگر شما این کار را به انجام نرسانید، شما ممکن است محصول یا خدمتی را دریافت نماییدکه پاسخگوی تمام نیازهای اعلام شده و الزامات قانونی قابل اجرا باشد، امّا برای کاربرد مورد نظرتان کاملاْ نامناسب باشد. بنابراین، قبل از هر چیزی، شما باید بر تعیین نیازهای خود در رابطه با کاربرد مورد نظر محصولات یا خدمات تمرکز نمایید.

برای کمک به این امر، شما ممکن است موارد زیر را در نظر بگیرید:
محصول یا خدمات مشخصّی که شما در حال خرید آن هستید، چیست؟
چه تأثیری بر کسب و کار شما دارد؟
ریسک‌های کسب و کار شما، چنانچه مشکلی با این محصول یا خدمات وقوع یابد، چیست؟
چگونه می‌توانید اطمینان یابید که این محصول یا خدمتی که دریافت خواهید نمود، نیازهای واقعی شما را برآورده خواهد ساخت؟
در مورد خوش‌نامی و عملکرد سابق تأمین‌کننده چه می‌دانید؟
چه سطحی از انطباق توانایی تأمین‌کننده برای انطباق با محصولات و خدمات بر یک پایه‌ی هماهنگ را نیاز دارید؟
اگر شما تصمیم گرفته‌اید که انطباق با ایزو ۹۰۰۱ مهم است (بر اساس ارزیابی شما از ریسک‌های مرتبط با محصولات و خدماتی که در حال خرید آنها هستید)، چگونه می‌توانید اطمینان یابید که تأمین‌کننده دارای یک سیستم مدیریت کیفیت در انطباق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ است؟
آیا محصولات و خدمات شما نیازمند پوشش در سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کنندگان هستند؟ (شما ممکن است نیاز به یک نسخه از گواهی واقعی تأمین‌کننده‌ی خود یا اعلامیه‌ی تطابق برای این منظور داشته باشید)

چگونه می‌تواند اعتماد داشته باشید که تأمین‌کنندگان در انطباق با ایزو ۹۰۰۱ هستند؟

راه‌های مختلف که ضمن آن تأمین‌کنندگان می‌توانند ادعا کنند که سیستم مدیریت کیفیت ایشان مطابق با الزامات ایزو 9001 می‌باشد. این موارد عبارتند از:

بیانیه‌ی انطباق تأمین‌کنندگان: بیانیه‌‌ی تنظیم شده توسط خود تأمین‌کننده که ضمن آن خود تأمین‌کننده بیان می‌نماید که سیستم مدیریت کیفیت ایشان، الزامات ایزو ۹۰۰۱ را برآورده می‌سازد، که معمولاً با امضاء قانونی الزام آور پشتیبانی می‌شود. این بیانیه می‌تواند مبتنی بر ممیزی داخلی سیستم تأمین‌کننده، ممیزی طرف دوّم یا ممیزی شخص ثالث باشد.

ارزیابی شخص دوّم: تأمین‌کننده به طور مستقیم توسط مشتری خود ارزیابی شده است (به عنوان مثال توسط خود شما به‌عنوان مشتری یا با یکی دیگر از مشتریان که به خوش‌نامی دارای اعتبار هستند) در صورتی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ و الزامات خاص شما باشد.  گاهی اوقات قرارداد (تجاری – تجاری) در تعاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارزیابی شخص ثالث (اغلب به عنوان ثبت و صدور گواهینامه نامیده می شود): منبع خود از یک شخص ثالث بی‌طرف (یک مرجع ثبت و (یا) صدور گواهینامه) به منظور ارزیابی تصدیق انطباق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ استفاده نموده است.
این شخص ثالث پس از کسب شرایط مربوط به گواهی تأمین‌کننده‌ی شما، دامنه‌ی سیستم مدیریت کیفیت را تعیین، و انطباق آن با ایزو ۹۰۰۱ را تصدیق می‌نماید.

کسب اعتماد تکمیلی ممکن است از درستی این‌که برخی مراجع صدور گواهینامه (ثبت) به به رسمیّت شناخته شدن استقلال و صلاحیّت این مراجع صدور گواهینامه برای انجام فرآیند صدور گواهینامه معتبر، از طریق نهادهای اعتبار بخشی ملّی و بین‌المللی تصدیق شود. بسیاری از موسسات معتبر ترتیبات چند جانبه‌ای در پوشش انجمن بین‌المللی اعتباردهی (IAF) برای ترویج شناخت متقابل در سراسر جهان در حمایت از سازمان تجارت جهانی (WTO) اصول تجارت آزاد پیش‌بینی نموده‌اند. به توضیحات زیر توجه داشته باشید:

انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF)
انجمن IAF یک انجمن از نهادهای اعتباربخشی و سایر طرف‌های ذی‌نفع از سراسر جهان است که برای ترویج اعتماد و هماهنگی در زمینه‌ی فرآیند رسمی ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ همکاری می‌نمایند.

طرف اعتباربخشی
فرآیند اعتباربخشی اعتماد بیشتری فراهم می‌آورد: که مرجع صدور گواهینامه دارا ی صلاحیّت بوده و هماهنگی لازم برای صدور گواهینامه ایزو 9001 را داراست. اعتباربخشی معمولا توسط موسسات معتبر ملی یا منطقه‌ای انجام می‌شود، و علامت مجوز رسمی ابشان در گواهینامه قابل مشاهده است.

مرجع ثبت و (یا) صدور گواهینامه
یک روش معمول برای تأمین‌کننده برای اثبات انطباق با ایزو ۹۰۰۱ از طریق یک فرآیند صدور گواهینامه مستقل (شخص ثالث) است. یک مرجع صدور گواهینامه (گاهی اوقات به عنوان “ثبت گواهیناه” شناخته می شود) یک ممیزی از تأمین‌کننده به انجام رسانده و چنانچه تمامی شرایط مناسب باشد، گواهینامه‌ی انطباق را صادر می‌نماید.

سازمان (تأمین‌کننده‌ی شما)
اگر شما تأمین‌کننده را به خوبی می‌شناسید و به ایشان اعتماد دارید، ممکن است (بیانیه‌ی انطباق با ایزو ۹۰۰۱) برای پذیرش انطباق از سوی شما کفایت داشته باشد. به عنوان جایگزین، شما ممکن است تأمین‌کننده‌ی خود را ضمن ممیزی خودتان یا تکیه بر ممیزی انجام شده توسط سایر مشتریان معتبر دیگر، انتخاب نمایید. این ممیزی‌ها تحت عنوان (ممیزی‌های طرف دوّم) شناخته می‌شوند.

مشتری (خود شما)
شما سازمانی هستید که کالا یا خدمات را از تأمین‌کننده خریداری می‌نمایید.
شما نیاز داردید که به روشنی مطمئن شوید که ایشان آنچه که شما خواسته را تأمین می‌نمایند. وابسته به اینکه تا چه حدّی نأمین‌کننده‌ی خود را می‌شناسید، اعتمادی که به کیفیت اقلام ایشان دارید، و اهمیت محصولات ایشان برای کسب و کار شما، حتّی ممکن است شما نیاز به اثبات انطباق با ایزو ۹۰۰۱ در تمامی موارد نداشته باشید.

توجه داشته باشید که  ایزو ۹۰۰۱ به تازگی تجدید نظر شده است (شهریور ۱۳۹۵) و گر چه ایزو ۹۰۰۱ دارای برخی تغییرات رویکردی در مقایسه با ویرایش 2008 می‌باشد، اهداف کلان به همان شکل حفظ شده‌اند و انطباق با هر دو نسخه باید سطوح مشابهی از اعتماد در سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کنندگان را  ارائه نمایند. انجمن بین‌المللی اعتباردهی یک دوره‌ی هم‌زمانی برای دو نسخه از استاندارد تا شهریور ۱۳۹۷ تعریف نموده است، که در طی آن گواهی‌نامه‌های معتبر صادر شده بر مبنای ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۰۸ و ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ هر دو معتبر شناخته می‌شوند.

آیا تأمین‌کننده می‌تواند ادعا کند که محصولات یا خدمات ارائه شده الزامات ایزو ۹۰۰۱ را برآورده ساخته‌اند؟

خیر. مراجعه به ایزو ۹۰۰۱  بیانگر این است که تأمین‌کننده دارای یک سیستم مدیریت کیفیت (و نه محصول یا خدمت) در انطباق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ می‌باشد.
همانطور که قبلاً نیز بیان شد، این امر باید به شما اعتماد دهد که تأمین‌کننده به طور دائم محصولات و خدماتی منطبق ارائه می‌نماید. ایزو ۹۰۰۱ تأمین‌کنندگان را ملزم به پایش سطح رضایت مشتریان خود (که شامل شما نیز می‌شود) و دریافت بازخوردهای مشتریان برای بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت می‌نماید.

در صورت بروز نارضایتی، چه باید کرد؟

در صورتی که شما از محصولات یا خدماتی که دریافت می‌نمایید خشنود نیستید، شما باید پیش از هر اقدامی این موضوع را به تأمین‌کننده‌ی خود انتقال دهید. شما معمولاً این کار را از طریق کانال‌های ارتباطی فنّی و (یا) تجاری معمول به انجام می‌رسانید. تأمین‌کننده‌ی شما موظف به رسیدگی به شکایت‌تان است و باید اقدامات مناسب برای جلوگیری و کاهش احتمال وقوع مجدد را اتخاذ نماید.
با این حال، چنانچه شما از عملکرد کلی تأمین‌کننده‌ی خود رضایت ندارید (به عنوان مثال اگر ایشان هم‌چنان محصولات و خدمات نامنطبق ارائه می‌نمایند، به شکایت شما رسیدگی نمی‌کنند، یا اقدامات اصلاحی ایشان نامناسب باشد) بنابراین مشکلات در سیستم مدیریت کیفیت ایشان ریشه دارد.
مبتنی بر پاسخی که دریافت می‌نمایید، شما باید آگاه باشید که می‌توانید شکایت خود را از طریق مراحلی که در زیر توضیح داده شده‌اند تشدید نمایید:

۱) چنانچه تأمین‌کننده‌ی شما دارای یک سیستم مدیریت کیفیت است مطابق با الزامات ایزو ۹۰۰۱ باشد، ایشان ملزم به ایجاد کانال‌های ارتباطی برای پایش رضایت مشتری، دستیابی به بازخورد مشتری و حل‌و‌فصل شکایت‌های ایشان هستند. شما باید یک شکایت رسمی با استفاده از این کانال‌های ارتباطی ایجاد نمایید.

۲) اگر شما هنوز هم پاسخ تأمین‌کننده‌ی شما رضایت‌بخش نباشد، و چنانچه ایشان توسط یک نهاد مستقل (شخص ثالث) ثبت و صدور گواهینامه تأیید شده باشند، شما باید موضوع را به توجه مرجع صدور گواهینامه به ایشان انتقال دهید.

شما می‌توانید نام مرجع صدور گواهینامه را با دیدن گواهی‌نامه‌ی تأمین‌کننده خود پیدا کنید. مرجع صدور گواهینامه در ممیزی‌های مراقبتی خود از سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده‌ی شما به موضوع رسیدگی خواهد نمود، یا در موارد بحرانی، ممکن است تصمیم به انجام تحقیقات خاص تکمیلی بگیرد.

۳) اگر شما یک پاسخ رضایت‌بخش از مرجع صدور گواهینامه دریافت نکردید، و چنانچه آن سازمان معتبر است (شکل 1)، شما باید به مرجع مجوز رسمی ذی‌ربط شکایت نمایید. جزئیات هر مجوز رسمی در گواهی‌نامه‌ی ایزو ۹۰۰۱ تأمین‌کننده‌ی شما قابل دستیابی است. اگر شما در گرفتن این اطلاعات مشکل داشته باشید، می‌توانید فهرستی از مؤسسات معتبر عضو انجمن بین المللی اعتباردهی  IAF را وب سایت (www.iaf.nu) ببینید.

۴) اگر شما احساس می‌کنید که واکنش رضایت‌بخشی از مرجع مجوز رسمی دریافت نکرده‌اید، و اگر آن سازمان عضو انجمن بین المللی اعتباربخشی IAF باشید (شکل 1 را ببینید)، شما می‌توانید به IAF (www.iaf.nu) شکایت نمایید.

به یاد داشته باشید که هیچ کدام از اقدامات بالا بر حقوق قانونی شما به عنوان خریدار تاثیر نمی‌گذارد و ممکن است حسب اقتضا اقدامات قانونی علیه تأمین‌کننده را جایگزین نمایید، یا به صورت موازی، از مسیرهای فوق‌الذکر استفاده نمایید. روشی شما برای انجام این کار ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

جمع‌بندی

ایزو ۹۰۰۱ پایه‌ی مفیدی برای سازمان‌هاست که ایشان را قادر به اثبات این امر که ایشان در حال مدیریت کسب‌و‌کارشان برای دستیابی به اهداف سازگار برای کیفیت محصولات و خدمات مناسب هستند.

راه‌های مختلفی وجود دارد که ضمن آن تأمین‌کننده می‌تواند مدعی انطباق با ایزو ۹۰۰۱ باشد، و شما نیازمند اعتماد به روش انتخابی فراهم شده توسط تأمین‌کننده  در سطحی قابل قبول هستید.

اگر عملکرد تأمین‌کننده شما را راضی نمی‌کند، شما باید بازخورد مناسبی برای ایشان فراهم آورید. آموختن از شکایت‌ها به سازمان به بهبود عملکرد آتی سازمان‌ها کمک می‌کند و این همان چیزی‌ است که ایزو ۹۰۰۱ می‌خواهد.

علاوه بر اطلاعات فراوان در خانواده‌ی ایزو ۹۰۰۰ در بخش استانداردهای مدیریت در وب‌سایت ایزو، استانداردهای ملّی منابع بیشتری را فراهم می‌آورد.

راهنمایی بالا در اصل ترجمه‌ی نوشته‌ی اصلی توسط گروه مشاوره‌ی ایزو ۹۰۰۰ توسعه داده شده است که متشکل از نمایندگانی از کمیته‌ی فنّی ایزو ۱۷۶ (کمیته‌ی مسئول توسعه و حفظ استانداردهای خانواده‌ی ایزو ۹۰۰۰)، کمیته‌ی ارزیابی انطباق ایزو  (ISO CASCO)، کمیته‌ی خط مشی مشتریان و انجمن بین المللی اعتباربخشی IAF بوده است. این متن با در نظر گرفتن انتشار ایزو ۹۰۰۱ ویرایش ۲۰۱۵ در شهریور ۱۳۹۵ به‌روزآوری شده است

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

5 دیدگاه

 1. سلام آقای موسوی. چگونه می توان اصالت و اعتبار مدارک ISO TS 16949 را تصدیق نمود.

 2. جناب آقای مهندس موسوی
  سلام
  ایا برای واحد صنعتی که اخیرا میخواهد به جرگه تامین کنندگان قطعات و مجموعه های خودرو بپیوندد بایستی استاندارد IATF 16949 را استقرار داد و یا طبق روال قبل استاندارد ISO/TS 16949 را جاری ساخت؟
  به طور کلی آیا استاندارد ISO/TS 16949 و آخرین ویرایش آن در حال انقضا کامل است و بجای آن IATF 16949 جایگزین می شود؟
  با سپاس از لطف شما

  • جناب آقای توحیدنژاد. با سلام و احترام، از توجه شما به مطالب وب‌سایت بی‌نهایت سپاسگزارم.
   استاندارد ISO TS 16949 آخرین ماه‌های اعتبار خود (حدود 7 ماه) برای تمامی ممیزی‌ها (صدور، تمدید اعتبار و مراقبتی) را سپری می‌نماید. ما در دوره‌ی گذار هستیم و توجه داشته باشید گواهینامه‌ها‌ی استاندارد ISO TS 16949 پس از ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ اعتبار نخواهد داشت؛ البته تا دهم مهر ۱۳۹۶ ممیزی بر اساس ISO TS 16949 امکان‌پذیر است، امّا اعتبار گواهینامه‌های صادره کمتر از یک‌سال خواهد بود! بنابراین توصیه می‌‌شود انتقال در سال 1396 را بر مبنای IATF 16949 به انجام رسانید تا گواهینامه‌ای با اعتبار سه ساله دریافت فرمایید و مهم‌تر از آن از مزایای این ویرایش از استاندارد بهره‌مند شوید.
   مطالعه‌ی لینک‌های زیر می‌توانند مفید واقع شوند:
   راهبُرد انتقال به استاندارد IATF 16949
   پرسش و پاسخ استاندارد IATF 16949
   برای شما همکار گرانقدر بهترین‌ها را آرزومندم.

 3. با سلام مجدد
  ببخشید بنده در مورد نقش مدیریت دانش در ایزو 9001 مقاله میخاستم لطف میکنید اگر امگانش هست راهنماییم کنید.با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *