خانه / انتقال به IATF 16949 2016 / الزامات جدید گروه PSA (بهمن ۱۳۹۵)

الزامات جدید گروه PSA (بهمن ۱۳۹۵)

معاون وزیر صنعت با تأیید تولید داخلی ۲۰ درصدی محصولات جدید پژو گفت ظرف شش‌ ماه به برنامه‌های خود در خصوص افزایش ساخت داخل تولیدات مشترک (داخلی سازی ۴۰ درصدی) دست پیدا خواهیم کرد. (روزنامه‌ی وزین دنیای اقتصاد – هفتم شهریور ۱۳۹۵)

هم‌اکنون شرکت ساپکو با اجرای طرح خودکفایی، سازندگانی را از زنجیره‌ی تأمین خود برای اجرای گام اوّل طرح انتخاب نموده است و ایشان را بر اساس چک‌لیست QIP (عملکرد کیفی و صنعتی) ارزیابی نموده است. این ارزیابی‌ها NSA (ارزیابی تأمین‌کنندگان جدید) بوده‌اند که با ارزیابی‌های جامع‌تری تکمیل خواهند شد.  چک‌لیست پیش‌گفته شامل ۱۳ بخش می‌باشد که عبارتند از: واکنش سریع، کنترل محصولات نامنطبق، موقعیّت تصدیق خطاناپذیرسازی، کار استانداردشده، آموزش، ممیزی‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی فرآیند، کاهش ریسک، کنترل آلایندگی، مدیریت زنجیره‌ی تأمین، مدیریت تغییرات، نگه‌داری، مدیریت جریان مواد و ساخت، و لجستیک بیرونی.

این نوشته ترجمه‌ی الزامات خاص شرکت پژو می‌باشد که اصولاً مبنای چک‌لیست QIP نیز تلقی شده، و می‌تواند توسط تمامی سازمان‌های حاضر در زنجیره‌ی تأمین خودرو – به طور مستقیم یا به منظور بهینه‌کاوی – استفاده شود.

گروه PSA – الزامات خاص مشتری برای استفاده با  IATF 16949 2016

〈اوّلین شماره: بهمن ۱۳۹۵ ≡ زمان تأثیر: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ≡ شماره مرجع: 0316_17_01598〉

۱ هدف از این مدرک
هدف از این مدرک توصیف الزاماتی اصلی‌ست که باید توسط سازمان ارائه دهنده‌ی محصولات به PSA (پس از این تأمین‌کننده نامیده می‌شود) تکمیل شده باشند.
برای هر تأمین‌کننده‌ی گروه PSA ، دامنه‌ی ممیزی شخص ثالث ISO TS 16949 باید شامل تأیید نماید که تأمین‌کننده:
— از ضوابط خاص الزامات مورد نیاز برای گروه PSA آگاه است،
— چگونگی دسترسی به پورتال B2B گروه PSA و تمامی الزامات و ابزار قابل اجرا را می‌داند،
— کیفیت تأمین خود را سازگار با شاخص‌های مشتری پی‌گیری می‌نماید.
الزامات خاص تشریح شده‌ی گروه PSA که پس از این الزامات عمومی هستند، شامل تمام الزامات گروه PSA به منظور کمک به مراجع صدور گواهینامه (CB) برای درک و ممیزی بیانیه‌ی فوق‌الذکر اتخاذ شده‌اند.
گروه PSA تعداد الزامات خاص مشتری را محدود نموده و از بین آنها، یافته‌هایی که اغلب به عنوان نقاط ضعف در سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کننده بوده‌اند (در ممیزی‌های شخص دوّم، مطالعه‌ی مشکلات کیفیت گذشته و …) یا الزامات گروه PSA برای رسیدگی به آن نقاط ضعف ایجاد شده است را انتخاب نموده است.
یادآوری: الزامات گروه PSA مربوط به یک تأمین‌کننده همان‌هایی هستند که در اسناد قراردادی موافقت شده و توسط گروه PSA و تأمین‌کننده در رابطه با مسائل تأمین امضاء شده‌اند و بیانیه‌ی فوق به این معنا نیست که سایر موارد الزامی نمی‌توانند ممیزی شوند.

۲ الزامات عمومی گروه PSA در ارتباط با تأمین‌کنندگان
۱-۲ الزامات عمومی:
گواهی‌شدن تأمین‌کننده بر مبنای مشخصه‌ی فنّی IATF 16949 توسط یک سازمان گواهی‌دهنده‌ی (CB) به رسمیّت شناخته شده توسط کارگروه بین‌المللی صنایع خودرو (IATF) پیش‌شرط هر ارتباط تجاری با PSA است.
در صورت عدم‌گواهی‌شدن، تأمین‌کننده باید همراه با پیشنهاد قیمت برای آغاز فراهم‌آوری، برنامه‌ی گواهی‌شدن تعریف‌شده‌ای برای دریافت گواهی‌نامه‌ی تسهیلات تولید پیش از آغاز تولید انبوه، ارائه نماید.
مبتنی بر تعهّد PSA به حقوق بشر، به‌علاوه‌ی ضمیمه PSA برای حفظ محیط زیست، تأمین‌کنندگان نیز ملزم به تعهّد به “الزامات مربوط به مسئولیت‌های اجتماعی و زیست محیطی PSA برای تأمین‌کنندگان ” هستند. (مرجعDA_SIRF08_0041_EX )
از تمام تأمین‌کنندگان خواسته می‌شود متعهد به حفظ این الزامات یا هر سیستم مرجع معادل و هم‌تراز آن باشند. این هم‌ترازی باید توسط PSA ارزیابی و تأیید شده باشد.
به منظور بهبود عملکرد زنجیره‌ی تأمین، PSA ارزیابی جهانی MMOG/LETM (راهنمایی‌های فعالیّت‌های مدیریت مواد/ ارزیابی لجستیکی) را برای تمامی تأمین‌کنندگان توسعه داده است. ارزیابی MMOG / LETM، که در صنعت خودرو به رسمیّت شناخته شده است، زمینه‌ی شناسایی مناطق بهبود در سازمان و تعریف برنامه‌ی اقدام را فراهم می‌سازد. مجموعه PSA درخواست دارد که تأمین‌کنندگان اقدام به خودارزیابی سالانه‌ی هر یک از محل‌های تولید (شامل محل‌ ترابری) برای پوشش کل زنجیره تأمین نمایند.

۲-۲ الزامات گواهینامه
چشم‌پوشی از ثبت IATF 16949
در برخی موارد ممکن است گروه PSA ، به طور کامل از گواهینامه‌ی IATF 16949 سازمان‌های خاصی چشم‌پوشی نماید. عموماً این چشم‌پوشی برای سازمانی که بدون ثبت گواهی‌نامه‌ی ISO TS 16949 دارای سیستم مدیریت کیفیت قابل قبولی‌ست اعمال می‌شود.
شناسایی سازمانی منتخب برای چشم‌پوشی از ثبت IATF 16949 16949 بر عهده‌ی گروه PSA است. تأیید و حفظ وضعیّت چشم‌پوشی بر عهده‌ی گروه PSA است. وضعیّت چشم‌پوشی در پایگاه داده گروه PSA تحت عنوان SPOT(ردیابی آنلاین عملکرد تأمین‌کننده) ثبت شده است.

شواهد ثبت گواهینامه‌ی IATF 16949
سازمان باید شواهد صدور گواهینامه IATF 16949 خود را در پایگاه داده SPOT را تصدیق نماید.
وضعیّت نامشخص، تعلیق یا وضعیّت نامعتبر منجر به اعمال جریمه‌ی عملکرد کیفیت تأمین‌کنندگان خواهد شد.

۳-۲ مدارک مرجع گروه PSA برای کیفیت
الزامات کیفی گروه PSA و شیوه‌ی عملیّاتی به‌کارگرفته شده بین PSA و تأمین‌کنندگان در سراسر ارتباطات PSA/ تأمین‌کنندگان در مرجعی موسوم به MRF (مدیریت ارتباط با تأمین‌کنندگان) تشریح شده است. (مرجع DA_AQF07_0001_EX)
از اواسط سال ۲۰۱۵، PSA  کاربرد فرآیندهای APQP و PPAP  را برای پروژه‌های جدید اتخاذ کرده است. الزام گروه PSA برای پروژه‌های جدید در “راهنمای کیفیتی تأمین‌کنندگان” (مرجع 01276_15_00082) تحت عنوان مدرک SQM تعریف شده است.
برای تعیین این‌که چه اسنادی کاربردی هستند، به قرارداد خرید بین سازمان و گروه PSA مراجعه نمایید.
توجه: MRF یا مدرک SQM ممکن است کاربرد نداشته باشد و با روش‌های اجرایی خاص جایگزین شود (به عنوان مثال در رابطه با مواد خام). به قرارداد خرید بین سازمان و گروه PSA مراجعه نمایید.

۳ سازمان PSA در ارتباط با تأمین‌کنندگان
بخش کیفیت تأمین‌کننده (واحد توسعه‌ی تأمین‌کننده DSD) واحد خرید PSA به‌گونه‌ای سازمان‌دهی می‌شود که برای هر کارخانه‌ی تأمین‌کننده یک نماینده‌ی فعّال PSA  حضور داشته باشد.
این نماینده‌ی PSA به نام ˝SD سایت˝ نماینده‌ی مشتری در محلّ تأمین‌کننده شناخته می‌شود. (بند ۱-۲-۵-۵ استاندارد IATF 16949)
برای یک تأمین‌کننده‌ی جدید PSA که تاکنون ˝SD سایت˝ آن تعیین‌ نشده است، نماینده ممکن است بخش SD باشد “فرد نماینده‌ی SD در ارائه‌ی “اقلام انبوه” در “مجموعه تدارکات” باشد.

۴ الزامات خاص گروه PSA تمرکز بر موارد کلیدی
الزامات خاص PSA مبتنی بر  IATF 16949(با بخش‌بندی مورد استفاده در ISO TS 16949 ) در ادامه آمده است.
توجه: در خصوص بخش‌‌هایی از IATF 16949 که در این سند به آنها اشاره نشده است، توجه شود که نبودن آن بخش نباید به این معنا که الزامات کیفی یا فنّی برای موضوع مندرج در آن بخش وجود ندارد؛ تعبیر شود. (بخش ۱ را ببینید)

۱-۲-۲-۶ اهداف کیفیت و برنامه‌ریزی تحقق آنها – تکمیلی
اهداف کیفی تأمین‌کنندگان باید سالانه به‌روزآوری شوند. تجزیه‌وتحلیل‌ها و طرح‌های اقدام باید به منظور دستیابی به اهداف کیفیت تعیین شده توسط گروه PSA توسط تأمین‌کننده اجرا شده باشد.
اهداف کیفیت باید به تأمین‌کنندگان جزء تعمیم داده شده و با اهداف گروه PSA هماهنگ باشند.

۲-۳-۵-۱-۷  آزمایشگاهی خارجی
تأمین‌کننده باید تأمین‌کنندگان خدمات بازرسی، آزمایش و کالیبراسیون‌های مربوطه را برای توسعه و تولید انبوه تأیید نماید. انتخاب چنین تأمین‌کنندگانی منوط به تصویب قبلی از سوی گروه PSA نیست. به درخواست گروه PSA گروه، مدارک اثبات‌کننده باید ایجاد شده باشند.
معیارهای تأیید مبتنی بر استاندارد ISO IEC 17025 (یا معادل ملّی آن) بوده و باید مستندشده باشد. گواهینامه‌ی ISO IEC 17025 (یا معادل ملّی آن) برای تأمین‌کنندگان خدمات بازرسی، آزمایش یا کالیبراسیون تأمین‌کننده صادره توسط نهادهای واجد شرایط مورد نیاز است، در غیر این صورت باید به گروه PSA اطلاع‌رسانی شود.

۱-۲-۷ صلاحیت – تکمیلی
تأمین‌کننده باید از الزامات گروه PSA گروه آگاه باشد (هم‌چنین 5-5-2-1 نماینده مشتری را ببینید).  تأمین‌کننده باید مهارت‌های تیم پروژه درگیر در پروژه‌های گروه PSA را ارزیابی نماید. ایشان باید نیاز‌های آموزشی در “AQF” (نظیر تضمین کیفیت تأمین‌کنندگان) را توسط یک سازمان تأییدشده از سوی گروه PSA یا توسط نماینده‌ی AQF تأمین‌کننده شناسایی نمایند و پس از آن آموزش‌های خاص تنظیم شده در قرارداد خاص گروه PSA را تکمیل نماید (بخش مربوطه در B2B را ببینید. “مستندسازی/ کیفیت – پشتیبانی و آموزش/ نماینده‌ی AQF تأمین‌کننده”)
روش اجرایی آموزش باید فرآیند ایجاد صلاحیّت مجدّد کارکنان که از نتایج عملیاتی در هر ایستگاه کاری، نتایج ممیزی طبقه‌بندی‌شده فرآیند، زمان عدم اشتغال و … گرفته شده است را تشریح نماید.

۱-۲-۳-۵-۷ حفظ سوابق
در تکمیل الزامات IATF 16949 ، حداقل دوره خاص حفظ سوابق برای برخی از اسناد PSA ضروری است.
اسناد مربوطه و دوره‌ی حفظ دارای کاربرد آنها در مدارک MRF یا SQM تعریف شده است.

۱-۱-۲-۸ ارتباط با مشتری – تکمیلی
MRF یا SQM الزام می‌نماید که تأمین‌کنندگان:
— در زمینه‌ی پیشرفت کار و وظیفه‌شناسی برای هشدار (بدون تعبیر خاص برای دستیابی به آن) شفافیّت داشته باشند.
— از فرم‌های مشخص شده برای برخی از تحویل‌ها (در حین درخواست برای بیان موضوع، مرحله توسعه یا تولید) استفاده نمایند.
— از سیستم های خاصّ فن‌آوری اطلاعات استفاده نماید (در ادامه ببینید).

سیستم‌های ویژه‌ی فنآوری اطلاعات:
ابزار خاص توسط گروه PSA و تأمین‌کنندگان آن برای تبادل اطلاعات استفاده می‌شود. این ابزار از طریق پورتال B2B گروه PSA قابل دسترسی است. سیستم‌های IT اصلی مورد استفاده عبارتند از:
در مرحله‌ی طراحی و توسعه
• Foqu@lis یا PLM که از روش‌های تضمین کیفیت تأمین‌کنندگان پشتیبانی می‌نماید.
• MACSI برای سوابق ارزیابی انباشته مواد و شفّاف‌سازی محدودیّت مواد ممنوعه.
در مرحله‌ی مرحله تولید انبوه
• Amadeus برای سابقه‌سازی فهرست وقایع و مجوز پی‌گیری مدیریتی آنها
• EDI(تبادل الکترونیکی داده ها) برای لجستیک،
• Madigبرای سیستم ایجاد سوابق اطلاعاتی وقایع در حوزه‌ی مشتری و هزینه گارانتی.
• SPOT برای KPI و کارت‌های امتیاز (امتیازدهی لیست‌های پیشنهادی و برگه‌های کارخانه‌ی تأمین‌کننده) همانند وضعیّت گواهی‌نامه (IATF 16949، QSB+، خودارزیابی MMOG/ LE)

۳-۳-۳-۸ مشخصّات ویژه
مفهوم “مشخصّات ضروری برای نظارت (CSE)” جایگزین مفهوم “مشخصات ویژه” شده است. “مشخصه ضروری برای نظارت” یک ویژگی از محصول است که:
— انطباق آن برای تضمین برآورده‌شدن مشخصّات فنّی و عملکردی ضروری است،
— انطباق آن با هر روش‌ کنترل (نوع و تناوب کنترل، اقدامات اصلاحی و …) در تولید بی‌نقص تضمین شود.
“مشخصّات ضروری برای نظارت (CSE)” در فرم ویژه‌ای به نام “استاندارد بازرسی قطعات “(PCB فرانسه) ذکر شده‌اند.
تأمین‌کننده باید از روش اجرایی PSA برای شناسایی و مدیریت مشخصات ویژه استفاده نماید.
مشخصات ویژه مورد استفاده عبارتند از:
— مشخصّات ایمنی
— مشخصّات قانونی
— مشخصّات ایمنی قانونی
همه مدارک مرجع در مورد رویکرد CSE و نمادهای مرتبط در MRF یا SQM تعریف شده است.
سازمان ممکن است نمادهای مشخصّات ویژه خود را  برای استفاده‌ی داخلی به کار برد امّا در چنین مواقعی سازمان باید:
— مکاتبات دوسویه (یک به یک) با نمادهای تعیین‌شده توسط گروه PSA را تضمین نماید.
— هم‌ارزی نمادهای داخلی با نمادهای گروه PSA را مستند نموده و مرجع هم‌ارزی هنگام استفاده‌ی سازمان از نمادهای داخلی در ارتباطات خود با گروه PSA را ارائه نماید.

۱-۵-۳-۸ خروجی‌های طراحی و توسعه – تکمیلی
استفاده از استاندارد گروه PSA برای انجام FMEA توصیه می‌شود اما هر استاندارد مشابه دیگر با گروه PSA  می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود، هر استاندارد که استفاده شده باشد، باید به همه‌ی موارد بحرانی (شدّت بزرگتر یا مساوی ۹) ضمن طرح رسیدگی شده باشد.
تأمین‌کننده باید از فرم مشخصّی برای پایش پیشرفت ریسک‌های بالای شناسایی شده در DFMEA  و PFMEA  استفاده نماید.

۲-۵-۳-۸ خروجی‌های طراحی فرآیند ساخت
استفاده از استاندارد گروه PSA برای انجام FMEA توصیه می‌شود اما هر استاندارد مشابه دیگر با گروه PSA  می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
با این وجود، هر استاندارد که استفاده شده باشد، باید به همه‌ی موارد بحرانی (شدّت بزرگتر یا مساوی ۹) ضمن طرح رسیدگی شده باشد.
تأمین‌کننده باید از فرم مشخصّی برای پایش پیشرفت ریسک‌های بالای شناسایی شده در DFMEA  و PFMEA  استفاده نماید.

۱-۶-۳-۸ تغییرات طراحی و توسعه – تکمیلی
تمامی تغییرات طراحی، از جمله موارد پیشنهاد شده توسط سازمان، باید قبل از اجرا دارای تأییدیه‌ی کتبی نماینده‌ی مجاز مشتری، یا چشم‌پوشی از تصویب مشابه باشند. در رابطه با فرآیند مورد استفاده مدرکMRF  یا SQM را ببینید.
تغییرات عرضه یا فرآیند تولید، توسط تأمین‌کننده در تولید انبوه باید بر مبنای سیستم طبقه‌بندی PSA طبقه‌بندی شده باشند. تغییرات باید به روش مشخص شده برای هر طبقه مدیریت شده باشند.
(مدرک مرجع “طبقه‌بندی درخواست‌های ارزیابی برای عرضه یا فرآیند تولید، ایجاد شده توسط مرجع تأمین‌کنندگانDTI_DQI08_0020 ” را ببینید)
هم‌چنین بخش ۱-۶-۵-۸ کنترل تغییرات – تکمیلی را ببینید.

۳-۱-۴-۸ منابع تحت مدیریت مشتری (هم‌چنین شناسایی شده به عنوان “خرید مستقیم”)
در صورت نیاز، باید توافقنامه‌ای سه‌جانبه که به درستی مسئولیّت‌های هر یک از طرفین را تعیین نموده باشد؛ استفاده شود. (بین PSA، تأمین‌کننده‌ی سطح ۱ و تأمین‌کننده‌ی سطح n)

۳-۲-۴-۸ توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کنندگان
این بخش در مورد تأمین‌کنندگان سازمان که قطعات یا ترکیبات، مواد، فرآیندهای تولید را فراهم می‌سازند (مانند فرآهم‌آورندگان عملیّات حرارتی، رنگ‌کاری، و دیگر خدمات تکمیلی) به کار می‌رود.
فراهم‌آورندگان غیرمستقیم و خدمات مشمول این الزام نمی‌شوند (فراهم‌آورندگان آموزش، فرآیندهای تولیدی بدون ارزش اضافه، لجستیک، بسته‌بندی و …)
سازمان باید تأمین‌کنندگان خود را ملزم به یک فرآیند احراز شرایط محصول و فرآیند، حصول اطمینان از آن‌که فقط مجموعه‌ها/ مواد واجد شرایط برای مونتاژ استفاده می‌شوند (به بخش ۴-۴-۳-۸ استاندارد IATF 16949) و بازرسی ورودی و تواتر مربوطه در راستای عملکرد تأمین‌کنندگان باشد؛ نماید.

۴-۲-۴-۸ پایش تأمین‌کننده
فرآیند خرید باید شامل KPI کیفیت سازگار با اهداف کیفیت گروه PSA هدف‌گذاری شده (بخش ۱-۲-۲-۶ را ببینید) و فرآیند تشدید مرتبط با آن در صورت عدم رعایت آن اعمال می‌شود.

۱-۳-۴-۸ اطلاعات فراهم‌آورندگان بیرونی تکمیلی
تأمین‌کننده باید الزامات گروه PSA را به تأمین‌کنندگان جزء خود تسرّی دهد (مشخصّات فنّی و مشخصّات ویژه (بخش ۳-۳-۳-۸ را ببینید)، استانداردهای خاص محصول و فرآیند مورد نیاز برای کاربرد (به عنوان مثال: نمونه‌های اولیّه، قابلیّت ردیابی، FIFO ، الزامات برچسب‌گذاری و …)

۷-۱-۵-۸ زمان‌بندی تولید
تأمین‌کننده باید رویکرد جامع و ساختار‌یافته‌ای برای تضمین محصولات پیاده‌سازی نموده باشد. این رویکرد باید شامل زمان‌بندی سه‌سطحی تولید باشد:
— فروش و برنامه‌ریزی عملیاتی (S&OP) برای زمان‌بندی راهبُردی بلند مدّت که شامل پیش‌بینی کامل تقاضای مشتریان باشد،
— زمان‌بندی کلی تولید (MPS) هم‌راستا با خروجی‌هایS&OP، برای ارائه‌ی یک پیش‌بینی کامل کوتاه مدّت از تقاضای مشتری در سطح شماره قطعه،
— برنامه‌ریزی تولید (برنامه تولید) برای برنامه‌ریزی دقیق تولید به صورت روزانه، هم‌راستا با خروجی MPS.

۱-۲-۵-۸ شناسایی و ردیابی – تکمیلی
قوانین قابلیت ردیابی با توجه به طبقه‌بندی قابلیّت ردیابی محصول نهایی تعریف و اعمال می‌شود.
سیستم ردیابی باید توسط تأمین‌کننده‌ی اقلام با توجه به طبقه‌ی قابلیّت ردیابی محصول نهایی تعیین شده و شامل محاسبات سخت‌گیرانه‌ی روند انباشته باشد. به روش خاص PSA ”قابلیّت ردیابی  PCA پژو سیتروئن“ مرجع 01272_07_00279 مراجعه نمایید)
تأمین‌کننده باید اثبات نماید که سیستم قابلیّت ردیابی ، شامل تأمین‌کنندگان رده‌ی دوّم، اثربخش است.

۱-۴-۵-۸ حفاظت – تکمیلی
نظامنامه لجستیک “MLP” ارجاع شده ILFC_RFLA10_0003 تمامی قوانین لجستیکی را تشریح نموده و شامل تمامی مدارک مرجع لجستیکی است.
وقایع لجستیکی به وقوع پیوسته در حین تولید با استفاده از نرم افزار Amadeus-Logistics (نرم‌افزار اشتراک‌گذاری وقایع کیفی و لجستیکی بین PSA و تأمین‌کننده) حل‌و‌فصل شده باشند.

۱-۶-۵-۸  کنترل تغییرات – تکمیلی
تغییرات عرضه یا فرآیند تولید توسط تأمین‌کننده در تولید انبوه باید بر مبنای سیستم طبقه‌بندی PSA طبقه‌بندی شده باشند. تغییرات باید به روش مشخص شده برای هر طبقه مدیریت شده باشند. (مدرک مرجع طبقه‌بندی درخواست‌های ارزیابی برای عرضه یا فرآیند تولید، ایجاد شده توسط مرجع تأمین‌کنندگان DTI_DQI08_0020 را ببینید)
مورد خاص تغییرات تولید و (یا) محلّ ارسال با یک فرآیند ویژه‌ی و مبتنی بر روش اجرایی مرتبط “درخواست تأمین‌کننده برای تبدیل ساخت و (یا) محلّ ارسال” DA_SIRF07_0001  موسوم به فرآیند BTAB مدیریت می‌شوند.

۱-۱-۶-۵-۸ تغییر موقت کنترل فرآیند
مفهوم “تغییر موقت” در برخی از موارد به “حالت کاهش‌درجه” نام‌گذاری شده است.
این الزام خاص گروه PSA موضوع نگرانی تمامی تغییرات فرآیند به طور موقت، و نه تنها عملیّات کنترل فرآیند.

۱-۱-۷-۸ مجوز مشتری برای انحراف
مفهوم “مجوز ارائه مواد ناسازگار” جایگزین مفهوم “مجوز مشتری یا اجازه‌ی انحراف” شده است. درخواست “مجوز ارائه مواد ناسازگار” باید توسط تأمین‌کننده برای هر نوع انحراف با مشخصات ارائه شود. یک فرم خاص برای تکمیل توسط تأمین‌کننده وجود دارد. این فرم در حین توسعه و همچنین در حین تولید انبوه مورد نیاز است.

۴-۱-۷-۸  کنترل محصول دوباره‌کاری‌شده
تأمین‌کننده باید مجوز گروه PSA را قبل از انجام عملیّات دوباره‌کاری یا تعمیر طرح‌ریزی نشده در شرایط اولیّه به دست آورد. درخواست مجوز باید همراه با روش‌های اجرای دوباره کاری و تجزیه و تحلیل اثرات مرتبط باشد.

۱-۱-۱-۹ پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای تولید
تأمین‌کننده باید از “ PFMEAهای معکوس” برای موارد زیر استفاده نماید:
— شناسایی حالات شکست بالقوه جدید در پای کار (فرآیند کاهش پیش‌هنگام ریسک)، و
— بررسی یا به‌روزرسانی رتبه‌های وقوع و (یا) تشخیص جاری (بهینه سازی فرآیند).
تحلیل‌های معکوس FMEA یک “بازنگری در محل” توسط تیم چند وظیفه‌ای است.

۱-۲-۱-۹ رضایت مشتری
تمامی تأمین‌کنندگان گروه PSA باید کاستی‌های تحقّق QSB + الزامات و پیاده سازی طرح اقدامات اصلاحی به منظور آمادگی ارزیابی توسط PSA را شناسایی نموده باشند.
تأمین‌کننده‌ای که توسط گروه PSA ممیزی شده است باید طرح‌های اقدام خود را به منظور دستیابی یا حفظ سطح مورد درخواست (نتیجه QSB+ ≥ ۸۵٪) را پیاده سازی و مدیریت نماید. ایشان همچنین باید هر ۱۲ ماه، پیاده‌سازی و پیشرفت طرح اقدامات خود را ضمن خودارزیابی در پایگاه داده STOP به‌روزآوری نمایند.
یادآوری: چنانچه QSB + نتیجه‌ی کمتر از ۸۵٪ ارزیابی شده توسط گروه PSA منجر به اعمال جریمه در عملکرد کیفی تأمین‌کننده خواهد شد (بخش ۹-۱-۲-۱ را ببینید).
گروه PSA  عملکرد تأمین‌کنندگان خود را در سطح سایت پایش می‌نماید. برای هر سایت تأمین‌کننده، یک امتیازدهی (موسوم به لیست پیشنهادی) و یک کارت امتیازی موسوم به ”برگه‌ی کارخانه‌ی تأمین‌کننده” در نرم‌افزار STOP استفاده شده است.

نمره‌ی لیست پیشنهادی بر مبنای زیر محاسبه می‌شود
— گواهینامه تأمین‌کننده (به طور خاص IATF 16949)،
— نتایج کیفیت مشتری اندازه‌گیری‌شده توسط گروه PSA،
— ممیزی انجام شده توسط گروه PSA

از امتیاز لیست پیشنهادی در طول فرآیند RFQ برای یافتن منابع واجد شرایط استفاده می‌شود. سایت تولید با امتیاز “قرمز” نمی‌تواند به‌عنوان منبع باشد.امتیاز اولیّه برای هر منطقه ۱۰۰ امتیاز می‌باشد (کیفیت، لجستیک، خدمات پس از فروش) و جرایم در صورت انحراف بزرگ مانند مسائل شدید، تعلیق گواهینامه‌، تغییرات غیر مجاز، نرخ پایین خدمات ، عملکرد کیفی پایین و … استفاده می‌شود. امتیاز لیست پیشنهادی به طور منظم بازنگری شده و شامل جرایم مذکور می‌باشد.
برگه‌های کارخانه‌ی تأمین‌کننده برای مدیریت کیفیت سایت تأمین‌کننده و عملکرد لجستیکی میان‌مدّت و بلندمدّت استفاده می‌شود. هم‌چنین اهداف نیز در برگه‌های کارخانه‌ی تأمین‌کننده در دسترس هستند (اهداف کیفی مندرج در بخش۶-۲-۲-۱ را ببینید).
گروهPSA  ممکن است، به اختیار خود، گزارشات دوره‌ای اطلاعات کیفی مشتریان نظیر امتیازدهی لیست پیشنهادی (شامل جزئیات امتیازدهی)، کاربرگ کارخانه‌ی تأمین‌کننده، گزارشات حل‌ و فصل رویدادها یا گزارشات ممیزی گروه PSA را به شرکت‌های صدوذر گواهینامه ارائه نماید.
این پیش‌قدمی شکایت عملکردی OEM تلقی نمی‌شود امّا در زمینه‌ی شناسایی نقاط ضعف و مدیریت بهبود کمک می‌کند.

کدهای تأمین‌کنندگان گروه PSA برای درج در پایگاه داده IATF
در حال حاضر کدهای تأمین‌کنندگان پژو سیتروئن CONFOR (ده کاراکتر)  نامیده می‌شوند. CONFOR ثبت شده باید CONFOR تخصیص یافته توسط گروه PSA در پایگاه داده‌ی SPOT باشد.

نظارت تأمین‌کنندگان و اقدامات متقابل در موارد بروز مشکل
سازمان PSA سیستم نظارت در محل تأمین‌کنندگان را تنظم نموده و اقدامات متقابلی را تعریف نموده است که در حالت بروز مشکل فعّال می‌شود. سیستم نظارتی شامل آدیت‌ها و اقدامات محدودکننده انتقال کنندل شده (سطح ۱ و سطح ۲) می‌باشد.
هنگامی که سایت تأمین‌کننده سطح گسترده‌ای از اختلالات را ایجاد نماید، فرآیند تشدید، شامل اقدامات متقابل سازگار با  عملکرد تأمین‌کننده، مبتنی بر فرآیندی مرحله‌ای که می‌تواند منجر به محدودسازی تأمین‌کننده (از جمله امکان ارسال شکایت به مرجع صدور گواهینامه (CB) برای شروع فرآیند بازپس‌گیری گواهینامه شود. (به نگارش پنجم قوانین IATF برای دریافت ISO TS 16949 مراجعه نمایید).
یادآوری: در صورت اطلاع‌رسانی شرایط ویژه از سوی گروه PSA به تأمین‌کننده که به ایمیل رسمی شرکت و (یا) پست الکترونیکی ارسال خواهدشد، به مرجع صدور گواهینامه نیز توسط PSA در مورد این اعلان اطلاع‌رسانی می‌شود. مرجع صدور گواهینامه باید شکایت را مطابق با بخش ۰-۸ قوانین بررسی نماید. CB باید در پایان بررسی‌های خود، گروه PSA  را از یافته‌های خود و اقدامات انجام شده مطلع نماید.

۳-۲-۲-۹ ممیزی فرآیندهای ساخت
تأمین‌کننده باید ممیزی فرآیند طبقه‌بندی شده (LPA) را با هدف اطمینان از کاربرد سازگار و بدون وقفه‌ی استانداردها به انجام رساند. ممیزی LPA باید توسط مدیران عملیاتی اجرا شود نه توسط ممیزین داخلی کیفیت.
LPA  باید برای تمام مناطق عملیاتی (تولید، لجستیک، تعمیر و نگهداری) اجرا شده باشد. همه تغییرات باید ممیزی شده باشند.
همه‌ی سطوح مدیریت باید نقش داشته باشد (از رهبر تیم تا مدیریت ارشد) امّا لااقل مدیر تیم عملیاتی باید درگیر شده باشد (مثال: در منطقه تولید، از رهبر شیفت و (یا) تیم تا رهبر ساخت)
توجه: صلاحیّت ویژه ی ممیزی برای انجام LPA الزامی نیست امّا مجریان LPA باید آموزش دیده و واجد شرایط باشند.

۴-۲-۲-۹ ممیزی محصولات
در فاز توسعه، به منظور اعتبار طرح کنترل تولید و حصول از این‌که هر مسئله‌ی کیفی که ممکن است بروز یابد، در محل تأمین‌کننده به سرعت شناسایی، محدود و اصلاح می‌شود؛ تأمین‌کننده باید یک سدّ کیفی را پیاده‌سازی نموده و ایستگاه‌های مهارسازی را ایجاد نماید؛ که باید خارج از خط، جداگانه، و مستقل از فرآیند عادی تولید باشد، و در انتهای فرآیند بازرسی را به انجام رساند. تأمین‌کننده باید به مدرک مرجع گروه PSA “GP12 PSA سدّ کیفی در فاز توسعه” مرجع 01272_16_00012 مراجعه نماید.

۳-۲-۱۰ حل مسئله
تأمین‌کننده باید از فرآیند مرجع 01272_14_00005 استفاده نماید: فرآیند و روش اجرایی اندازه‌‌گیری توسعه کیفیت تأمین‌کنندگان ”GP5+
در حین تولید انبوه، تأمین‌کننده باید سیستم فن‌آوری اطلاعات Amadeus (اشتراک‌گذاری شده باPSA) و یک فرم “کاربرگ حلّ مسئله‌ی ۸ مرحله‌ای” را برای مدیریت اقدامات پیش‌گیرانه مورد استفاده قرار دهد.
تأمین‌کننده باید از شکست‌های کیفیتی گزارش‌شده (0km و در محل) برای انجام تجزیه ‌و تحلیل عمیق در رابطه با علل ریشه‌ای فنّی و سیستم و پیاده‌سازی طرح‌های اقدام مناسب، بهره برداری نماید.
برای حوادث که موجب اختلالات شدید یا سطح بالایی از خطر می‌شوند، گروه PSA برای مواجهه “A3 PDCA” را در سایت تولید گروه PSA برای مدیریت ارشد درخواست می‌نماید.

تاریخچه‌ی تغییرات
شماره‌ی اوّل:
ایجاد سند، سازگار با IATF 16949.
حذف الزامات خاص مشتری در مورد طرح‌های اقتضایی.
افزودن مرجع به روش اجرایی خاص PSA “قابلیت ردیابی: الزامات پژو سیتروئن PCA” مرجع 01272_07_00279).
افزودن دقّت نسبت الزامات مرتبط IATF 16949 به رسیدگی به اطلاع‌رسانی یا تأیید مشتری.
افزودن جدول مقایسه (در ادامه ببینید) برای پیدا کردن الزامات خاص مشتری قبلی گروه PSA در استاندارد جدید IATF 16949.
توجه: این جدول ماتریس تبدیل الزامات ISO TS 16949 و IATF 16949 نیست.

بخش‌های سابق IATF 16949 ارتباط گرفته توسط هر الزام خاص گروه PSA محل جستجوی الزامات خاص گروه PSA در بخش‌های IATF 16949
۲-۵ تمرکز بر مشتری ۱-۲-۱-۹ الزامات مشتری – تکمیلی
۴-۵ اهداف کیفیت ۱-۲-۲-۶ اهداف کیفیت و طرح‌ریزی برای دست‌یابی به آنها – تکمیلی
۱-۲-۲-۶ مهارت‌های طراحی محصول ۱-۲-۷ صلاحیّت – تکمیلی
۲-۲-۲-۶ آموزش ۱-۲-۷ صلاحیّت – تکمیلی
۲-۳-۶ طرح‌های اقتضایی الزام خاص حذف شده است
۱-۷ طرح‌ریزی پدیدآوری ۷-۱-۵-۸ زمان‌بندی تولید
۴-۱-۷ کنترل تغییرات ۱-۶-۳-۸ تغییرات طراحی و توسعه – تکمیلی
۱-۶-۵-۸ کنترل تغییرات – تکمیلی
صرفاً تشریح شده در نظامنامه‌ی SQM ۱-۱-۶-۵-۸ تغییرات موقّت کنترل فرآیند
۳-۲-۷ ارتباط با مشتری ۱-۱-۲-۸ ارتباط با مشتری – تکمیلی
۱-۳-۷ رویکرد چند انتظامی ۱-۵-۳-۸ خروجی‌های طراحی و توسعه – تکمیلی
۲-۵-۳-۸ خروجی‌های طراحی و توسعه فرآیند ساخت
۱-۱-۱-۹ پایش و اندازه‌گیری فرآیندهای ساخت
۳-۲-۳-۷ مشخصّات ویژه ۳-۳-۳-۸ مشخصات ویژه
۴-۷ خرید ۳-۲-۴-۸ توسعه‌ی سیستم مدیریت کیفیت تأمین‌کنندگان
۴-۲-۴-۸ پایش تأمین‌کنندگان
۱-۳-۴-۸ اطلاعات فراهم‌آورندگان بیرونی – تکمیلی
۳-۱-۴-۷ مشتری (منابع تأیید شد) ۳-۱-۴-۸ منابع مستقیم مشتری (هم‌چنین شناخته شده به عنوان “خرید مستقیم”)
۱-۱-۵-۷ برنامه‌ی کنترل ۴-۲-۲-۹ ممیزی محصول
۶-۱-۵-۷ زمان‌بندی تولید ۱-۴-۵-۸ محافظت – تکمیلی
۳-۷-۷ شناسایی و ردیابی ۱-۲-۵-۸ شناسایی و ردیابی – تکمیلی
۲-۳-۶-۷ آزمایشگاه خارجی ۲-۳-۵-۱-۷ آزمایشگاه خارجی
۲-۲-۸ ممیزی داخلی ۳-۲-۲-۹ ممیزی فرآیند ساخت
۴-۳-۸ مجوز مشتری ۱-۱-۷-۸ اختیار
۲-۵-۸ اقدام اصلاحی ۳-۲-۱۰ حل مسئله
بدون مدرک در “الزامات خاص مشتری در گروه PSA “ اما در نظامنامه‌یSQM  یا MRF ۱-۲-۳-۵-۷ حفظ سوابق
بدون “الزامات خاص مشتری در گروه PSA “ اما در روش‌های اجرایی گروه PSA ۴-۱-۷-۸ کنترل محصولات بازکاری‌شده
بخش‌های ۵، ۶ و ۸ در “الزامات خاص گروه PSA ” ۱-۲-۱-۹ رضایت مشتری – تکمیلی

درباره‌ی سید مجتبی موسوی

دانش‌آموخته‌ی مهندسی صنایع با گرایش تولید صنعتی، با بیش از ۱۶ سال تجربه در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت کیفیت، لجستیک، تحقیق‌وتوسعه، فنآوری اطلاعات و مالی. در سال‌های آغازین با چند شرکت به‌عنوان مدیر تضمین کیفیت و نماینده‌ی مدیریت همکاری نموده‌ام و بیش از هفت سال است که به عنوان متولی سیستم‌های مدیریت کیفیت با شرکت‌های مختلف در صنایع ریلی، صنایع خودرو، صنایع خانگی، الکترونیک، سازه‌های بتنی و سایر صنایع همکاری داشته‌ام. عمده‌ی فعالیت‌های من در زمینه‌های مدیریت، مشاوره، تدریس و ممیزی سیستم‌های مدیریت شامل حوزه‌های مختلف سیستم‌های مدیریت، ایمنی‌وبهداشت شغلی و محیط‌زیستی؛ و همچنین نظامنامه‌های SPC، APQP، PPAP، FMEA و MSA و سایر ابزار مهندسی کیفیت و نرم‌افزارهای مربوطه بوده و همواره در جستجوی به‌روزآوری دانش و کسب تجربیات جدید هستم.

87 دیدگاه

 1. غلامرضا رحمانی

  سلام مهندس
  آیا براتون مقدوره که چک لیست گروه PSA رو برام بفرستید ؟
  قبلاً از بذل محبت شما کمال تشکر را دارم .
  دوستار شما رحمانی

 2. فرنوش نخبه زعیم

  باسلام
  سایت شما رو رویت کردم اطلاعات داده شده کامل و جامع است با سپاس فراوان
  لطفا درخصوص الزامات جدید پژو در رابطه با کنترل کیفیت اظهار نظر فرمایید

  • سلام جناب نخبه زعیم از توجه شما به مطالب وب سایت سپاسگزارم. با توجه به نوع سئوال شما پاسخ به آدرس ایمیلتان ارسال شده است.

  • سلام
   مهندس بسیار عزیز در مورد حل ریشه ای مشکلات کیفی در الزامات رنو یا پژو مطالبی وجود داره که بشه داخل سیستم کیفی فعلی به شیوه های جاری اجرایی بشه

   • سلام جناب آقای نخبه‌زعیم. ضمن قدر-دانی از مراجعه‌ی حضرت‌عالی در وب‌سایت، راهنمای فرآیند حل مسئله‌ی اثربخش CQI-10 Effective Problem Solving Guideline راهنمایی‌های بسیار مناسبی در رابطه با شناسایی، محدود‌سازی و حل‌و‌فصل ریشه‌ای مسائل ارائه می‌نماید. این راهنما (به زبان اصلی: انگلیسی) به ایمیل شما ارسال شده است.

 3. سلام ضمن تشكر از مقالات خوب شما آیا براتون مقدوره که چک لیست گروه PSA رو براي من هم بفرستید ؟

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام. ضمن سپاس از توجه شما به نوشته‌های وب‌سایت؛ چک‌لیست مورد نظر شما به آدرس ایمیل‌تان ارسال شده است. برای شما بهترین‌ها را آرزومندم.

 4. با سلام . ممنون از اینکه مطالب مفیدی را به اشتراک میگذارید لطف میکنید نسخه فارسی الزامات جدید پژو را برای بنده ارسال فرمایید .

  • جناب آقای قلی‌زاده، با سلام و احترام، از توجه شما به مطالب وب‌سایت بی‌نهایت سپاسگزارم. متن الزامات جدید گروه PSA تفاوت معناداری با الزامات سابق ندارد. ضمناً ترجمه‌ی این الزامات بخش‌بندی جدید تکمیل شده است و جدای از ارائه در وب‌سایت، جداگانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد. با سپاس. سیّد مجتبی موسوی.

   • با سلام خدمت شما مهندس عزیز
    آیا امکان داره ترجمه الزامات psa رو برای من هم بفرستید؟ تشکر میکنم.
    تشکر

    • جناب آقای بوذری عزیز
     حضور شما را در وب‌سایتی که برای تعامل در زمینه‌ی سیستم‌های مدیریت ایجاد شده است را پاس می‌داریم. الزامات PSA در همین نوشته درج شده است، و حسب فرمایش شما به شکل جداگانه به آدرس مورد نظر شما ایمیل خواهد شد.
     این الزامات بر مبنای چک‌لیستی موسوم به QIP ممیزی می‌شوند که دارای 12 ماده‌ی آموزشی در بیش از هزار صفحه است که هم چک‌لیست و هم مواد آموزشی به زبان اصلی (انگلیسی) هستند. دو ماده آموزشی اصلی موسوم به LPA (ممیزی چندلایه‌ی فرآیند) و FR (واکنش سریع) حسب سئوالات پر-تکرار مخاطبین و همکاران ترجمه شده است که طی هفته‌ی جاری و هفته‌ی آینده در وب‌سایت ارائه خواهد شد.
     در عین حال چنانچه شما بخش خاصّ یا سئوال ویژه‌ای در رابطه با QIP Material یا چک‌لیست‌های NSA یا QSB، یا سئوالات مشخص مشابهی در رابطه با الزامات گروه PSA دارید مطرح فرمایید تا نسبت به آن اقدام شود.
     برایتان بهتربن‌ها را آرزومندم

 5. سلام
  جناب مهندس
  آیا چک لیستی برای این الزامات وجود دارد

  • با سلام و احترام، از حضور شما در این وب‌سایت بسیار خرسندم. چک لیست QIP برای ممیزی و تصدیق پیاده‌سازی اثربخش الزامات PSA در مراحل PCPA، NSA و QSB استفاده می‌شود. با سپاس. موسوی.

 6. آیا براتون مقدوره که چک لیست گروه PSA رو برام بفرستید ؟
  اطلاعات کاملی در باره psa , psa نیاز داشتم اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید-ممنون و متشکر

  • جناب آقای جمشید
   با سلام و احترام، از توجه شما به مطالب وب‌سایت بسیار سپاسگزارم. سال فوق‌العاده‌ای توأم با موفقیّت‌های روزافزون برایتان آرزومندم. چک‌لیست مورد نظر شما برایتان ای‌میل شده است. چنانچه تمایل به تعمیق در الزامات PSA را دارید لازم است 14 مجموعه‌ی راهنمای الزامات (هر راهنما حدود 100 اسلاید آموزشی) تحت عنوان Material Training که به زبان انگلیسی و شامل الزامات مشترک گروه‌های PSA و GM است را به همراه الزامات IATF 16949 به دقّت مطالعه فرمایید . برایتان بهترین‌ها را آرزومندم. هر سؤالی داشتید می‌توانید از همین طریق طرح فرمایید تا سایر همکاران نیز در جریان پرسش و پاسخ‌ها قرار گیرند.

 7. با درود و ادب
  خدا قوت آقاي مهندس موسوي
  ممكن هست براتون چك ليست NSA يا به عنواني گروه (PSA) رو براي من ارسال بفرماييد

  • سرکار خانم یگانه
   با سلام و احترام، از توجه شما به مطالب وب‌سایت بسیار سپاسگزارم. سال فوق‌العاده‌ای توأم با موفقیّت‌های روزافزون برایتان آرزومندم. چک‌لیست مورد نظر شما برایتان ای‌میل شده است. با سپاس. موسوی.

 8. سلام متشکرم از مطالبتون
  آیا روش اجرایی یا دستورالعملی درمورد آدیت لایه ای LPA و هم چنین FR دارید ؟ اگر لطف بفرمایید و به ایمیل ارسال فرمایید متشکر میشم .

  • جناب آقای رمضانی، با سلام و احترام؛ پوزش مرا به واسطه‌ی تأخیر در پاسخ به پیام ارسالی‌تان بپذیرید. علّت اصلی آن جلسات آموزشی متعددی بود که در برای آغاز سال 1396 برنامه‌ریزی شده بودند که البته رافع مسئولیّت من برای پاسخ‌گویی سریع نبوده است.
   در رابطه با LPA و FR در طی هفته‌ی جاری (هفته‌ی دوّم اردیبهشت‌ماه 1396) و هفته‌ی آینده (هفته‌ی سوّم اردیبهشت‌ماه 1396) مطالبی در سایت قرار خواهد گرفت که امیدواریم پاسخگوی نیاز شما برای تدوین این فرآیندها باشد. در رابطه با دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و اصولاً مدارک طرح‌ریزی سیستم مدیریت کیفیت؛ تصوّر ما این است که شما با تعمیق در این مفاهیم و ایجاد مدارک مربوطه، زمینه‌ی توسعه‌ی اثربخش آنها را فراهم خواهید ساخت.
   از سوی دیگر از آنجا که ما ارائه‌ی نمونه مدارک را به صلاح کاربران و مخاطبین وب‌سایت نمی‌دانیم، از ایشان می‌خواهیم به ما اجازه دهند تا صرفاً از طریق ارائه راهنماها، منابع و استانداردها از ایشان پشتیبانی نماییم.
   ما امیدوارم شما از طریق منابع وب‌سایت قادر به ایجاد مدارک مورد نظرتان باشید و در غیر این‌صورت از شما دعوت می‌کنیم از شماره‌ی متصل به تلگرام 0912360328 (از طریق تلگرام) با ما در تماس باشید تا به پرسش‌های خاص شما پاسخ داده شود.
   (عدم استفاده از اصطلاح -اصلاعات مدوّن- آگاهانه و به منظور تعامل مناسب‌تر بوده است)
   برایتان بهترین‌ها را آرزومندیم.

 9. با سلام
  ازدوستان کسی فرمت International Material Data System = imds (الزامات رنو) رو داره برای من ایمیل کنه؟؟
  خیلی ممنون میشم.
  ایمیل بنده
  kh.mojalal94@gmail.com
  با تشکر

  • با سلام و احترام، پوزش مرا به واسطه‌ی تأخیر در پاسخ به پیام ارسالی‌تان بپذیرید. شرکت رنو قوانین و سیستمی در رابطه با IMDS موسوم به IMDS DOCUMENTATION RULES FOR RENAULT SUPPLIERS (قوانین مستندسازی IMDS برای تأمین‌کنندگان رنو) دارد که به ایمیل شما ارسال شده است. امیدوارم مطالعه‌ی این راهنما و تشریح سیستم مربوطه که در اسفند ماه 1394 توسعه یافته است منتج به دست‌یابی شما به پاسخ مورد نظر باشد.
   با سپاس بی‌پایان

 10. جناب آقای مهندس موسوی
  با سلام و احترام، ابتدا در مورد مطالب بسیار مفيد و ارزنده ایی که در سایت گذاشته اید کمال تشکر و قدردانی را دارم .بنده که در صنعت خودرو مشغول به فعالیت هستم با مطالعه مطالب شما برخی از ابهات رفع گردید لذا در ارتباط با تهيه چک لیست LPA از شما راهنمایی می خواستم و در صورت وجود چک لیست LPA نيز اگر امکانپذیر باشد برای اینجانب ارسال نماييد.
  با تشکر و آرزوی موفقيت روزافزون

  • جناب آقای علیرضا
   با سلام و احترام، موجب خرسندی و افتخار است که مطالب وب‌سایت از سوی شما کاربر محترم مفید ارزیابی شده‌اند. در رابطه با LPA نوشته‌ای در هفته جاری در وب‌سایت منتشر خواهد شد که امیدوارم پاسخگوی سئوالات و ابهامات حضرت‌عالی باشد. در رابطه با چک‌لیست هم ویرایشی در پایان هفته در نظر گرفته شده است تا چک‌لیستی برای اجرای LPA ارائه شود.
   چنانچه پس از مطالعه‌ی نوشته هنوز سئوالات بدون پاسخ و ابهامی وجود داشت لطفاً با شماره‌ی متصل به تلگرام 0912360328 (از طریق تلگرام) مطرح فرمایید تا نسبت به تکمیل توضیحات اقدام شود.
   برایتان بهترین‌ها را آرزومندم

 11. دوست مهربان و بسیار عزیز
  سلام و سال نو مبارک
  امیدوارم امسال نیز چون سنوات گذشته در راه تعالی کیفیت و انتقال هرچه بهتر سیستم های مدیریت کیفیت ، با استعانت از باری تعالی ، مجدانه کوشش نمایید .
  آرزوی قلبی این حقیر بهروزی ، سلامت و شادکامی شما
  با نهایت احترام :غلامرضا رحمانی

  • جناب رحمانی عزیز، از توجه شما بی‌نهایت سپاسگزارم. کاش ما را از طریق ارائه‌ی مقالات و نوشته‌های ارزشمندتان همراهی می‌فرمودید. من هم‌چنان امیدوارم هر چه زودتر زمینه‌ی دیدار شما دوست و همکار گرانقدر فراهم آید. متقابلاً من هم برای شما و سایر مخاطبین وب‌سایت بهترین‌ها را آرزومندم و امیدوارم بتوانم ایشان را در مسیر انطباق با استانداردها و تعالی سازمانی‌شان همراهی نمایم.

 12. با سلام و احترام
  امکانش هست که چک لیست گروه PSA رو برام بفرستید ؟
  از محبت شما کمال تشکر را دارم .

  • در صورت وجود چک لیست LPA نیز اگر امکانپذیر باشد برای اینجانب ارسال نمایید.

   • سلام محمد عزیز، سپاسگزاریم که در این وب‌سایت حضور می‌یابید. راهنمای CQI-8 Layered Process Audits Guideline به ایمیل شما ارسال شده است. این راهنما شامل نمونه‌ها و راهنمایی‌ها در رابطه با تهیه و مدیریت چک‌لیست‌های LPA است. طی هفته‌های آینده چک‌لیست‌های فارسی عمومی در وب‌سایت قرار خواهد گرفت. سیّد مجتبی موسوی.

  • سلام محمد عزیز، متقابلاً از محبت شما و حضورتان در وب‌سایت تقدیر می‌نمایم. چک‌لیست مورد نظر شما به ایملتان ارسال شده است. با سپاس. سیّد مجتبی موسوی.

   • [جناب آقای مهندس موسوی
    باسلام واحترام
    درصورت امکان ترجمه چک‌لیست های: واکنش سریع، کنترل محصولات نامنطبق، موقعیّت تصدیق خطاناپذیرسازی، کار استانداردشده، آموزش، ممیزی‌های طبقه‌بندی‌شده‌ی فرآیند، کاهش ریسک، کنترل آلایندگی، مدیریت زنجیره‌ی تأمین، مدیریت تغییرات، نگه‌داری، مدیریت جریان مواد و ساخت، و لجستیک بیرونی را برای اینجانب ارسال بفرمایید. نیاز گفتگوی تلفنی با حضرتعالی داریم. باتشکر و تجدید احترام-مهدی شعبانی 0911xxxxx90

    • جناب آقای شعبانی، با سلام و احترام؛ از توجه شما به مطالب وب‌سایت سپاسگزارم. امیدوارم این مطالب برای شما و سایر همکاران مفید باشد. ترجمه‌ها هر هفته بازبینی و در وب‌سایت ارائه می شوند. ضمناً حسب فرمایش شما بزودی با شما تماس گرفته خواهد. با سپاس بی‌پایان. موسوی.

     • جناب آقاي مهندس موسوي
      باسلام وعرض ارادت
      لطفا شماره تماس ارسال فرماييد ويا با اينجانب مجددا تماس بگيريد. ****.
      باسپاس
      0911****

     • با سلام و احترام،
      جناب شعبانی، از مشکل پیش‌آمده برای تماس‌های تلفنی پوزش می‌خواهم. ان‌شاءالله بزودی رفع نقص خواهد شد. شماره‌ی تماس موقّت من 09191648779 می‌باشد. شماره‌ی 09123650328 نیز هم‌چنان از طریق تلگرام قابل استفاده می‌باشد.
      برایتان بهترین‌ها را آرزومندم.
      سیّد مجتبی موسوی

 13. سلام
  با تشكر از اطلاعات مفيدتون كه در اختيار گذاشتين
  لطفا در صورت امكان چك ليست LPA را براي ايميل بنده ارسال كنيد.
  در مورد فرمت Start Up هم اگر ممكنه ….

  ممنون

 14. جناب اقای مهندس موسوی گرامی
  با سلام
  قبل از هرچیز از تمام زحمتهاتون و سایت بسیار عالیتون کمال تشکر را دارم حقاً شما یکی از بزرگان سیستم کیفیت هستید که به طور رایگان دانش و آگاهیتون با دوستان به اشتراک می گذارید تنهاکاری که امثال ما می تونند بکنند ارزوی سلامتی و موفقیت روزافزون برای شما می باشد.
  جناب اقای مهندس موسوی من نیاز به ترجمه فارسی چک لیست P Material یا چک‌لیست‌های NSA یا QSB دارم ممنون میشم برام ایمیل بفرمایید همچنین متاسفانه تلفن شما قابل تماس نیست و تلگرامتونم هم فعال نیست
  خیلی ممنون میشم برام چک لیست رو در اسرع وقت بفرستید و با من تماس بگیرید
  همیشه پایدار، سلامت، شاد باشید

  • با سلام و احترام،
   از توجه شما به ترجمه‌های ارائه شده بسیار خرسندم.
   یقین بدانید اگر ترجمه‌ی تمامی بخش‌های NSA قابل ارائه بود آنها را تقدیم می‌نمودم.
   هر هفته ترجمه یک فصل در وب‌سایت https://90012015.ir قرارداده می‌شود. ان‌شاءالله امشب یا فردا شب هم ترجمه‌ی سوّمین بخش (ترجمه VS&EP ) ارائه خواهد شد. البته ترتیب ترجمه‌ها بر اساس بازخوردهای همکاران گران‌قدری مثل شماست و ترتیب آنها مطابق ترتیب چک لیست نیست.
   شما می‌توانید اجرای این سه فصل را آغاز فرمایید و تا آخر هفته ترجمه‌ی بخش دیگری ارائه خواهد شد.
   لطفاً مرا در جریان نظرات ارزشمند خود قراردهید و برای ارائه‌ی بهتر ترجمه‌ها و مدیریت وب‌سایت راهنمایی‌ام فرمایید.
   شماره‌ی تماس موقّت من 09191648779 می‌باشد؛ امّا ممکن است به واسطه‌ی حضور در کلاس یا جلسه‌ی مشاوره در زمان تماس قادر به پاسخگویی نباشم. شماره‌ی 09123650328 نیز هم‌چنان از طریق تلگرام قابل استفاده می‌باشد.
   برایتان بهترین‌ها را آرزومندم.
   سیّد مجتبی موسوی

 15. سلام آقاي مهندس موسوي
  مطالب ارائه شده در سايت بسيار جامع و عالي مي باشد . در صورت امكان راجب escalation كه هم در NSA و هم در IATF درج شده است ، توضيحاتي با ذكر مثال در حوزه حمل و نقل ، ارائه نماييد.
  توضيحات دو فصل ارائه شده در الزامات NSA بسيار عالي و كاربردي مي باشد . خيلي سپاسگذارم.

  • با سلام و احترام
   از توجه شما به مطالب ارائه شده در وب سایت سپاسگزارم.
   جدای از بخش تعاریف، در بخش‌های 5-1-1-1 (خط مشی تشدید اخلاقی) و 9-1-1-1 (فرآیند تشدید) به واژه تشدید اشاره شده است. البته من تصور می‌کنم فرمایش شما دایر بر دستورالعمل اجرای تشدید –در هر کجا که بیان شده باشد، مثلاً در الزامات QIP- باشد.
   توجه داشته باشید که بر خلاف فرآیند واکنش که عموماً از سوی مقام مافوق پی‌گیری می‌شود؛ فرآیند تشدید از سطوح سازمانی پایین‌تر برای حل‌و‌فصل مسائل طرح و پی‌گیری می‌شود. و هم‌چنین توجه داشته باشید که فرآیند تشدید هنگامی موضوعیّت خواهد داشت که مسائل از طریق روش‌های استاندارد و روش‌های جاری حل و فصل نشده باشد.
   فرض بفرمایید مشتری برای طرح و طبیعتاً رفع یک شکایت به کارشناس فروش مراجعه نموده است. چنانچه این شکایت از سوی مسئول فروش به درستی رسیدگی نشده باشد، چه سیستمی برای طرح شکایت مستقیم از سوی مشتری به مدیر فروش پیش‌بینی شده است؟
   به مثال‌های زیر توجه فرمایید:
   فرآیند تشدید در رابطه موجودی بافر در مباحث لجستیکی (در رابطه با ارسال اضطراری) می‌تواند به شکل زیر تعریف شود:
   موجوی بافر بسیار بالاست: تولید را متوقف نمایید.
   موجودی بافر کامل است: در شرایط عادی به فرآیند تولید ادامه دهید.
   موجودی بافر کم است، امّا مشتری تأثیر نخواهد پذیرفت: تولید را افزایش دهید.
   موجودی بافر کم است، خط مشتری متوقف خواهد شد: تولید را افزایش دهید و ارسال اضطراری را در دستور کار قرار دهید. به مشتری اطلاع‌رسانی نمایید (هشدار دهید).

   هم‌چنین این فرآیند ممکن است در حوزه‌ی حمل و نقل به شکل زیر تعریف شود:
   ظروف و پالت‌های مناسب برای حمل و نقل در اختبار (کارکنان تولید) است: محصولات را تولید نموده و حمل و نقل آنها را به انجام رسانید.
   ظروف و پالت‌های جایگزین (امّا مناسب) برای حمل و نقل در اختبار (کارکنان تولید) است: محصولات را تولید نموده و موضوع را به عنوان نگرانی در جلسه‌ی FR طرح نمایید.
   ظروف و پالت‌های مناسب برای حمل و نقل در اختبار (کارکنان تولید) نیست: تولید محصولات را متوقف کنید و حتی با دستورکار سرگروه تولید به تولید ادامه ندهید. از سیستم اخطار برای اطلاع‌رسانی به مدیر تولید استفاده نمایید.

   در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی از تلگرام متصل به شماره‌ی همراه 09123650328 استفاده نمایید.
   با سپاس بی‌پایان.
   سیّد مجتبی موسوی.

 16. با سلام خدمت مهندس موسوي عزيز
  واقعا كارتون قابل تقدير است .
  اگر زحمتي نيست براي بنده نيز چك ليست الزامات و شرح و look for مميزي را ارسال نماييد .
  با تشكر
  saeid.najafi1981@gmail.com

  • سلام جناب آقای نجفی عزیز
   از لطف شما سپاسگزارم. تصور می‌کنم منظور حضرت‌عالی چک‌لیست‌ها با ترجمه فارسی باشد؛ این چک‌لیست‌ها در حال بازبینی و تکمیل است. لطفاً تکمیل آنها را از طریق وب‌سایت پی‌گیری فرمایید. هر یک از آنها به محض آماده‌سازی در وب‌سایت قرار خواهد گرفت.
   با سپاس. سیّد مجتبی موسوی.

  • با سلام
   در خصوص شرکتهای cb (ممیزان و سرممیزان )tsچطور و تا کی زمان دارند تا صلاحیت لازم در ممیزی iatf را کسب نمایند. در صورت عدم صلاحیت یک cb وضعیت ممیزی مراقبتی سازنده به چه صورت خواهد بود؟

   • با سلام و احترام.
    آقای محمّدی عزیز، از حضورتان در وب‌سایت بسیار سپاسگزارم.

    مبتنی بر بخش 4-5-2 ویرایش پنجم قوانین IATF، سوابق CPD و (همچنین) ADP ممیزین IATF 16949 باید در اختیار شرکت‌های CB باشد. ثبت صلاحیّت ممیزین جدید IATF 16949 یا انتقال‌یافته از ISO TS 16949 باید پیش از حضور ایشان به عنوان عضو اصلی تیم ممیزی کامل شده باشد.
    ممیزین، حسب اقتضاء می‌توانند به عنوان ممیز جدید یا از طریق فرآیند تبدیل صلاحیّت حائز شرایط ممیزی IATF 16949 شوند.
    تحت هر شرایطی، هنگامی که یک CB واجد شرایط ممیزی برای IATF 16949 نباشد، رسمیّت خود از IATF را از دست داده و امکان صدور گواهینامه‌ی رسمی با کدIATF را برای تمامی ممیزی‌ها از دست خواهد داد.
    امّا بنا بر دلایلی، امکان صدور گواهینامه‌ی نامعتبر برای IATF 16949 فراهم نیست؛ که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

    1- در سطح ملّی، شرکت‌های CB صادر-کننده‌ی گواهینامه‌های IATF از سوی مشتری معرفی می‌شوند و حضور CB در لیست‌های مجاز و رسمی شرکت‌هایی نظیر ساپکو و سازه‌گستر سایپا اطمینان‌بخش است.
    2- گواهینامه‌های IATF دارای کد منحصر به فردی است که توسط سازمان قابل ردیابی به مرجع IATF است.

    توجه داشته باشید شرکت‌های مجاز برای ثبت و صدور گواهینامه‌های IATF 16949 با ممیزین شناخته شده‌ای همکاری دارند که هر یک از ایشان مرجع کاملاً قابل اعتمادی برای رفع ابهامات در تمامی زمینه‌ها (از جمله ثبت و صدور گواهینامه) هستند که خوشبختانه از طریق سازمان‌های مربوطه و شبکه‌های اجتماعی در دسترس هستند. (من از ذکر نام این اساتید گرانمایه صرف‌نظر می‌کنم)

    نگرانی‌های احتمالی خود را با مشتری یا کارشناسان شرکت CB در میان بگذارید. با شرکت‌های CB در رابطه با زمان ثبت و صدور گواهینامه مکاتبات رسمی داشته باشید یا زمان منطقی برای ارائه‌ی گواهینامه‌ی اصلی را در قرارداد درج نمایید.

    برایتان بهترین‌ها را آرزومندم.
    سیّد مجتبی موسوی.

 17. آقای موسوی ،
  با سلام ، با آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک رمضان ،
  آیا PSA یا GM رویه ای جهت تفویض مسئولیت قطعات تبادلی به مجموعه ساز دارند ، در ضمن اگر برایتان مقدور است ، چک لیست گروه PSA ( آدیت ASN ) رو برام بفرستید . همچنین اطلاعات کاملی در باره فایروال یا سد کیفی مورد نیاز می باشد . ممنون

 18. سلام مهندس عزیز
  براتون مقدور است چک لیست فارسی ممیزی فرایند NSA را برای من بفرستید .
  بسیار متشکرم

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   با تقدیر از حضور شما همکار گرانقدر در وب‌سایت، ترجمه‌ی چک لیست به نحوی که قابل ارائه باشد تکمیل نشده است. پس از ارائه‌ی مواد آموزشی برنامه‌ای برای ترجمه‌ی کامل چک‌لیست به زبان فارسی تنظیم شده است. هر هفته یک ماده آموزشی جدید به همراه سئوالات چک‌لیست ارائه خواهند شد.
   باز هم به سایت مراجعه و مرا از نظرات ارزشمند خود مطلع فرمایید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 19. سلام وقت بخیر
  می خواستم بپرسم آیا کتاب الزامات پژو انتشار شده
  ممنون

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت سپاسگزارم. من از انتشار کتابی در زمینه‌ی الزامات پژو بی‌اطلاع هستم، امّا امیدوارم پس از ارائه‌ی ترجمه‌ی کامل مواد آموزشی بتوانم در این زمینه فعالیّت بیشتری داشته باشم. بدین منظور مصاحبه‌هایی برای انتقال تجربیّات سازمان‌ها را در برنامه دارم تا به شکل کتاب الکترونیک انتشار داده شود. همین‌طور الزامات خاص شرکت‌هایی نظیر FCA (فیات و کرایسلر) و فرشیا آماده است که طی یک تا دو ماه آینده ارائه خواهند شد. باز هم به سایت مراجعه و مرا از نظرات ارزشمند خود مطلع فرمایید.
   با سپاس بی‌پایان
   سیّد مجتبی موسوی

 20. سلام آقای مهندس.لطفاً اگر امکان دارد فایل ترجمه شده راهنمای چک لیست ممیزی LPA و واکنش سریع را به همراه یک نمونه چک لیست برای بنده ارسال نمایید.
  با تشکر و سپاس فراوان

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در وب‌سایت سپاسگزارم.
   متأسفانه ترجمه‌ی قابل ارائه‌ی چک‌لیست NSA کامل نشده است، امّا سعی شده است هر هفته یک ماده‌ی آموزشی به همراه سئوالات چک‌لیست در وب‌سایت ارائه شوند. هم‌اکنون شما می‌توانید چک‌لیست‌های FR و LPA را به همراه اسلاید‌های آموزشی مربوطه در صفحات الزامات پژو (NSA, QSB+) دریافت فرمایید.
   چنانچه در دریافت موارد مذکور مشکلی وجود داشت، لطفاً با شماره‌ی 09191648779 تماس بگیرید.
   با تجدید احترام، سیّد مجتبی موسوی

 21. با سلام و احترام
  آقای مهندس موسوی در خصوص ایزو 9001:2015 ، امکان دارد در مورد قابلیت شناسایی و ردیابی فعالیت های برون سپاری شده توضیح دهید؟ و اگر فایل نمونه ای در این زمینه دارید برای بنده ارسال بفرمایید؟
  با تشکر

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   حضور شما در وب‌سایت موجب افتخار است. بسیار خُرسندیم که امکان تعامل با همکاران در این فضا فراهم شده است. در رابطه با موضوع طرح شده از سوی شما:
   شناسایی به معنای تعیین ماهیّت، وضعیّت و ویژگی‌های فرآوری اقلام ورودی، اقلام نیم‌ساخته و محصولات نهایی (حسب اقتضاء) است و روش‌های متعددی برای شناسایی محصولات وجود دارد. عمومی‌ترین روش‌ها استفاده از برچسب‌ها، بارکُدها و محلّ‌های نگه‌داری محصولات با توجه به ماهیّت فرآوری آنهاست. شناسایی شامل تعیین وضعیّت کیفی محصولات است که ممکن به سادگی با استفاده از یک رنگ مشخص شود.
   در برابر ردیابی به معنای حفظ اطّلاعات شناسایی در پیوند با مراحل پذیرش، فرآوری و ارسال است. بر مبنای الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015، حفظ اطّلاعات ردیابی در صورت الزام (مثلاً از سوی مشتری یا قانون‌گذار –طرف‌های ذی‌نفع) حفظ شود. این بدین معناست که از طریق شناسه‌ای منحصر به فرد بازخوانی تاریخچه‌ی محصول تا مرحله‌ی پذیرش از سوی فراهم‌آورندگان (مانند تأمین‌کنندگان) امکان پذیر باشد.
   سازمان باید اقلام تدارک شده را با شناسه‌های منحصر به فرد تعیین شده از سوی فراهم‌آورندگان (مانند تأمین‌کنندگان) پذیرفته و در فرآیندهای کیفیت (مانند بازرسی انباشته)، لجستیک (مانند اجرای FIFO) و … در نظر گرفته باشد.
   سازمان باید در مدیریت فراهم‌سازی، اطمینان یابد که شناسایی و ردیابی در سطوح پایین‌دست (مثلاً نزد تأمین‌کنندگان) پیاده‌سازی شده است.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با سپاس بی‌پایان. سیّد مجتبی موسوی.

 22. جناب موسوی عزیز
  با عرض سلام
  گروه PSA – الزمات خاص مشتریان را نتونستم دانلود کنم
  اگه امکانش هست تمامی فایل مستندات الزمات پژو و فیات FCA را می خواستم
  لطفا برام ایمیل می نمایید
  با تشکر

  • با سلام و احترام
   ضمن تقدیر از حضور شما در وب‌سایت، مستحضر هستید که پاسخ شما از طریق تلگرام ارائه شده است؛ امّا حسب اطّلاع سایر همکاران نیز به استحضار می‌رسانیم که متن کامل الزاماتی نظیر الزامات خاص گروه PSA در صفحه‌ی مربوطه درج شده است. در رابطه با الزامات FCA هم این الزامات در ۴ بخش پیش‌بینی شده بود که به دلیل حجم مطالب QIP و فرمایش مخاطبان برای ارائه این مجموعه، ترجمه و ارائه این مجموعه در دستور کار قرار گرفت.
   ترجمه‌ی کامل الزامات FCA هم‌اکنون از دستور کار وب‌سایت خارج شده است، امّا ممکن است ادامه‌ی آن دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید. ما به‌روزآوری‌های وب‌سایت را با نظرات و بازخوردهای شما هماهنگ می‌سازیم تا موجبات رضایت همکاران را فراهیم آوریم.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 23. سلام جناب آقای مهندس
  با تشکر از سایت خوب شما .
  لطفاً اگه امکان داره راهنمایی بفرمایید در چک لیست LPA ، تقسم بندی سوالات در حوزه های PI،STD، BIQ، SLT، CI به چه معناست و این تقسیم بندی ها بر چه اساسی می باشد؟

  • با سلام و احترام
   ما نیز متقابلاً از حضور شما و سایر همکاران در این وب‌سایت سپاسگزاریم. تلاش منتج از امیدواری‌مان برای تسهیل پیاده‌سازی این الزامات در سطح سازمان‌هاست. ما مطمئنیم که اجرای آگاهانه مواد آموزشی QIP منتج به تأثیرات قابل اعتنایی در سازمان‌ها خواهد شد.
   در رابطه با سئوال طرح شده از سوی شما به استحضار می‌رسانیم که (در چک‌لیست LPA):
    سئوالات PI مربوط به درگیری کارکنان People Involvementمی‌باشد که مربوط به اشتغال کارکنان ضمن رعایت الزامات است. نمونه‌ای از این سئوالات عبارتند از استفاده از تجهیزات حفاظت فردی و آموزش کارکنان.
    سئوالات STD مربوط به استانداردسازی Standardization می‌باشد. چک‌لیست LPA در بخش STD قصد دارد میزان اطمینان به نهادینه-شدن سیستم در پای کار را تصدیق نماید. نمونه‌ای از این سئوالات عبارتند از استانداردسازی 5S و برچسب‌گذاری‌ها.
    بخش BIQ سئوالات مربوط به ایجاد منشایی کیفیت یا Built In Quality است. این مجموعه از سئوالات در تلاش برای تصدیق فعالیّت‌های کیفیتی در پای کار است. نمونه‌ای از این سئوالات عبارتند از استفاده از دستورالعمل‌های کار استاندارد و جداسازی محصولات نامنطبق.
    بخش SLT شامل مجموعه سئوالات لجستیکی است. موسوم به Short Lead Time که الزامات لجستیکی قابل حصول در زمان انتظار کوتاه را به خود اختصاص می‌دهند. نمونه‌ای از این سئوالات عبارتند از رعایت FIFO و کنترل سطوح موجودی در پای کار.
    در بخش CI سئوالات مربوط به بهبود مستمر (Continual Improvement) طرح شده‌اند. نمونه‌ای از این سئوالات عبارتند از نتایج سیستم ANDON و نتایج VS.
   ما از شما دعوت می‌کنیم تا دوباره به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید. سه ماده آموزشی QIP در هفته‌های آتی ارائه خواهند شد. در عین حال نظرات شما برای ما بسیار ارزشمند است و به ما یاری می‌رساند تا مسیرمان را بر اساس انتظارات شما تنظیم نماییم.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 24. با سلام خدمت جناب موسوي و تشكر از سايت خوب شما
  جناب موسوي يه مقدار اطلاعات در مورد الزامات مشتري و مديريت ارتباط با مشتري(crm) مي خواستم .ممنون ميشم بيشتر در مورد الزامات مشتري به صورت پاورپوينت مطلب برام بفرستيد با تشكر

  • با سلام و احترام
   حضور شما در وب‌سایت موجب خرسندی است.
   الزامات مشتری (به‌عنوان یک طرف ذی‌نفع سیستم مدیریت کیفیت سازمان) می تواند مشتمل بر الزامات مربوط به سیستم مدیریت کیفیت (مانند الزامات خاص مشتری به عنوان مکمّل الزامات ایزو ۹۰۰۱ یا هر استاندارد مرجع دیگر)، کیفیت (مانند انطباق محصولات با مشخصّات تعیین شده)، الزامات لجستیکی (مانند تحویل مطابق ترتیبات طرح‌ریزی شده)، تحقیق و توسعه (مانند چگونگی تدوین و ارائه‌ی اطّلاعات مهندسی محصولات)، مالی (مانند ارائه‌ی محصولات بر مبنای قیمت هدف)، فنآوری اطّلاعات (مانند چگونگی تبادل اطّلاعات الکترونیک) باشد. در برابر CRM دایر بر مجموعه‌ی فرآیندها و فنآوری‌ها برای مدیریت ارتباطات با مشتری است.
   الزامات مشتری وابسته به مشتریان سازمان می‌باشد. مانند الزامات شرکت ساپکو تحت عنوان SSR2، الزمات شرکت پژو در قالب چک‌لیست QIP، الزمات خاص رنو بر مبنای ASES و …
   فرمایشات تکمیلی یا الزامات خاص مورد نظرتان را از طریق شماره‌ی متصل به تلگرام ۰۹۱۲۳۶۵۰۳۲۸ طرح فرمایید تا نسبت به ارائه‌ی منابع تکمیلی اقدام شود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 25. سلام مهندس
  آیا براتون امکان داره که چک لیست گروه PSA رو برام بفرستید؟
  پیشاپیش از محبت شما سپاس گزارم.
  اردتمند شما حبیبی

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   فایل مورد نظر برای شما ارسال شده است. لطفاً ای‌میل خود را بررسی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 26. با سلام خدمت آقای مهندس موسوی.جناب مهندس اگربرای شما مقدور هست چک لیست آدیتGLA وA.COM ویا PSA را می توانید دراختیارم بگداریذ و یا اگرزحمتی نیست درسایت منتشرنمایید.باتشکر شریفی

  • همکار محترم
   با سلام و احترام
   فایل مورد نظر برای شما ارسال شده است. لطفاً ای‌میل خود را بررسی فرمایید.
   با سپاس
   سیّد مجتبی موسوی

 27. با سلام و خسته نباشيد
  من ميخواستم اگر امکان دارد در مورد الزامات پژو توضيح بفرماييد
  تا انجائيکه من از توضيحات خودتان متوجه شدم الزامات خاص پژو در قالب يک چک ليست به اسم QIP به تامين کنندگان ابلاغ ميشود و بعد از پياده سازي توسط تامين کننده ، در قالب انجام آديتهايي ميزان پياده سازي بررسي و نمره اختصاص و … انجام ميشود
  اگر ممکن توضيح دهيد که ايا برداشت بنده درست است يا خير و منظور شما از انجام آديتهايي در سطوح مختلف چيست؟مثلا آديت NSA يعني چه و در چه مرحله و زماني انجام ميشود و نتيجه آن چگونه بايد باشد؟

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای طاووسی
   با سلام و احترام
   الزامات خاص شرکت‌های پژو و سیتروئن (فرانسه) در کنار الزامات ویژه جنرال موتورز (ایالات متحده) در چک‌لیستی موسوم به QIP طرح شده‌اند که هم‌اکنون از سوی شرکت ساپکو به نمایندگی از طرف پژو و از سوی شرکت سازه‌گستر سایپا به نمایندگی از سیتروئن ممیزی می‌شوند. ترتیب این ممیزی‌ها عبارتند از NSA و سپس PCPA و (یا) QSB+. مغایرت‌های NSA در ممیزی‌های PCPA یا QSB+ پی‌گیری می‌شوند. هم‌اکنون سازمان‌های منتخب ساپکو و سازه‌گستر برای طرح خودکفایی در مسیر این ممیزی‌ها قرار دارند. توضیحات تکمیلی در اسلاید مقدمه‌ی QIP مندرج در وب‌سایت درج شده است.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید. میزبانی شما در این وب‌سایت موجب افتخار ما است.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 28. با سلام و خسته نباشيد ضمن تشکر از پاسخگويي شما خواهشمندم در صورت امکان آخرين نسخه چک ليست QIP و مواد آموزشي مربوطه به زبان انگليسي را برايم ايميل نماييد
  در ضمن اگر برايتان مقدور است آخرين نسخه الزامات PSA را نيز به زبان انگليسي برايم ارسال نماييد
  با تشکر از شما

  • سید مجتبی موسوی

   همکار محترم
   از حضور شما و نظر لطف‌تان نسبت به مطالب ارائه شده خُرسندیم. بخشی از مدارک مورد نظر شما به ایمیل‌تان ارسال شده است و در رابطه با مجموعه‌ی مراجع QIP توجه داشته باشید که حجم فایل‌های مورد نظر شما بیش از 40 MB است که ارسال آنها برای ما به سهولت امکان‌پذیر نیست؛ و در عین حال آغاز تعامل تجاری شما با شرکت ایکاپ، ساپکو یا سازه‌گستر به نمایندگی از سوی شرکت‌های پژو یا سیتروئن با ارائه‌ی اصل این مدارک به سازمان شما آغاز خواهد شد.
   در رابطه با الزامات PSA به زبان انگلیسی، ترجیح می‌دهم شما را به پیوند زیر راهنمایی نمایم تا علاوه بر الزامات گروه PSA، به الزامات سایر OEM ها نیز دسترسی داشته باشید:
   http://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/
   در هر صورت پوزش ما را بپذیرید و بدانید که ما از حضور شما در وب‌سایت استقبال نموده و حسب امکان به فرمایشات شما و نظرات ارزشمندتان پاسخ خواهیم داد.
   با احترام فوق‌العاده
   سیّد مجتبی موسوی

 29. با سلام و خسته نباشيد
  چک ليست QIP را دريافت نمودم باز هم از لطف و پاسخگويي شما کمال تشکر را دارم
  متاسفانه از سوي سايپا هنوز مراجع آموزشي QIP به سازمان ما ارائه نگرديد است لذا مجبور شدم تا مزاحم شما شوم اگر امکان دارد ادرس ساتي که بتوانم اين مراجع را شخصا دانلود نمايم ، اعلام نماييد.باز تشکر

 30. با سلام و خسته نباشيد
  ضمن تشکر از ارسال چک ليست QIP ، متاسفانه مواد آموزشي و چک ليست کامل QIP از سوي سايپا به سازمان ابلاغ نشده است لذا خواهشمندم در صورت امکان ادرس سايتي که بتوان اصل مواد آموزشي را به زبان انگليسي دريافت نمود ، معرفي نماييد تا شخصا آنها را دانلود کنم .با تشکر مجدد

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای طاووسی
   با سلام و احترام
   لطفاً ایمیل‌تان را بررسی فرمایید.
   با تجدید احترام، سیّد مجتبی موسوی

 31. با عرض سلام مجدد و خسته نباشيددر چک ليست QIP ارسالي از سوي شما در شيت Audit بندهاي مربوط به عناصر کليدي ذيل شامل
  1-آموزش
  2-کنترل الايندگي
  3-مديريت زنجيره تامين
  ديده نميشوند ايا اين موضوع علت خاصي دارد. با تشکر

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای طاووسی
   با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در وب‌سایت، توجه داشته باشید که مواد آموزشی QIP مربوط به سال 2013 و چک‌لیست QIP برای سال 2016 می‌باشد که موجب شده است که چک‌لیست و منابع آموزشی در تناظر یک به یک نباشند. در رابطه با بخش‌های CM&S و P&PC ماده‌ی آموزشی در نظر گرفته نشده است و بخش های مستقلی به کنترل آلودگی و آموزش تخصیص داده نشده است.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام، سیّد مجتبی موسوی

 32. با عرض سلام و خسته نباشيد
  بابت ايميل مواد آموزشي و پاسخگويي متعهدانه به مشکلات و سوالات بسيار ممنونم قطعا از سايت خوبتان در راستاي ارتقاي دانش و کار در سازمانمان بهره خواهيم برد با سپاس

  • جناب آقای طاووسی
   با سلام و احترام
   تعامل با شما موجب افتخار ما است. ما یقین داریم که شما و سازمان محترم‌تان نسبت به کیفیت متعهّد است و همراهی با همکاران گرانقدر را وظیفه‌ی طبیعی خود می‌دانیم.
   حضور همکارانی گرانقدری چون شما موجب دلگرمی ما است و ما به‌روزآوری‌ها را بر اساس بازخوردهای شما تنظیم می‌نماییم. هم‌چنان شما را به حضور در وب‌سایت و ارائه‌ی نظرات ارزشمندتان دعوت می‌نماییم.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 33. سلام جناب مهندس موسوی.تشکر میکنم از شما بابت به اشتراک گذاشتن دانش و مهارتتون.لطفا اگر میشه فایل الزامات psaرابرای بنده هم بفرستید.

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور حضرت‌عالی در وب‌سایت، لطفاً ای‌میل‌تان را بررسی فرمایید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 34. با سلام و احترام
  جناب آقای مهندس مطابق استاندارد iso9001 و تعریف طول عمر (lifetime): آیا برای مشتقات نفت ازجمله قیر می توان طول عمر یا تاریخ مصرف تعریف کرد؟آیا اجباری در تعریف آن وجود دارد؟

  • سید مجتبی موسوی

   جناب آقای حبیبی
   با سلام و احترام
   از حضور شما در محیط وب‌سایت بسیار خُرسندیم. در رابطه با تأخیر پیش‌آمده برای پاسخگویی عذر مرا بپذیرید. یک مشکل پایه‌ی نرم‌افزار باعث این تأخیر شد که البته در هر صورت ما مسئول پاسخگویی به مخاطبان خود بوده‌ایم.
   در رابطه با لزوم تعیین Life Time برای ارائه‌ی خدمات پس از تحویل (بند 8-5-5 را ببینید) از جمله برای قیر به عنوان مشتقّات نفتی که عموماً دارای دوره‌ی ضمانت می‌باشد، تعیین دوره‌ی عمر ضرورت دارد. در عین حال تعیین الزامات مربوط به محصولات و خدمات باید به دوام در دوره‌ی ضمانت رسیدگی نموده باشد. (بند 8-2-2 را ببینید)
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   برایتان بهترین‌ها را آرزومندم.
   سیّد مجتبی موسوی

 35. با سلام و احترام
  جناب موسوی با تشکر از ارائه مطالب بسیار مفید و به روز جنابعالی .
  در صورت امکان فایل IMDS مرتبط با الزامات رنو را برای اینجانب ارسال نمایید.
  با سپاس.

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، لطفاً ای‌میل‌تان را بررسی فرمایید. باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 36. عرض سلام و احترام خدمت جناب مهندس موسوی
  ضمن تشکر و سپاس فراوان از اطلاعات جامع و مفید جنابعالی در وب سایت و گروه تلگرامی آکادمی توف در صورت امکان خواهشمندم ترجمه متن الزامات PSA و گروه رنو را برای بنده ارسال فرمایید.
  با تجدید احترام/ حامد فتاحی

  • با سلام و احترام

   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، ترجمه‌ی تمامی مواد آموزشی QIP (مجموعه‌ی الزامات مشترک گروه PSA و GM) هم‌اکنون در وب‌سایت قابل دانلود هستند، ولی در رابطه با الزامات رنو، هم‌اکنون امکان ارائه‌ی آنها فراهم نمی‌باشد.

   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 37. سلام لطفا در مورد هزینه دوره برای اجرا در محل (آموزش در محل) با ایمیل اینجانب ارتباط برقرار میمایید
  سلام من هر چقدر تماس میگیرم شماره تون خاموشه چطور باهاتون ارتباط بگیرم؟

  • با سلام و احترام
   ضمن ابراز خُرسندی از حضور شما در این وب‌سایت، در رابطه با دوره‌های آموزشی لطفاً برای شماره‌ی متصل به تلگرام ۰۹۱۲۳۶۵۰۳۲۸ پیام بفرستید یا با ای‌میل Mousavi_qa@yahoo.com در ارتباط باشید. توسعه‌ی تعاملات با سازمان محترم شما موجب نهایت افتخار خواهد بود. در عین حال باز هم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 38. با عرض سلام و خسته نباشید
  ضمن تشکر فراوان از اطلاعات مفید جنابعالی در وب سایت در صورت امکان خواهشمندم لیست استانداردهایPSA همراه با ترجمه متن الزامات PSA را برای بنده ارسال فرمایید. ببخشید فقط من خیلی عجله دارم.بازم ممنون
  با تشکر فراوان/ منفرد

  • سید مجتبی موسوی

   با سلام و احترام
   از حضور شما در این وب‌سایت بسیار سپاسگزاریم.
   اگر منظور شما استاداردهای فنّی گروه PSA باشد، این وب‌سایت در این زمینه فعّال نیست. آنچه که این وب‌سایت در آن زمینه فعّال است مواد آموزشی مربوط به الزامات گروه PSA در رابطه با سیستم‌های مدیریت کیفیت، و به عبارت دیگر الزامات گروه PSA و GM ایالات متحده می‌باشد.
   فهرست این مواد آموزشی عبارتند از:
   ۱) راهبُرد و مدیریت شرکت
   ۲) واکنش سریع
   ۳) کنترل محصول نامنطبق
   ۴) ایستگاه تصدیق و تصدیق خطاناپذرسازی
   ۵) کار استاندارد
   ۶) ممیزی چندلایه‌ی فرآیند و مدیریت صلاحیّت‌ها
   ۷) کاستن ریسک
   ۸) مدیریت تغییرات
   ۹) نگه‌داری و تعمیرات
   ۱۰) مدیریت جریان مواد و ساخت
   ۱۱) لجستیک بیرونی
   ۱۲) کنترل محصول و فرآیند
   ۱۳) کنترل آلودگی
   ۱۴) مدیریت زنجیره تأمین
   مواد آموزشی ۱ و ۱۲ هم‌اکنون از سوی خود گروه PSA کامل نشده‌اند.
   تمامی این مواد آموزشی هم‌اکنون در وب‌سایت در دسترس هستند و شما می‌توانید در پایان هر نوشته آنها را دانلود فرمایید. باز هم اگر مشکلی در دانلود این مواد آموزشی وجود داشت باز هم پیام بگذارید تا نسبت به فرمایش شما اقدام شود.
   باز هم به وب‌سایت ما مراجعه و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.
   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

 39. آقای مهندس موسوی گرامی
  باسلام و احترام
  محبت می کنید در خصوص چک لیست فناوری اطلاعات راهنمایی بفرمایید.
  متشکرم .

  • از حضور شما در این وب‌سایت سپاسگزارم.
   پیش از هر صحبتی، امیدواریم پوزش ما را به دلیل تأخیر در ارائه‌ی پاسخ بپذیرید؛ و در عین حال امیدوارم مطالب ارائه شده برای شما مفید واقع شده باشد؛ و با ارائه‌ی بازخوردهای ارزشمندتان، رهنمون ما برای ارائه نوشته‌های کاراتر باشید.

   یک مجموعه‌ی عمومی از الزامات در رابطه با فن‌آوری اطّلاعات را می‌توان به شرح زیر در نظر گرفت:
   (برداشت شده از الزامات ISSR)
   Data Base Server — اصلی شرکت را به گونه‌ای طراحی و انتخاب شده باشد که توان پاسخ‌گویی به خواسته‌های مشتری را داشته باشد.
   — از پُست الکترونیکی (حتی‌الامکان از پست‌های الکترونیکی با سرور درون سازمانی) به منظور پاسخ‌گویی به نیاز مشتری استفاده شده باشد.
   — از وب‌سایت اینترانتی و اینترنتی برای ارائه ‌اطّلاعات به کاربران و شرکای تجاری خود استفاده نماید.
   — سیستمی ‌به منظور تبادل الکترونیکی داده‌ها با مشتری طراحی و پیادهٰ‌سازی شده باشد.
   — سیستم اتوماسیون اداری را در شرکت طراحی و پیاده‌سازی شده باشد.
   — روش اجرایی مدوّنی برای Back-upگیری ‌اطّلاعات و مدارک فنّی تعریف و اجرا شده و از صحّت نسخه‌های پشتیبان و امکان بازیابی آن‌ها اطمینان حاصل شده باشد.
   (رجوع شود به بند ۶-۱-۲-۳ استاندارد IATF 16949 2016)
   — سیستم یک‌پارچه ‌اطّلاعاتی را در حوزه‌های کیفیت، منابع انسانی (پرسنلی، حقوق و دستمزد،…)، تولید (کالیبراسیون، BOM، …)، مالی (حسابداری صنعتی، فروش،…)، برنامه‌ریزی و تدارکات (سفارشات، برنامه‌ریزی تولید، …) و فروش (بازاریابی، فروش،…) طراحی و پیاده سازی شده باشد.

   ااین الزامات در قالب مجموعه‌ای از پرسش‌ها می‌توانند چک‌لیست مناسبی برای ارزیابی توان سازمان در زمینه‌ی فن‌آوری اطّلاعات تلقی شود.

   بازهم به وب‌سایت ما مراجعه فرمایید و ما را در جریان نظرات ارزشمند خود قرار دهید.

   با تجدید احترام
   سیّد مجتبی موسوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *