خانه / الزامات ISSR / اهداف کیفی و طرح‌ریزی تحقّق آنها

اهداف کیفی و طرح‌ریزی تحقّق آنها

هدف از تدوین این مجموعه از نوشته‌ها، تسهیل تحقّق اهداف استاندارد بین‌المللی IATF 16949 شامل بهبود مداوم، تأکید بر پیش‌گیری از نقص و کاهش نوسانات و اتلاف‌ها از طریق پیاده‌سازی کارا و اثربخش الزامات خاص تأمین‌کنندگان گروه صنعتی ایران خودرو موسوم به ISSR (ویرایش اردیبهشت ۱۳۹۷) می‌باشد.

با کاربُرد عملیّاتی این راهنمایی‌ها، سازمان‌ها می‌توانند نسبت به خودارزیابی وضعیّت جاری سیستم‌های مدیریت‌شان در مقابل الزامات خاص ISSR اقدام نمایند تا تمامی ‌ریسک‌ها و فرصت‌های بالقوه و بالفعل در مسیر پیاده‌سازی الزامات ISSR را شناسایی نمایند؛ و در نتیجه اقدامات لازم به منظور رفع یا کنترل آنها را اتخاذ و اجرا نمایند.

این کتاب الکترونیک شامل نظرات این‌جانب (سیّد مجتبی موسوی) است و راهنمایی‌های ارائه شده در آن توسط هیچ طرف بیرونی -چه کارشناسان گروه صنعتی ایران خودرو و چه نمایندگان شرکت‌های صدور گواهینامه (CB)- بازخوانی؛ و در نتیجه تأیید یا رد نشده است. از این رو از تمامی اساتید و همکاران گران‌قدر درخواست می‌شود که با بیان نظرات، اصلاحیّه‌ها و بازخوردهای ارشمندشان، یاری‌گر ما برای تحقّق هدف پیشِ رو داشته باشند. 

 ۱٫۲٫۲٫۶ اهداف کیفیت و طرح‌ریزی جهت دستیابی به آنها، موارد تکمیلی

از آنجا که اهداف کیفی مرتبط با ‌تأمین‌کنندگان به صورت سالانه توسط مشتری به‌روزرسانی ‌می‌گردد، سازمان باید ضمن ‌اطّلاع از استراتژی‌ها، شاخص‌ها، اهداف و برنامه‌های صنعت خودرو و به ویژه گروه صنعتی ایران خودرو، سالانه این استراتژی‌ها و اهداف جدید را آنالیز نموده و اقدامات مناسبی را جهت رسیدن به آن اجرا نماید. اهداف کیفی باید توسط سازمان به تأمین‌کنندگان آن نیز تسرّی یابد ضمن اینکه اهداف تعیین شده برای این ‌تأمین‌کنندگان باید با اهداف مشتری سازگار باشد.

تذکّر: دستیابی به ضایعات صفر باید جز رویکردهای کلان سازمان باشد.

سازمان باید رابطه بین اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی خود را در قالب یک ماتریس ‌ارائه نماید، همچنین سازمان باید پروژه‌های سالانه خود را اولویّت‌بندی نموده و ارتباط منطقی میان پروژه‌های فعّال خود با شاخص‌های کلیدی عملکرد و (یا) شاخص‌های سطوح پایین‌تر برقرار نماید.

یادآوری ۱: نمونه‌ای از ماتریس رابطه میان اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی سازمان در پیوست ۱ قابل مشاهده ‌می‌باشد.
یادآوری ۲: سازمان ‌می‌تواند از استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ جهت مدیریت پروژه‌های خود استفاده نماید.

متن تغییرات نسبت به ویرایش سابق الزامات خاص (SSR2)
۱٫۱٫۲ بسط و گسترش اهداف و استراتژی‌ها

حدف شده‌ها به رنگ قرمز خط خوده‌اند و ویرایش جدید با رنگ سبز زیر خط داد مشخّص شده‌اند.
سازمان باید دارای ساز و کار مناسب به منظور  از آنجا که اهداف کیفی مرتبط با ‌تأمین‌کنندگان به صورت سالانه توسط مشتری به‌روزرسانی ‌می‌گردد، سازمان باید ضمن ‌اطّلاع از استراتژی‌ها، شاخص‌ها، اهداف و برنامه‌های صنعت خودرو و به ویژه ایران خودرو/ ساپکو گروه صنعتی ایران خودرو به عنوان مشتری اصلی خود داشته باشد، سالانه این استراتژی‌ها و اهداف جدید را آنالیز نموده و اقدامات مناسبی را جهت رسیدن به آن اجرا نماید. اهداف کیفی باید توسط سازمان به تأمین‌کنندگان آن نیز تسرّی یابد ضمن اینکه اهداف تعیین شده برای این ‌تأمین‌کنندگان باید با اهداف مشتری سازگار باشد.

نکته تذکّر: دستیابی به ضایعات صفر باید جز رویکردهای کلان سازمان باشد.

اهداف و شاخص‌های تعیین شده، باید به گونه‌ای تعریق و هدف‌گذاری شوند که با دستیابی به آنها علاوه بر آنکه اهداف کلان سازمان محقق می‌شود، اهداف و شاخص‌های سازمان مشتری را در صورت اعلام پشتیبانی نماید. (پیوست شماره ۱)

برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: PPM (ایران خودرو و ایساکو)، امتیاز عملکرد کیفی، امتیاز عملکرد کلّی، کاهش هزینه‌های گارانتی، کاهش هزینه‌های برگشتی قطعات، ضایعات، دوباره‌کاری داخلی.

سازمان باید برنامه‌های سالانه‌ی دستیابی به اهداف شاخص‌ها را تنظیم، اجرا و مورد پایش قرار دهد.

 سازمان باید رابطه بین اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی خود را در قالب یک ماتریس ‌ارائه نماید، همچنین سازمان باید پروژه‌های سالانه خود را اولویّت‌بندی نموده و ارتباط منطقی میان پروژه‌های فعّال خود با شاخص‌های کلیدی عملکرد و (یا) شاخص‌های سطوح پایین‌تر برقرار نماید.

یادآوری ۱: نمونه‌ای از ماتریس رابطه میان اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی سازمان در پیوست ۱ قابل مشاهده ‌می‌باشد.
یادآوری ۲: سازمان ‌می‌تواند از استاندارد ایزو ۱۰۰۰۶ جهت مدیریت پروژه‌های خود استفاده نماید.

شرح تغییرات

این الزام تغییریافته‌ی ۲-۱-۱ ویرایش سابق تحت عنوان بسط و گسترش اهداف و استراتژی‌ها می‌باشد.
ارائه اهداف کیفی مربوط به تأمین‌کنندگان به مشتری ارجاع داده شده است تا هم توسط سازمان و هم توسط تأمین‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرند. شیوه‌های دریافت و برنامه‌های تحقق آنها گسترش یافته است، و رویکرد دستیابی به ضایعات صفر و ارتباط میان پروژه‌های جاری و اهداف از ویرایش سابق انتقال داده شده‌اند.

نکات کلیدی

این الزام بر پایه‌ی اصول تمرکز بر مشتری، رهبری، رویکرد فرآیندی، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و مدیریت ارتباطات بنا نهاده شده است. این الزام از این رو دارای اهمیّت ویژه‌ای است که بدون راهبُردهای تنظیم شده با راهبُردهای مشتری و توسعه‌ی آنها در سطح تأمین‌کنندگان، سازگاری زنجیره‌ی تأمین با مشتری اطمینان‌بخش نخواهد بود.

روش طرح‌ریزی

این مجموعه از الزامات می‌توانند در فرآیند متناظر مدیریت راهبُردی در نظر گرفته شوند، ضمن این‌که باید به راهبُردها، شاخص‌ها، اهداف و برنامه‌های صنعت خودرو و گروه صنعتی ایران خودرو باید به‌عنوان بخشی از ورودی‌های این فرآیند رسیدگی شده باشد.

هم‌چنین مراحل دریافت، اجرا و انتقال آن در سطح تأمین‌کنندگان از ارتباطات مهمی است که باید در مدیریت ارتباطات این فرآیند و هم‌چنین فرآیند متناظر مدیریت تأمین‌کنندگان مورد توجه قرار گرفته باشد. در همین رابطه باید الزامات متناظر از تأمین‌کنندگان نیز مطالبه شده باشد.

ماتریس ارتباطات بین اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی باید به عنوان خروجی فرآیند متناظر مدیریت راهبُردی در نظر گرفته شود. هم‌چنین ممکن است سازمان از ماتریس مشابهی که ستون‌های آن شاخص‌های کلیدی و سطرهای آن پروژه‌های جاری در سازمان باشد، برای اطمینان از تناسب پروژه‌های جاری با شاخص‌های کلیدی یا سایر شاخص‌ها در سطوح پایین‌تر استفاده نمایید.

دستیابی به ضایعات صفر به عنوان رویکرد کلان سازمان می‌تواند در خط مشی درج شود تا چارچوبی برای تعیین اهداف در این رابطه ایجاد نماید؛ ضمن این‌که این رویکرد باید در سطح تأمین‌کنندگان نیز انتقال داده شده باشد.

راهنمای پیاده‌سازی

در ابتدا لازم است سازمان ضمن استفاده از مدل‌هایی نظیر PESTEL عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فن‌آوری، محیط زیستی و مقرراتی، و MPRETM عوامل بازار، عملکرد، منابع، کارکنان، عملیّات و مدیریتی سازمان را شناسایی و در مدل‌هایی نظیر SWOT انعکاس دهد تا جایگاه راهبُردی و راهبُردهای کلان سازمان را تنظیم نماید. طبیعتاً پس از آن راهبُردهای تعیین شده باید راهبُردهای صنعت خودرو و گروه صنعتی ایران خودرو مقایسه و تصمیم‌های نهایی توسط مدیران ارشد اتخاذ شوند.

راهبُردها، شاخص‌ها، اهداف و برنامه‌های صنعت خودرو و گروه صنعتی ایران خودرو می‌توانند از طریق مراجعه به پُرتال مشتری یا سایر وب‌سایت‌های تخصّصی یا مرتبط با صنعت خودرو، از جمله پُرتال https://scm.sapco.com، حضور در انجمن‌های صنفی، مطالعه‌ی نشریه‌ها، روزنامه‌ها یا به هر طریق دیگری که در فرآیند متناظر مدیریت راهبُردی‌ تعیین شده باشد، تعیین، تدوین و نگه‌داری شوند.

ممکن است سازمان اهداف پیش‌بینی شده در دوره‌های سابق را با آنچه که محقّق شده است مقایسه نماید تا درستی برآوردهای خود را پایش نماید. مانند برنامه‌های استنتاج شده برای تولید خودرو در مقایسه  با برنامه‌های کلان فروش و عملیّات (S&OP)، سربرنامه‌های تولید (MPS) و سفارش‌های مشتری (MRP)

روالی مشابه با اقدامات اقتضایی متناسب با تأمین‌کنندگان باید از ایشان مطالبه شود. پیش از آن لازم است ضمن استفاده از روش‌های مقتضی، این موارد به تأمین‌کنندگان انتقال داده شود.

دستیابی به ضایعات صفر باید در سازمان بازتعرف شده و شاخص‌های مناسبی مانند PPM برای تحقق آن در نظر گرفته شود. شیوه‌های نمونه‌برداری، کنترل فرآیندها و مدیریت شاخص‌ها باید از این رویکرد کلان پشتیبانی نمایند.

دوره‌های زمانی برای این مجموعه از الزامات یک ساله در نظر گرفته شده است؛ امّا با توجه به روندهای به سرعت در حال تغییر، این زمان باید به نحو مقتضی کوتاه شده باشد تا تغییرات محیط داخل و خارج سازمان به سرعت در تحلیل‌های کلان تسرّی داده شوند. ممکن است در سازمان جلسات ماهانه‌ای برای نظارت بر نتایج اجرا شود تا از انحراف‌های ناخواسته پیش‌گیری شده باشد.

اهداف کلان و شاخص‌های کلیدی می‌توانند در ماتریس موسوم به هوشین کانری (HOSHIN KANRI) به هم ارتباط داده شوند. سازمان باید تعریف روشنی از شاخص‌های کلیدی مانند میزان نقش آنها در تحقّق اهداف کلان ارائه نماید. پروژه‌های سازمان باید با این اهداف سازگار باشند، از این رو ممکن است از ماتریس مشابهی به این منظور استفاده شده باشد.

پروژه‌ها می‌توانند ضمن کاربُرد ایزو ۱۰۰۰۶ (سیستم‌های مدیریت کیفیت، راهنمایی‌هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه‌ها) مدیریت شوند. این استاندارد برای پروژه‌های کوچک یا بزرگ، ساده یا پیچیده، یک پروژه مستقل یا بخشی از مجموعه‌ پروژه‌ها قابل اجراست. ایزو ۱۰۰۰۶ مناسب سازمان‌هایی است که در مدیریت پروژه دارای تجربه هستند و نیازمند حصول اطمینان از اجرای شیوه‌های موجود در استانداردهای مدیریت کیفیت ایزو در سازمان‌شان هستند.

این نوشته را در چه سطحی ارزیابی می‌نمایید؟ ما در جریان بازخوردهای ارزشمندتان قرار دهید. ما برای این بازخوردها ارزش فوق‌العاده‌ای قائلیم و این نوشته و نوشته‌های آتی را بر اساس آنها ویرایش و تنظیم می‌نماییم. این نوشته تلاشی است برای دست‌یاری سازمان‌های طرف قرارداد گروه صنعتی ایران خودرو و زمینه‌سازی برای بهینه‌کاوی برای سایر همکاران؛ امّا ممکن به منظور بهبود ارائه در زمان مناسب موقتاً حذف شود.

با تجدید احترام
سیّد مجتبی موسوی

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *